Sudski tumač za pakistanski jezik Novi Beograd

Registruj se
Prijavi se
Sudski tumač za pakistanski jezik Novi Beograd
Svi pakistanski jezici pripadaju indoevropskoj porodici jezika.
Urdu je nacionalni, a engleski je službeni jezik u Pakistanu.
U Pakistanu ima više jezika od kojih svaki predstavlja maternji jezik odredjenog broja stanovnika.
Maternji jezici u Pakistnu su: pandžabi, paštu, sindski, siraiki, urdu i baludžistanski.Naši sudski tumači i prevodioci za pakistanski jezik poštuju dogovorene rokove i obezbedjuju za Vas precizne prevode Vaše poslovne dokumentacije.
Sudski tumač je osoba koja izdaje overeni prevod dokumenta i jamči da je taj prevod istovetan sa originalom.
Za overen prevod nekog dokumenta potrebno je dostaviti original ili overenu kopiju originalnog dokumenta.
Usluga sudskog tumača podrazumeva prevođenje dokumenta i overu prevedenog dokumenta pečatom stalnog sudskog tumača.
Prevodi takvih dokumenata najčešće se rade za potrebe državnih ustanova (MUP-a, ministarstava, matičnih ureda, fakulteta itd.) Prevodi sa overom sudskog tumača podrazumevaju pravno validne prevode dokumenata kao što su: prevodi pravnih i sudskih dokumenata (uverenja o prebivalištu, ugovori o saradnji, tužbe, zapisnici, rešenja, odluke, pravilnici, izveštaji itd.); prevodi dokumentacije kompanija (izvodi iz sudskog registra za privredne registre, finansijski i revizorski izveštaji, trgovački i kupoprodajni ugovori, tenderska dokumentacija itd.); prevodi tehničke dokumentacije (što je posebno važno za dobijanje atesta nadležnih državnih organa); prevodi medicinske i farmaceutske dokumentacije, ostalih stručnih tekstova, spisa, sertifikata, rešenja i drugih vrsta potvrda, izvoda iz matične knjige rođenih i venčanih listova, stanja bankovnih računa, prepisa ocena, svedočanstava, boravišnih ili radnih dozvola.
Pakistan ili zvanično Islamska Republika Pakistan, je država koja se nalazi u južnoj Aziji i izlazi na širi Bliski istok i srednju Aziju. Graniči se sa Iranom, Avganistanom, Kinom, Indijom i izlazi na Arabijsko more. Po broju stanovnika je 6. najmnogoljudnija zemlja i druga je najveća muslimanska zemlja nakon Indonezije u svetu. Pakistan je član UN, Svetske trgovinske organizacije, Organizacije islamske konferencije, Organizacije za ekonomsku saradnju, Komonvelta nacija i Južnoazijske asocijacije za regionalnu saradnju, i od 2015 punopravna članica ŠOS-a. Urdu je nacionalni jezik iako je materinji jezik za samo 8% stanovništva, a engleski je službeni jezik, koji se koristi u ustavu, poslovima i na većini univerziteta. Pandžabi govori 60 miliona, ali nije priznat za službeni jezik. Urdu pripada grupi indoevropskih jezika i gramatički i lingvistički se razvijao pod uticajem mnogih jezika različitih grupa kao što su persijski, turski, pašto, arapski te hindu i sanskrit u periodu postojanja sultanata Delhi i Mogulskog carstva (1200-1800. godine). Urdu se nalazi na 20. mestu po broju govornika kojima je maternji jezik. To je narodni i zvanični (zajedno sa engleskim) jezik Pakistana. Takođe je jedan od 23 zvanična jezika Indije. Pandžabi je jezik naroda Pandžabi i regiona Pendžab u Pakistanu i Indiji. Iako je veoma prisutan u Pakistanu, tamo nije priznat kao zvanični jezik, već kao dijalekat. To je indoevropski jezik, iz podgrupe indo- iranskih jezika. Nekarakteristično za većinu indoevropskih jezika, ali slično srpskom jeziku, pandžabi ima tonski akcenat sa tri intonacije. Morfološki, pandžabi jezik je aglutinativni jezik, sa tipičnim redom reči: subjekat-objekat-glagol. Rečnik modernog pandžabi jezika je pretrpeo uticaj hindi, persijskog i engleskog jezika. Velika dijaspora govornika ovog jezika utiče na usvajanje reči iz mnogih krajeva sveta. Kao i ostali severnoindijski jezici, osnova je izvedena iz jezika sanskrit tako da je jezik indoevropski.
Back to Top