Ugostiteljske škole Rakovica

Registruj se
Prijavi se
Ugostiteljske škole Rakovica

Visoka hotelijerska škola

Beograd, Rakovica, Kneza Višeslava 70 011 2547255
Visoka hotelijerska škola u Beogradu je osnovana 1974. godine. Studijski programi su usklađeni sa priznatim sistemima turistički razvijenih zemalja Evrope. Prenošenje nekih osobina na studente kao što su: kreativnost, brže inovacije u hotelijerstvu, estetika, turističke atrakcije, događaji, forme i drugo su osnovna misija fakulteta. Studijski programi koncipirani su u skladu sa Bolonjskom deklaracijom kroz osnovne strukovne studije. SMEROVI VISOKE HOTELIJERSKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA SU: Hotelijerstvo, Restoraterstvo i Gastronomija. Da bi upisao studijski program hotelijerstvo ili restoraterstvo na Visokoj hotelijerskoj školi strukovnih studija kandidat mora da ima završenu srednju školu, opštu zdravstvenu sposobnost za rad i položen prijemni ispit. Kandidati koji se odluče za studijski program gastronomija, moraju da imaju završenu srednju ugostiteljsku školu, smer kuvarstvo ili poslastičarstvo, u obzir dolazi i škola prehrambeno-tehnološkog usmerenja, kao i vojno intendantska škola.
Back to Top