Vrtić Naš Vrtić

Vrtić Naš Vrtić

Predškolska ustanova NAŠ VRTIĆ

Kategorija - Privatni vrtići Beograd
Predškolska ustanova 'Naš vrtić' je vrtić na teritoriji grada Beograda. Osnovani smo 2016. godine ali ljudi koji su
ogledalo ustanove imaju dugogodišnje iskustvo rada sa decom.

Vrtić prema raspoloživim kapacitetima, lokaciji, stručnosti vaspitno - obrazovnog osoblja, opremljenosti igrovnim i
didaktičkim materijalima i ponudom različitih sadržaja i programa, a prema standardima kvaliteta rada, zadovoljava
potrebe za prijem dece predškolskog uzrasta (jasle uzrasta od 10 meseci do tri godine i vrtić od tri godine do polaska
u školu), osigurava bezbednost i kvalitetnu realizaciju vaspitno - obrazovnog rada i izlazi u susret potrebama dece i
porodice.

'Naš vrtić' je mesto za igru, istraživanje i učenje. To je mesto gde deca srećno odrastaju, grade iluzije, sopstvene i
autentične ideje. Uče da vrednuju, izražavaju, stvaraju, putuju, povezuju, zaključuju i kreiraju.

Predškolske ustanove 'Naš vrtić' je verifikovan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Republike Srbije
i delatnost se obavlja po Zakonu o predškolskom obrazovanju i vaspitanju.

Dođite kod nas i otkrijte čarobni svet mašte i uverite se da je u tom svetu sve moguće!

Želja nam je i cilj da naša deca lakše nađu svoj sopstveni put kada jednog dana zakorače u ono što zovemo život i
da izrastu u srećnog i svesnog Malog Velikog Čoveka Novog Doba.

U cilju osiguranja kvalitetnog vaspitno-obrazovnog rada i nege, podsticanja individualnog sistematskog praćenja
razvoja i napredovanja dece brinuće vaspitno obrazovano osoblje:medicinske sestre-vaspitači, vaspitači, saradnik na
unapređenju preventivne zdravstvene zaštite i tim stručnih saradnika: logoped i psihoterapeut. Dok će nastavu
posebnih programa izvoditi:profesori stranih jezika, saradnici za fizičko vaspitanje, šah i druge aktivnosti.

Delatnost ustanove obezbeđuje:
- Preventivnu zdravstvenu zaštitu dece od 1 do 7 godina
- Vaspitno-obrazovni rad(pripremno-predškolski program i posebni programi)

---------------------------------

USLUGE

Predškolska ustanova Naš vrtić ima širok dijapazon usluga koje se nude Vašim i našim mališanima. Osim osnovnih
usluga, a to su poludnevni boravak (od 7-13h i od 12-18h) i celodnevni boravak deteta, u svom
paketu ponude imamo i mnoge druge aktivnosti (različite školice sporta, školica jezika, boravak dece neradnim
danima, noćenje dece u vrtiću, logoped, stomatolog, i mnoge druge aktivnosti)

Dođite ili nas kontaktirajte kako bismo za Vaše dete odabrali kreativan, edukativan ali pre svega zanimljiv i dinamičan
model(put) odrastanja.

UPIS

Poštovani roditelji,
pre svega želimo da Vam se zahvalimo na interesovanju za naš vrtić. Upis dece za jasle i vrtić, kao i u pripremni
predškolski program vrši se tokom cele godine. Praksa PU Naš vrtić je da zakazujemo intervju sa roditeljima budućih
članova naše ustanove kako biste u potpunosti bili upoznati sa svim detaljima i izabrali najbolji program za Vašeg
mališana. Zakazivanje i posetu možete uraditi direktnim telefonskim kontaktom ili slanjem direktnog on line formulara
i naše osoblje će Vas kontaktirati.
Vrtić Naš Vrtić - NAŠ VRTIĆ - 2
Vrtić Naš Vrtić - NAŠ VRTIĆ - 3
Vrtić Naš Vrtić - NAŠ VRTIĆ - 4
Vrtić Naš Vrtić - NAŠ VRTIĆ - 5
Vrtić Naš Vrtić - NAŠ VRTIĆ - 6
Vrtić Naš Vrtić - NAŠ VRTIĆ - 7

PROGRAMI U VRTIĆU NAŠ VRTIĆ

Kategorija - Privatni vrtići Dedinje
JEŽIĆI - Program nege i vaspitno-obrazovnog rada sa decom od 12-18 meseci

Nega i vaspitno-obrazovni rad sa decom jaslenog uzrasta podrazumeva održavanje higijene, zadovoljenje potrebe za
snom, ishranom, boravkom na svežem vazduhu.

Nega podrazumeva preventivno-zdravstvenu zaštitu. Sestre-vaspitači sistematski prate i sagledavaju sve faktore koji
utiču na dečije zdravlje. Sva deca koja polaze u vrtić, donose potvrdu od lekara da su zdrava. Zdravstveno stanje se
prati svakodnevno. A rast i razvoj se kontrolišu periodično,o čemu se vodi evidencija.

Osnovni cilj vaspitno-obrazovnog rada sa decom ovog uzrasta je stvaranje povoljne vaspitne sredine u kojoj će dete
sticati iskustvo po svom sopstvenom tempu razvoja. Organizacijonim sistemom sadržaja i metoda rada dete će
prevoditi iskustva sa praktičnog na saznajni i sticati nova.

Prioritetni zadatak vaspitno-obrazovnog rada jeste podsticanje spontanog izraza i jačanje samopoštovanja i
individualizma, pronalaženje svog mesta u odnosu na sebe i druge(interreakcije).

------------------------

ZVEZDICE - Program nege i vaspitno-obrazovnog rada sa decom od 18-36 meseci

Program nege i vaspitno-obrazovnog rada dece od 18-36 meseci oslanja se na različite sisteme aktivnosti kroz sve
aspekte razvoja detetove ličnosti:
- Motoričke aktivnosti
- Senzorno-perceptivne aktivnosti
- Muzičko-ritmičke aktivnosti
- Grafičko-likovne aktivnosti
- Jezičke aktivnosti
- Intelektualne aktivnosti

------------------------

SLONČE - Program predškolskog vaspitanja i obrazovanja dece od 3 godine do uključivanja u
program pripreme za školu

Ovaj program obuhvata decu od 3 godine do njihovog uključivanja u program pripreme za školu.

U programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja dece od 3 godine do uključivanja u program pripreme za školu
prioritetni zadaci vaspitno-obrazovnog rada sa decom su:
- stvaranje povoljne sredine za učenje i razvoj
- bogaćenje i podsticanje dečijeg razvoja i napredovanja kroz socijalni, emocionalni, fizički i intelektualni razvoj
- praćenje razvojnih i individualnih karakteristika
- ostvarivanje što bolje saradnje na različitim planovima, vaspitač – dete, vaspitač- vaspitač, dete- dete, vaspitač –
roditelj, vaspitač – šire okruženje...

Navedeni zadaci realizuju se kroz planiranje i razvijanje tema, sadržaja, aktivnosti čije je polazište dato u Osnovama
programa i na osnovu čega se vrši operacionalizacija od strane vaspitača ( konkretni ciljevi, sadržaji i aktivnosti).

--------------------------

PANDA - Pripremni predškolski program

Zakon o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja predviđa obavezan Pripremni predškolski program, u trajanju
najmanje 9 meseci u godini pred polazak u školu. Program vaspitno-obrazovnog rada sa predškolskom decom
koncipiran je tako da kontinuirano i sistematski priprema dete za polazak u školu doprinoseći celovitom razvoju
deteta. To se postiže kreiranjem uslova i podsticaja koji detetu omogućavaju da razvije sve svoje potencijale i
svojstva ličnosti, da proširuje iskustva i izgrađuje saznanja o sebi, drugim ljudima i svetu koji ga okružuje. Priprema
deteta za školu vrši se sistematski, uz uvažavanje specifičnosti dece sa kojom se radi. Pripremni predškolski
program ostvaruje se u Ustanovi kroz dva organizaciona oblika: poludnevni i celodnevni. Cilj vaspitno-obrazovnog
rada u okviru pripremnog predškolskog programa je da doprinese:
- celovitom razvoju deteta
- razvoju sposobnosti
- proširenju iskustva
- bogaćenju saznanja o sebi, drugima i svetu oko sebe, a što sve čini osnov za dalje nove oblike učenja i uključivanja
u različite tokove života i rada pri čemu je škola prva stepenica
Vrtić Naš Vrtić - NAŠ VRTIĆ - 2
Vrtić Naš Vrtić - NAŠ VRTIĆ - 3
Vrtić Naš Vrtić - NAŠ VRTIĆ - 4
Vrtić Naš Vrtić - NAŠ VRTIĆ - 5
Vrtić Naš Vrtić - NAŠ VRTIĆ - 6
Vrtić Naš Vrtić - NAŠ VRTIĆ - 7

NAŠ VRTIĆ

Kategorija - Privatni vrtići Savski venac
Zašto baš 'Naš vrtić'

Zato što će to biti radostan veliki, mali korak u odrastanju Vašeg deteta. Tim koji će opravdati Vaše poverenje
potkovan je višegodišnjim iskustvom i mladim, obrazovanim i entuzijastičnim kadrom.

Dođite da zajedno rastemo, družimo se i učimo u savremeno opremljenim prostorijama prilagođenim potrebama Vaše
i naše dece. Uspostavimo dobre partnerske odnose u zajedničkom vaspitanju Vaše dece i razvoju svih dečijih
potencijala. Učinimo im adaptaciju prijatnom i lakom.

Naši programi osluškuju potrebe dece i roditelja, prepoznaju potencijale i podstiču interesovanja najmlađih sa ciljem
da ih pripreme i osposobe za svet odraslih. Probudimo im igrom talente za likovne i dramske izraze, talenat za
različite sportove, stimulišimo im razvoj govora, bogatimo rečnik i izgradimo zdrave temelje za sve buduće izazove.

Želimo da kroz dobru komunikaciju i otvorene odnose razvijemo sve dečije kapacitete kako fizičke i intelektualne,
tako i psihomotoričke, da ostvarimo sa njima poseban odnos uzajamnog poverenja, poštovanja, podrške i ljubavi.
Usadimo im upravo ljubavlju prave vrednosti i usmerimo ih da u onom čemu teže budu najbolji.
Vrtić Naš Vrtić - NAŠ VRTIĆ - 2
Vrtić Naš Vrtić - NAŠ VRTIĆ - 3
Vrtić Naš Vrtić - NAŠ VRTIĆ - 4
Vrtić Naš Vrtić - NAŠ VRTIĆ - 5
Vrtić Naš Vrtić - NAŠ VRTIĆ - 6
Vrtić Naš Vrtić - NAŠ VRTIĆ - 7
Rajka Mitića 14 - Beograd - Autokomanda
063 586119; 011 4096685;
LOKACIJE
Lokacije
    Lokacija
  1. Beograd Autokomanda Rajka Mitića 14
    (bivša ulica Banjički Venac 14) +381 63 586119; +381 11 4096685;
    Lokacija
  2. Beograd Vračar Šumatovačka 59
    +381 63 586119;
Pitaj NAŠ VRTIĆ
(100)
100% Pozitivne ocene za:
Vrtić Naš Vrtić

Poruku prima: Vrtić Naš Vrtić

Ime i prezime:*

e-mail:*

telefon:*

Poruka:*

*Obavezno je popuniti sva polja

Back to Top