Alergologija Senjak

Registruj se
Prijavi se
I pored toga što je mlada nauka, alergologija ima sve veći značaj u medicini. Pre otkrića anafilaksije i alergije, mnogi fenomeni u medicini su objašnjavani na drugačiji način. Tako se sve veći broj oboljenja u raznim oblastima medicine ubraja u alergijske bolesti. Alergijske bolesti imaju nagli početak i mogu biti praćene teškim šokovima. Predispozicija za alergije je, pre svega, nasledje. Alergologija se, prevashodno, bavi posledicama odbrambenih reakcija organizma, na prisustvo različitih alergena u vazduhu ili namirnicama, a koje se mogu manifestovati kao respiratorne smetnje, smetnje sa varenjem ili kožne promene. Alergijske bolesti, kao atopijski ekcem, alergijski rinitis i astma su sve češće i pripadaju grupi najčešćih hroničnih bolesti, pre svega u detinjstvu. Dobro uzeta anamneza i klinički pregled su svakako osnov za dijagnostiku ovih oboljenja, a samim tim i držanja pod kontrolom raznih alergija.
Back to Top