Srbolab laboratorija za medicinsku biohemiju

Registruj se
Prijavi se

Srbolab laboratorija za medicinsku biohemiju

SRBOLAB

Kategorija - Biohemijske laboratorije
Laboratorija za medicinsku biohemiju Srbolab osnovana je 06. avgusta 2002.godine. Svih ovih
godina pratila je najnovije svetske trendove u medicini, i u skladu sa tim nabavljala opremu vrhunske tehnologije. Sve
to je pratilo i proširenje prostornih kapaciteta . Tako je 05.06.2015 godine otvorena i samostalna mikrobiološka
laboratorija Srbolab M.

Laboratorija Srbolab registrovana je za laboratorijsku dijagnostiku iz oblasti hematologije, biohemije,
imunologije, mikrobiologije, virusologije.
Kada smo 2002 godine počeli sa radom prevashodni cilj bio nam je,
a i danas je ostao isti, da svojim pacijentima pružimo kvalitetnu, pouzdanu i nadasve tačnu zdravstvenu uslugu.
Laboratorija je opremljen najsavremenijom laboratorijskom opremom. Sva ispitivanja se izvode na automatizovanim
hematološkim, biohemijskim i imunohemijskim analizatorima koji su umreženi sa računarskim sistemom što
omogućava visoku preciznost i tačnost u radu.Koliko smo u tome uspeli potvrđuje broj pacijenata koji nam je do sada
ukazao svoje poverenje, i svoje zdravlje poverio nama. To je dovoljan razlog da poverujemo da naše malo, zaista
nekome znači puno, i da smo na dobrom putu u ostvarivanju naših ciljeva. Velika obaveza za nas u budućnosti je da
opravdamo očekivanja i poverenje ljudi koji su svoj život stavili i stavljaju u naše ruke, i da budemo još bolji, još
efikasniji i još brži jer ZDRAVLJE NE SME DA ČEKA!
Srbolab laboratorija za medicinsku biohemiju - SRBOLAB - 1
Srbolab laboratorija za medicinsku biohemiju - SRBOLAB - 1
Srbolab laboratorija za medicinsku biohemiju - SRBOLAB - 1
Srbolab laboratorija za medicinsku biohemiju - SRBOLAB - 1
Srbolab laboratorija za medicinsku biohemiju - SRBOLAB - 1
Srbolab laboratorija za medicinsku biohemiju - SRBOLAB - 1

SERTIFIKATI

Kategorija - Biohemijske laboratorije
PREVECAL
Opredeljenje laboratorije SRBOLAB je uvek bilo da prati savremene svetske trendove u oblasti medicinskih nauka, kao i
da u svom radu primenjuje najnovija naučna saznanja, a s ciljem postizanja što tačnijih rezultata. Iz tih razloga smo se
uključili u evropsku kontrolu rada laboratorija, PREVECAL.

PREVECAL GOLD I PREVECAL PLATINUM
Posedujemo sertifikate o uspešnom poslovanju za 2003., 2004., 2005., 2006., 2007., 2008., 2009., 2010., 2011., 2012.,
2013., 2014., 2015. godinu., kao i PREVECAL GOLD i PREVECAL PLATINUM sertifikat.
Pored sopljašnjih kontrola, svakodnevno sprovodimo i unutrašnje kontrole rada svih aparata na kojima se odrađuju
analize. Rezultati koji dolaze do pacijenta strogo su i ozbiljno iskontrolisani od strane odgovornih lica.
Srbolab laboratorija za medicinsku biohemiju - SERTIFIKATI - 1
Srbolab laboratorija za medicinsku biohemiju - SERTIFIKATI - 1
Srbolab laboratorija za medicinsku biohemiju - SERTIFIKATI - 1

ANALIZE

Kategorija - Biohemijske laboratorije
- Hematologija
- Koagulacija
- Urin
- Droge i lekovi u urinu
- Opšte biohemijske analize
- Lipidni status
- Dijabetes
- Srčani markeri
- Markeri anemije
- Enzimi
- Vitamini
- Elektroliti
- Hormoni štitne žlezde
- hormoni hipofize i nadbubrežne žlezde
- Reproduktivni hormoni
- Ostali hormoni, markeri i specifični proteini
- Koštani markeri
- Lekovi u krvi
- Tumor markeri
- Markeri za trudnice
- Netolerancija na hranu
- Eelektroforeza
- Imunološke analize
- Virusi
- Mikrobiologija
- Torch
- Pregled stolice
- PCR
- Alergije
Srbolab laboratorija za medicinsku biohemiju - ANALIZE - 1
Srbolab laboratorija za medicinsku biohemiju - ANALIZE - 1
Srbolab laboratorija za medicinsku biohemiju - ANALIZE - 1

PATRONAŽA

Kategorija - Biohemijske laboratorije
Srbolab laboratorija raspolaže aktivnim patronažnim timom koji je spreman da odgovori na sve zahteve naših korisnika.

Zaposleni u terenskoj službi u potpunosti su obučeni za pouzdan i efikasan transport uzoraka pri tome poštujući sve
procedure o njihovom adekvatnom čuvanju i rukovanju.

Naš patronažni tim preuzima uzorke na teritoriji opštine Zemun, uz neophodno zakazivanje barem 24h ranije.

Radno vreme patronažne službe je radnim danima i subotom od 07 - 10h.
Srbolab laboratorija za medicinsku biohemiju - PATRONAŽA - 1
Srbolab laboratorija za medicinsku biohemiju - PATRONAŽA - 1
Srbolab laboratorija za medicinsku biohemiju - PATRONAŽA - 1
Stanka Tišme 2b - Beograd - Batajnica
011 8485820;
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
 • Srbolab laboratorija za medicinsku biohemiju - 3
 • Srbolab laboratorija za medicinsku biohemiju - 2
 • Srbolab laboratorija za medicinsku biohemiju - 4
 • Srbolab laboratorija za medicinsku biohemiju - 5
 • Srbolab laboratorija za medicinsku biohemiju - 6
 • Srbolab laboratorija za medicinsku biohemiju - 7
 • Srbolab laboratorija za medicinsku biohemiju - 8
 • Srbolab laboratorija za medicinsku biohemiju - 9
 • Srbolab laboratorija za medicinsku biohemiju - 10
 • Srbolab laboratorija za medicinsku biohemiju - 11
 • Srbolab laboratorija za medicinsku biohemiju - 12
 • Srbolab laboratorija za medicinsku biohemiju - 13
 • Srbolab laboratorija za medicinsku biohemiju - 14
 • Srbolab laboratorija za medicinsku biohemiju - 15
 • Srbolab laboratorija za medicinsku biohemiju - 16
 • Srbolab laboratorija za medicinsku biohemiju - 17
 • Srbolab laboratorija za medicinsku biohemiju - 18
 • Srbolab laboratorija za medicinsku biohemiju - 19
 • Srbolab laboratorija za medicinsku biohemiju - 20
 • Srbolab laboratorija za medicinsku biohemiju - 21
Srbolab laboratorija za medicinsku biohemiju
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
  Lokacija
 1. Beograd Batajnica Stanka Tišme 2b
  +381 11 8485820;
Back to Top
Mirandre.com logo