Sudski tumač za ruski jezik Vračar

Registruj se
Prijavi se
Sudski tumač za ruski jezik Vračar
agencija-za-prevodjenje-lexica-sudski-tumac-za-ruski-jezik
Ruski jezik (zajedno sa ukrajinskim i beloruskim jezikom) spada u grupu istočnoslovenskih jezika.
On je zvanični jezik Ruske Federacije, Belorusije, Kazahstana i Kirgizije.
Po rasprostranjenosti, ruski je četvrti jezik na svetu i jedan od šest zvaničnih jezika UN.
Rusija je najveća država na svetu koja se graniči sa 14 zemalja i prostire u 11 vremenskih zona.
Ruski jezik je jezik jedne velike svetske kulture, velike tradicije, jezik Aleksandra Puškina, Dostojevskog, Tolstoja, Gogolja, ali istovremeno i jezik sve prisutniji u svetskim krugovima.
Nekada je ruski jezik bio obaveza (učio se u svim srpskim školama) a danas je privilegija i prednost.
Na ruskom jeziku pisao je Sergej Jesenjin, jedan od najboljih pesnika Rusije.
Da bi se shvatila toplina i lepota njegove poezije, prevodilac mora da ima sluha i za poeziju, odnosno da između brojnih reči odabere one koje će najbolje dočarati pesničke slike, ritam i muzikalnost koja se između stihova provlači.
To se odnosi na bilo koje delo koje se prevodi.
Prevodilačka agencija LEXICA sa svojim prevodiocima i ovlašćenim sudskim tumačima za ruski jezik pruža sve vrste usmenih i pisanih prevoda.
Angažujte našeg prevodioca za ruski jezik kada Vam je potrebno prevođenje sa srpskog na ruski ili sa ruskog na srpski jezik.
Svojim znanjem i umećem, naši prevodioci za ruski jezik doprineće kvalitetnoj prezentaciji Vaše firme ili uspešnosti poslovnih sastanaka.
Sudski tumač za ruski jezik stoji Vam na raspolaganju pri overi potpisa pred nadležnim organima.
Prilikom sklapanja braka, ukoliko je jedan od supružnika strani državljanin koji ne govori srpski jezik, obavezno je prisustvo ovlašćenog sudskog tumača na dan zakazivanja venčanja kao i na sam dan venčanja.
Lexica nudi: prevod sa ruskog na srpski jezik, prevod sa srpskog na ruski jezik, prevod sa ruskog na engleski jezik, prevod sa engleskog na ruski jezik, lektura i korektura tekstova na ruskom jeziku, usmeno prevođenje sa srpskog na ruski jezik, usmeno prevođenje sa ruskog na srpski jezik, usmeno prevođenje sa engleskog na ruski jezik, usmeno prevođenje sa ruskog na engleski jezik, prevod sa overom sudskog tumača za ruski jezik, prisustvo sudskog tumača za ruski jezik (izlazak na teren).
akademija-oxford-sudski-tumac-za-ruski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA RUSKI JEZIK.
Prema statistikama, na visokom četvrtom mestu u svetu po rasprostranjenosti se nalazi ruski jezik.
Primetna je sve veća potreba za prevođenjem sa ruskog i na ruski jezik, kako ličnih i poslovnih dokumenata, te tenderske, građevinske i medicinske dokumentacije, tako i svih drugih sadržaja, poput članaka iz novina, knjiga i udžbenika, ali i svih ostalih sadržaja.
Prevodilački centar Akademije Oxford je jedan od vodećih centara u Srbiji i regionu.
Usluge pismenog i usmenog prevoda, sa ili bez overe sudskog tumača pružamo domaćim i inostranim kompanijama, državnim i nevladinim institucijama i pojedincima, te ispunjavamo njihove zahteve u potpunosti.
Prevode obavljamo sa i na preko 50 svetskih jezika.
U našem timu je u svakom trenutku na raspolaganju više od 220 prevodilaca i sudskih tumača, tako da sa ponosom ističemo ne samo kvalitet usluge i pristupačnu cenu, već i kratke rokove po kojima smo dobro poznati.
Što se same usluge pismenog prevođenja tiče, ne postoje nikakve barijere, jer se većina realizuje elektronskim putem.
Ono što nas izdvaja od drugih jesu najpovoljnije cene, brzina, tačnost i kvalitet, kao i činjenica da kod nas osim klasičnog prevoda, pod kojim se smatra prevođenje tekstova i dokumenata sa srpskog na određeni strani jezik i obrnuto, možete dobiti i dvosmerni prevod u okviru stranih jezika.
To zapravo znači da su naši prevodioci izuzetno visoko obrazovani, tako da imaju mogućnost da klijentima pruže uslugu prevoda dokumenata, tekstova ili bilo kog drugog materijala sa jednog stranog jezika na drugi, takođe strani jezik.
Kako je izbor jezika za koje nudimo usluge prevođenja i overe sudskih tumača prilično obiman navešćemo samo pojedine za koje smo specijalizovani: nemački, francuski, engleski, kineski, španski, italijanski, portugalski, ruski, bugarski, grčki, norveški, holandski, slovački, japanski, arapski, ali i estonski, korejski, mađarski, slovenački, češki, hrvatski, pakistanski i mnogi drugi jezici kojima se koriste ljudi u celom svetu.
Prevodioci i sudski tumači u Akademiji Oxford su visokoobrazovani, stručni, iskusni u svom poslu, odgovorni i specijalizovani za prevođenje najzahtevnijih stručnih tekstova.
Bez obzira da li su vam usluge sudskog tumača potrebne za overu bilo kog dokumenta, uverenja ili potvrde, tehničke i medicinske dokumentacije naši prevodioci i sudski tumači će maksimalno ispoštovati Vaše zahteve i dostaviti Vam prevedene i overene dokumente u najkraćem roku.
Pored toga, kod nas možete dobiti i prevode svih ličnih dokumenata, ali i svih materijala vezanih za različite oblasti, poput: politike, obrazovanja, turizma, ekologije, finansija, ekonomije i mnogih drugih.
Naravno, u slučaju da je u pitanju dokument koji zahteva overu od strane sudskog tumača, ništa ne brinite!
U timu Akademije Oxford se nalaze sudski tumači za preko 35 svetskih jezika, a svi oni su ovlašćeni od strane Republike Srbije za obavljanje ovog posla.
Nakon izrade, svaki prevod se kontroliše što se tiče stila, fraza, idioma i ostalih finesa da biste dobili prevod maksimalnog kvaliteta.
Zatim se prosleđuje određenom sudskom tumaču na overu.
A da bi ovlašćeni sudski tumač mogao da obavi svoj deo posla, odnosno da stavi svoj pečat na preveden dokument, neophodno je da nam klijent dostavi i original dokumenta na uvid, uzevši u obzir da pečat sudskog tumača ima svrhu da potvrdi verodostojnost prevedenog dokumenta, odnosno njegovu istovetnost sa originalom.
Takođe, u zavisnosti od vrste dokumenta za koji Vam je potrebna overa sudskog tumača zavisi i da li Vam je potreban takozvani Apostille pečat, pa je uvek preporuka da najpre proverite čitavu proceduru, jer u slučaju da je potrebno da dokument sadrži i Apostille pečat sudski tumač prevodi i sadržaj samog dokumenta i pečata, pa je zato važno da donesete već overen dokument, kako biste izbegli dodatnu peripetiju.
Upravo iz tog razloga je najbolje da se klijent u nadležnom sudu najpre raspita o proceduri overe određenog dokumenta, a da prilikom dostavljanja istog na prevod u Akademiju Oxford svakako naglasi svrhu za koju mu je taj prevod potreban, kako bi određeni sudski tumač mogao da ispuni zahtev klijenta na adekvatan način.
Dokumente i ostali materijal koji želite da prevedemo i overimo pečatom sudskog tumača možete doneti lično u bilo koju od naših poslovnica, koje se nalaze u gotovo svim gradovima širom Srbije.
Ako Vam ne odgovara taj način, možete ih poslati "Poštom", ali preporučeno ili preko određene kurirske službe na adresu poslovnice koja se nalazi u Vašem gradu ili Vam je najbliža.
Pored toga što su svi službenici koji su ovlašćeni za poslove sudskog tumača obavezani zakletvom da će čuvati i poštovati tajnost podataka sa kojima dolaze u dodir i svi zaposleni u Akademiji Oxford su obavezani na čuvanje Poslovne tajne.
prevodilacka-agencija-rus011-sudski-tumac-za-ruski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA RUSKI JEZIK.
PISMENO PREVOĐENJE SA OVEROM SUDSKOG TUMAČA ZA RUSKI JEZIK.
PREVOD SA RUSKOG SA OVEROM OVLAŠĆENOG SUDSKOG PREVODIOCA.
Prevođenje sa ruskog sledeće dokumentacije sa overom: izvod iz matične knjige rođenih, venčanih, umrlih, državljanstvo, diplome, sudski dokumenti, potvrde, uverenja, punomoć, potvrde o rezidentnosti za pravna lica, ugovori, sertifikati, lična dokumenta.
Za overen prevod nekog dokumenta potrebno je dostaviti original ili overenu kopiju originalnog dokumenta.
Usluga sudskog tumača za ruski jezik podrazumeva prevođenje dokumenta i overu prevedenog dokumenta pečatom stalnog sudskog tumača.
Prevodi takvih dokumenata najčešće se rade za potrebe državnih ustanova.
Overene prevode tehničkih i naučnih tekstova prevode sudski tumači i prevodioci za ruski jezik iz konkretne oblasti.
Tako overeni tekstovi neophodni su kod prilaganja dokumentacije ponudi za obavljanje posla.
Često je za dobijanje posla neophodno priložiti overene prevode sertifikata proizvoda, atesta materijala i izrade.
RUS011 Vam takođe pruža i usluge vrhunskih sudskih tumača sa kojima sarađujemo, koji imaju dugogodišnje iskustvo.
Pod sudskim prevodom se podrazumeva prevod sa sudskom overom.
Prevedeni tekst je overen od strane tumača za ruski jezik koji su položili zakletvu u Ministarstvu pravde, i koji svojom izjavom, potpisom i pečatom garantuju da je prevod istovetan sa originalom.
Prevod sudskog tumača sa pečatom je neophodan za sve zvanične dokumente.
Overene prevode tehničkih i naučnih tekstova sa ruskog i na ruski zajednički prevode sudski tumači i prevodioci iz te oblasti.
Tako overeni tekstovi neophodni su kod prilaganja dokumentacije ponudi za obavljanje posla.
Često je za dobijanje posla neophodno priložiti overene prevode sertifikata proizvoda, atesta materijala i izrade.
Prevod od strane stalnog sudskog tumača je zvanični prevod od osobe koja u potpunosti vlada pravnom materijom izvornog i ciljnog jezika, koju je nadležni organ vlasti, nakon položenog ispita, imenovao za sudskog tumača.
LOKACIJE
Ruski jezik (rus. rússkiй яzы́k) je zvanični jezik Rusije, Belorusije, Kazahstana i Kirgistana, a u prošlo doba bio je jezik međunarodne komunikacije u SSSR. Osim Rusije, koristi se u zemljama koje su ranije bile u sastavu SSSR, te isto tako i na područjima kompaktnog stanovištva emigranata iz zemalja bivšeg SSSR, kao što su Izrael, Nemačka, Kanada, Sjedinjene Američke Države, itd. — kao maternji jezik dela stanovništva i kao jezik međunarodne komunikacije. U Izraelu, na primer, prema podacima popisa stanovništva iz 1999. živi 750 hiljada iseljenih iz SSSR. Tamo se objavljuju ruski listovi, te funkcionišu ruske radio-stanice i televizijski kanali. Određeni broj onih koji znaju ruski nalazi se u Istočnoj Evropi, gde je ruski do nedavno bio obavezan predmet u školama. Prema podacima Kembridžove enciklopedije jezika, ruski kao prvi ili drugi jezik govori preko 455 miliona ljudi. Prema podacima časopisa Language Monthly oko 285 miliona ljudi u svetu govori ruski jezik, što ga čini 4. jezikom po rasprostranjenosti. Od ovih, oko 160 miliona ga zove maternjim (što ga čini u tom pogledu 7. u svetu). Ruski jezik je jedan od 6 zvaničnih jezika UN. Godine 1999. proglašen je za četvrti najuticajniji jezik na svetu.
Back to Top