Topiz

Registruj se
Prijavi se

Topiz

TOPIZ

Preduzeće ‘’TOPIZ’’ d.o.o. bavi se proizvodnjom izmenjivača toplote,toplovodnih i parnih kalorifera,freonskih
kondenzatora i isparivača za rashladne uređaje.Osnovana je 1994. godine sa ciljem da zadobije poverenje kupca
kvalitetnim proizvodom.Vođeni uverenjem da se ugled pouzdanog poslovnog partnera može postići samo profesionalnim
odnosom prema kupcu,sposobnošću za inovacije i iskustvom postali smo veoma konkurentni na tržištu.Kompanija
trenutno broji 13 zaposlenih,sa ciljem da se u budućnosti ovaj broj poveća.

Sertifikat o ispitivanju izmenjivača toplote dobijen je od strane instituta za nuklearne nauke “Vinča” laboratorije za
termotehniku. Kompanija je takođe sertifikovana i ISO 9001:2008 standardom od strane međunarodne institucije “UDEM
BALKANS”.

U proteklih 15 godina možemo se pohvaliti zapaženim rezultatima kako na domaćem,tako i na inostranom tržištu.Naši
proizvodi nalaze se u velikom broju objekata u Srbiji,Crnoj Gori,Bosni i Hercegovini,Hrvatskoj,Rusiji itd…
Topiz - TOPIZ - 2
Topiz - TOPIZ - 3
Topiz - TOPIZ - 4
Topiz - TOPIZ - 5

IZMENJIVAČI TOPLOTE

Lamelni izmenjivači toplote se upotrebljavaju za grejanje ili hlađenje vazduha pomoću različitih medija.

Standardni izmenjivači toplote se proizvode od aluminijumskih lamela koje su mehaničkim ekspandiranjem fiksirane
za bakarne cevi. U sklop izmenjivača ulaze i cevne ploče od pocinkovanog iii aluminijumskog lima i kolektor izrađen
od bešavnih čeličnih iii bakarnih cevi. Tako proizvedeni izmenjivači toplote se koriste kao grejna iii rashladna tela, za
potrebe klimatizacije, grejanja i hlađenja, kao i u drugim oblastima gde je neophodna visoka efikasnost razmene
toptote. Naši izmenjivači se proizvode prema zahtevu kupca koji se uz pomoć programa za izbor usklađuju sa našim
proizvodnim mogućnostima tako da dobijeni proizvod u potpunosti zadovoljava projektne zahteve. To dokazuje i
sertifikat o kvatitetu proizvoda, dobijen od strane Instituta za termotehniku „Vinča“.tifikat o kvatitetu proizvoda,
dobijen od strane Instituta za termotehniku „Vinča“.

- Toplovodni grejač vazduha – radni medij topla voda, vrela voda, mešavina voda – tečnost protiv smrzavanja
- Hladnjak vazduha – hladna voda, mešavina vode – tečnost protiv smrzavanja
- Parni grejač – radni medij vodena para
- Direktni isparivač – hlađenje vazduha pomoću freonskog rashladnog sredstva
- Kondenzatori za kondenzaciju freonskog rashladnog sredstva
Topiz - IZMENJIVAČI TOPLOTE TOPIZ - 2
Topiz - IZMENJIVAČI TOPLOTE TOPIZ - 3

KALORIFERI

Kaloriferi TOP KFW(S)

Kaloriferi sa Cu-Al razmenjivačem toplote i aksijalnim ventilatorom služi za ventilaciju i zagrevanje industrijskih hala,
skladišta, radionica, hangara, trgovina, itd. Odlikuju se visokim učinkom, laganom konstrukcijom, niskim nivoom
buke, jednostavnim održavanjem u eksploataciji. Kao grejni medij koristi se topla voda, vrela voda i para. Grejani
medij je svež i opticajni vazduh ili mešavina svežeg i opticajnog vazduha. Moguća je nadogradnja kalorifera pratećom
opremom. Kaloriferi najbolji učinak postižu primenom grejača bez dodatnih elemenata pa tome i treba težiti pri
projektovanju.

Kaloriferi TOP AGRO

Kaloriferi sa Cu-Al razmenjivačem toplote i aksijalnim ventilatorom koji ima vertikalno kačenje i izduvava vazduh
mlaznicama na sve četiri strane. Projektovan je tako da vazduh struji preko cele površine razmenjivačamčime se
ostvaruje maksimalno iskorišćenje kapaciteta. Odlikuju se laganom konstrukcijom,niskim nivoom buke i jednostavnim
održavanjem u eksploataciji. Služe za grejanje opticajnog vazduha i idealni su za farme,plastenike…

Kaloriferi TOP SAT

Kalorifer sa savijenim Cu-Al razmenjivačem toplote i aksijalnim ventilatorom koji se kači vertikalno i izduvava vazduh
na sve četiri strane. Savijenim blokom postiže se maksimalna efikasnost i najbolje opstrujavanje vazduha po površini
razmenjivača. Grejani medij je opticajni vazduh koji se zagreva toplom vodom koja prolazi kroz cevi razmenjivača.
Idealan za zagrevanje plastenika,staklenika.

Kaloriferi TOP NP

Kaloriferi sa Cu-Al razmenjivačem toplote i aksijalnim ventilatorom koji se kači vertikalno i izduvava vazduh kroz
rešetke na sve četiri strane. Grejani medij je opticajni vazduh koji se zagreva toplom vodom koja prolazi kroz cevi
razmenjivača. Postavlja se na manje visine,blizu površine tla.
Topiz - KALORIFERI TOPIZ - 2
Topiz - KALORIFERI TOPIZ - 3

ISPARIVAČI

TOP-EM6

Isparivači sa prinudnom cirkulacijom vazduha familija TOP-EM6 su predviđeni za ugradnju u suvim freonskim
sistemima. Familija isparivača TOP-EM6 je namenjena za ugradnju u prostorijama čija je temperatura viša od +5°C.

Kompaktne su konstrukcije i savremenog dizajna. Blok isparivača se izrađuje od bakarnih cevi (∅14 mm)
raspoređenih u koridornom rasporedu (45×45) i aluminijumskih lamela sa korakom 6 mm odnosno 8 mm. Mehaničkim
ekspandiranjem bakarnih cevi ostvaruje se odličan kontakt između cevi i lamela. Nakon izrade isparivački blok se
odmašćuje i testira azotom pod pritiskom od 30 bara. Oplate i kada isparivača se izrađuju od aluminijuma ili
plastificiranog aluminijuma.

Isparivači su opremljeni aksijalnim ventilatorom sa zaštitnom mrežom italijaskog proizvodača ELCO .Motori
ventilatora su izvedeni kao monofazni sa zaštitiom klase IP44 i klasom izolacije B. Predviđeni su za rad pri
temperaturama ambijenta od -50°C do +50°C.

TOP-EM8

Isparivači sa prinudnom cirkulacijom vazduha familija TOP-EM8 su predviđeni za ugradnju u suvim freonskim
sistemima. TOP-EM8 su namenjeni za ugradnju u rashladnim komorama čija se temperatura vazduha kreće od -25°C
do +5°C.

Kompaktne su konstrukcije i savremenog dizajna. Blok isparivača se izrađuje od bakarnih cevi (∅14 mm)
raspoređenih u koridornom rasporedu (45×45) i aluminijumskih lamela sa korakom 6 mm odnosno 8 mm. Mehaničkim
ekspandiranjem bakarnih cevi ostvaruje se odličan kontakt između cevi i lamela. Nakon izrade isparivački blok se
odmašćuje i testira azotom pod pritiskom od 30 bara. Oplate i kada isparivača se izrađuju od aluminijuma ili
plastificiranog aluminijuma.

Isparivači familije TOP-EM8 se na zahtev mogu isporučiti sa električnim grejačima za otapanje inja. Ovi grejači su
smešteni u bloku isparivača, a u slučaju primene isparivača u komorama sa temperaturom vazduha od -25°C do
-10°C preporučuje se upotreba dodatnih para grejača, koji se smeštaju u kade.Isparivači su opremljeni aksijalnim
ventilatorom sa zaštitnom mrežom italijaskog proizvodača ELCO .

Motori ventilatora su izvedeni kao monofazni sa zaštitiom klase IP44 i klasom izolacije B. Predviđeni su za rad pri
temperaturama ambijenta od -50°C do +50°C.
Topiz - ISPARIVAČI TOPIZ - 2
Topiz - ISPARIVAČI TOPIZ - 3

KONDEZATORI

Kondenzatori tipa CDE

Kondenzatori tipa CDE, čiji se kapacitet kreće u rasponu od 2.6 kW do 18.2 kW, razvrstani su u 20 modela.
Predviđeni su za rad sa horizontalnom cirkulacijom vazduha.
Dizajnirani su tako da je sa malim dimenzijama maksimalno iskorišćenje sa minimalnim utroškom energije.

Standardna verzija je proizvedena od bakarnih cevi φ10 mm raspoređenih u geometriju šahovskog rasporeda mm 25
mm x 21.65 mm i aluminijumskih lamela, sa rastojanjem između lamela od 2.8 mm. Svaki kondenzatorski blok je
ispitan potapanjem u vodu pod pritiskom od 30 bara. Kućište kodenzatora je zaštićeno plastificiranjem. Ventilatori se
isporučuju u verziji sa zaštitnom mrežom. Elektroliti ventilatora su monofazni 230V/50Hz 4 pola termički zaštićeni.

Kondenzatori tipa CDV

Kondenzatori tipa CDV, čiji se kapacitet kreće u rasponu od 2.5 kW do 18kW, razvrstani su u 21 model. Predviđeni su
za rad sa horizontalnom cirkulacijom vazduha. Dizajnirani su tako da je sa malim dimenzijama maksimalno
iskorišćenje sa minimalnim utroškom energije. Standardna verzija je proizvedena od bakarnih cevi φ12 mm
raspoređenih u geometriju šahovskog rasporeda 31.75k/kxc x 27.5 mm. Svaki kondenzatorski blok je ispitan
potapanjem u vodu pod pritiskom od 30 bara. Kućište kodenzatora je zaštićeno plastificiranjem. Ventilatori se
isporučuju u verziji sa zaštitnom mrežom. Elektroliti ventilatora su monofazni 230V/50Hz 4 pola termički zaštićeni.
Topiz - KONDEZATORI TOPIZ - 2
Topiz - KONDEZATORI TOPIZ - 3
Branka Radičevića 26 - Beograd - Borča
011 3328904; 011 3321533;
Pitaj TOPIZ
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
Topiz
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
    Beograd Borča Branka Radičevića 26 +381 11 3328904 +381 11 3321533
Topiz - 2
Topiz - 3
Topiz - 4
Topiz - 5
Topiz - 6
Topiz - 7
Topiz - 8
Topiz - 9
Topiz - 10
Topiz - 11
Topiz - 12
Topiz - 13
Topiz - 14
Topiz - 15
Topiz - 16
Topiz - 17
Topiz - 18
Topiz - 19
Topiz - 20
CENE
Pitaj TOPIZ
(100)
100% Pozitivne ocene za:
Topiz
Back to Top
Mirandre.com logo