Sudski tumač za hebrejski jezik Novi Beograd

Registruj se
Prijavi se
Sudski tumač za hebrejski jezik Novi Beograd
Hebrejski jezik (ivrit) može se smatrati izvornim jezikom jevrejskog naroda.
Spada u takozvanu kanaansku grupu severozapadnih semitskih jezika.
Najstariji uobličeni stepen, na osnovama starojevrejskih plemenskih narečja, postigao je krajem XX veka pre nove ere.
U tom jezičkom obliku ostaje govorni jezik drevne jevrejske države do poslednjeg milenijuma pre nove ere.
Osnovni pisani spomenik tog razdoblja jeste Stari zavet.
Oko IV veka hebrejski prestaje da bude govorni jezik.
Vrhunski poznavalac jezika sa položenom zakletvom u Ministarstvu pravde, sa boravištem u Beogradu – sudski tumač za hebrejski jezik – Beograd - dostupan je brzo i lako za sve vrste prevoda sa hebrejskog na srpski i sa srpskog na hebrejski.
Sudski tumač za hebrejski može uraditi prevod i sa hebrejskog na neki drugi jezik.
Sudski tumač je osoba koja izdaje overeni prevod dokumenta i jamči da je taj prevod istovetan sa originalom.
Za overen prevod nekog dokumenta potrebno je dostaviti original ili overenu kopiju originalnog dokumenta.
Usluga sudskog tumača podrazumeva prevođenje dokumenta i overu prevedenog dokumenta pečatom stalnog sudskog tumača.
Prevodi takvih dokumenata najčešće se rade za potrebe državnih ustanova (MUP-a, ministarstava, matičnih ureda, fakulteta itd.) Prevodi sa overom sudskog tumača podrazumevaju pravno validne prevode dokumenata kao što su: prevodi pravnih i sudskih dokumenata (uverenja o prebivalištu, ugovori o saradnji, tužbe, zapisnici, rešenja, odluke, pravilnici, izveštaji itd.); prevodi dokumentacije kompanija (izvodi iz sudskog registra za privredne registre, finansijski i revizorski izveštaji, trgovački i kupoprodajni ugovori, tenderska dokumentacija itd.); prevodi tehničke dokumentacije (što je posebno važno za dobijanje atesta nadležnih državnih organa); prevodi medicinske i farmaceutske dokumentacije, ostalih stručnih tekstova, spisa, sertifikata, rešenja i drugih vrsta potvrda, izvoda iz matične knjige rođenih i venčanih listova, stanja bankovnih računa, prepisa ocena, svedočanstava, boravišnih ili radnih dozvola.
bg-prevodi-sudski-tumac-za-hebrejski-jezik

BG prevodi

Novi Beograd, Vladimira Popovića 38 011 7156866 |
062 629262 |
cena: Cenovnik
SUDSKI TUMAČ ZA HEBREJSKI JEZIK.
Sudski tumač za hebrejski jezik je prevodilac koji je ovlašćen od strane Ministarstva pravde odnosno, suda u Beogradu, da nakon što uradi prevod sa sa srpskog na hebrejski ili obrnuto, svojom overom potvrdi i garantuje da je prevod veran originalu, odnosno izvornom tekstu koji se prevodi.
Sudski tumač za hebrejski, da bi postao ovlašćen od strane Suda u Beogradu, mora zadovoljavati uslove koje određuje Pravilnik o sudskim tumačima.
Sudski tumač prevodi sve vrste dokumenata sa stranog jezika za koji je ovlašćen, na srpski i obrnuto, kao i sa jednog stranog jezika na drugi ukoliko je ovlašćen za više stranih jezika.
Sudski tumač povezuje prevod sa originalnim dokumentom i na taj način prevod postaje validan, odnosno zvaničan.
versus-prevodi-sudski-tumac-za-hebrejski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA HEBREJSKI JEZIK BEOGRAD VERSUS PREVODI Overeni prevod je prevod dokumenta sa hebrejskog jezika koji je formalno verifikovan i može se koristiti kao zvaničan dokument.
Hebrejski jezik, hibru ili ivrit je semitski jezik afro-azijatske porodice jezika kojim govori 5,3 miliona ljudi, uglavnom u Izraelu, delovima palestinskih teritorija, SAD i u jevrejskim zajednicama širom sveta. Koren potiče od klasičnog hebrejskog jezika, koji je korišćen pri pisanju Starog zaveta pre 3300 godina. Jevreji su za njega koristili izraz לשון הקודש Lashon ha-Qodesh („Sveti jezik“), jer su njime pisane svete knjige. Većina lingvista se slaže da je klasični jevrejski počeo nestajati pošto je vavilonski kralj uništio Jerusalim 607. p. n. e. godine (prvo uništenje Jerusalima), a nasleđivao ga je mišnajski hebrejski i lokalne verzije aramejskog jezika. Smatra se da je oko 200. godine, kada se jevrejsko stanovništvo Judeje pod rimskom vladavinom počelo smanjivati, hebrejski u potpunosti iščezao iz svakodnevnog govora, ali je ostao u upotrebi kao pisani jezik kroz vekove. Njime su pisani ne samo verski, nego i svetovni tekstovi kao što su pisma, poslovni ugovori, naučni i filozofski spisi, poezija itd. Jevrejski je ponovno ušao u svakodnevni govor krajem 19. i početkom 20. veka kao moderni hebrejski jezik, koji je nasledio srednjovekovni hebrejski. To je bila posledica nastojanja da se Jevreji prikažu kao moderna nacija, što nije bilo lako postići uz celi niz jezika - arapski, judezmo (ladino), jidiš, ruski i drugi jezici kojima su se koristile različite jevrejske zajednice u svetu. Moderni hebrejski je godine 1921. postao službeni jezik u britanskom mandatu Palestine, a nakon toga i službeni jezik države Izrael.
Back to Top