LIPIDNI STATUS

Registruj se
Prijavi se

LIPIDNI STATUS

Srbolab laboratorija za medicinsku biohemiju

PREZENTACIJA FIRME
LIPIDNI STATUS - Srbolab laboratorija za medicinsku biohemiju - 2
LIPIDNI STATUS - Srbolab laboratorija za medicinsku biohemiju - 1
LIPIDNI STATUS - Srbolab laboratorija za medicinsku biohemiju - 2
LIPIDNI STATUS - Srbolab laboratorija za medicinsku biohemiju - 1

LIPIDNI STATUS

Holesterol - 160 RSD
HDL holesterol - 170 RSD
LDL holesterol - 160 RSD
LDL HOLESTEROL - 250 RSD
Trigliceridi - 160 RSD
Apo A1 (apolipoprotein A1) - 550 RSD
Apo B100 (apolipoprotein B100) - 550 RSD
LPA (lipoprotein A) - 1000 RSD
Back to Top