Mirandre

Registruj se
Prijavi se

Prevodilačke agencije – prevodioci i sudski tumači za engleski jezik

Engleski jezik je zapadnogermanski jezik iz grupe indoevropskih jezika. Ima dve osnovne varijante koje se dalje dele na više podvarijanti: britanski engleski i američki engleski.

Ako bi Vas neko pitao koji e to trenutno glavni jezik na našoj planeti, verovatno biste odgovorili da je to engleski jezik. Klasifikacija i rangiranje vrši po nekoliko kriterijuma, kao što je rasprostranjenost, broj ljudi kojima je engleski maternji, broj država u kojima je engleski zvanični i broj stanovnika naše planete kojima je engleski drugi strani jezik. Iako engleski ne zauzima prvo mesto u tri od četiri navedene podele, ipak, on iz drugih razloga nosi primat. Engleski jezik nije prvi na planeti po broju ljudi čiji je maternji jezik, već je trenutno na četvrtom mestu sa oko 400 miliona govornika. Na prvom, drugom i trećem mestu su: kineski, španski i hindu. Ipak, kao drugi strani jezik, engleski je ubedljivo prvi na planeti jer se njime gotovo svakodnevno služi čak oko 750 miliona ljudi.

Bez obzira na to, kako podaci koje iznose prevodilacke agencije kažu, engleski jezik je najtraženiji kada su usluge pisanog i usmenog prevođenja u pitanju. Kako je došlo do toga da je engleski primarni jezik današnjice? To je zvanični jezik avio saobraćaja. U komunikaciji između ljudi koji ne govore istim jezicima, engleski je prvi izbor u pokušaju sporazumevanja u raznim situacijama.

Blog ilustracija: Prevodilačke agencije – prevodioci i sudski tumači za engleski jezik


Foto: Pixabay

Istorijske prilike su te koje su u antičko vreme i u srednjem veku učinile da latinski bude jezik bude ono što je danas engleski. Ili bolje rečeno globalna snaga nekog društva i politička dominantnost načinile su engleski novim latinskim. Sami koreni engleskog jezika upućuju na burnu prošlost koja je na teritoriji današnje Velike Britanije bila isprepletana ratnim sukobima, savezima i seobama naroda u prvom milenijumu naše ere. Veliki broj dijalekata, narečja, jezika, među kojima ima i onih koji su međusobno srodni, ali i onih koji su dosta različiti – ulili se u jezik koji se vekovima razvijao i transformisao kako bi danas postao savremeni engleski jezik. Razdoblje razvoja engleskog jezika zauzima raspon od čak 1400 godina. Počeci jezika vezuju se seobe germanskih plemena sa teritorije današnje severozapadne Nemačke na teritorije Engleske. Oni su sa sobom doneli svoju kulturu i jezik. Činilo ih je više plemena. Između ostalih tu su bila plemena: Angli, Sasi, Frizijci i Jiti. Kada su u jedanaestom veku istu tertoriju nastanili Normani, oni su sa sobom doneli modifikovanu formu francuskog jezika. Uticaj francuskog na engleski jezik veoma je upčljiv i danas. Leksičke sličnosti su evidentne na svakom koraku, iako je način izgovora drugačiji. Mnoštvo leksema koje se morfološki gotovo podudaraju imaju za posledicu donekle olakšano razumevanje pisanog teksta. Međutim, sličnosti samih jezika nisu tolike da bi se njihovi govornici mogli međusobno sporazumeti bez prevodioca, odnosno samo na osnovu poznavanja sopstvenog jezika. Uticaj jezika Normana izvršio je kreolizaciju engleskog jezika, koja je i dan danas uočljiva.

Blog ilustracija: Prevodilačke agencije – prevodioci i sudski tumači za engleski jezik


Foto: Pixabay

Suživot sa skandinavskim plemenima doprineo je gramatičkom pojednostavljivanju engleskog jezika. Njegove gramatičke strukture danas su vidno jednostavnije u poređenju sa kompleksnijim oblicima uočljivim u romanskim jezicima, a naročito francuskom. To engleski jezik ne čini lakšim za učenje i prevođenje, samo pojednostavljuje neke gramatičke forme, u smislu pisanja i izgovora.

Blog ilustracija: Prevodilačke agencije – prevodioci i sudski tumači za engleski jezik


Foto: Pixabay

Danas je evidentno da je engleski jezik u većini sfera i oblasti zauzeo primat. Na međunarodnim skupovima koji su iz domena: umetnosti, kulture, naučnih dostignuće, tehnike i tehnologije (uključujući i informacione tehnologije), medicine, ekologije … engleski jezik se koristi kao službeni. U mnogim prilikama se čak ni ne angažuju simultani prevodioci jer se podrazumeva da svi učesnici i publika govore i razumeju engleski jezik.

U mnogim zemljama gde engleski nije ni zvanični jezik, ipak, on ima prioritet kada je reč o izučavanju stranih jezika u školama. Sve više je zanimanja koja omogućavaju rad na daljinu, saradnju međunarodnih timova koji dolaze sa svih kontinenata, a zajedničko im je što su eksperti iz iste branše. Gotovo sa sigurnošću možemo tvrditi da će većina ovakvih organizacija uzeti engleski kao obavezni jezik komunikacije. Izuzeci su primeri u kojima krug čine govornici kojim ja svima maternji jezik neki drugi jezik, na primer – španski. Ali čim se pojavi neko kome španski nije maternji i ko ga ne zna, ili ako bi organizacija proširila svoje poslovanje, verovatno bi se komunikacija odvijala na engleskom.

Blog ilustracija: Prevodilačke agencije – prevodioci i sudski tumači za engleski jezik


Foto: Pixabay

Iz svih ovih razloga, prirodno proizilazi da je engleski jezik najzastupljeniji u poslovima prevođenja koje ugovaraju prevodilačke agencije. Spekulacije i diskusije na temu da li je to dobro ili ne što je engleski jezik preuzeo ulogu glavnog globalnog jezika, svode se na navođenje negativnih uticaja ove pojave. Tu se spominje nestajanje malih jezika i kulturne baštine naroda koji njima govore. Pored ovog razloga, govori se i o nepravednosti upotrebe engleskog kao primarnog jezika u svetskoj komunikaciji, jer se time automatski svi oni kojima on nije maternji stavljaju u nepovoljniji položaj. Međutim, pokušaji da se stvori esperanto ili bilo kakva druga veštačka tvorevina, do sada su propadali i propadaće. Engleski duguje svoju snagu u današnjici, istorijskoj nadmoći Britanske imperije u 18. i 19. veku i moći SAD od 20. veka na ovamo. Ono što je najvažnije je, ne da se raspreda o tome da li je fer što neko ko se rodio u Engleskoj ima prednost u odnosu na nekog ko se rodio bilo gde van engleskog govornog područja, jer ovaj drugi mora pored maternjeg da nauči i engleski kako bi opstao u današnjem svetu, već da se što više očuva čistoća i pravilna upotreba engleskog jezika koji je bombardovan sa svih strana iskrivljenim formama.

Blog ilustracija: Prevodilačke agencije – prevodioci i sudski tumači za engleski jezik


Foto: Pixabay

Pored lošeg engleskog koji struji internetom a njegovi tvorci i konzumenti su milioni onih koji ga deformišu i u njega upliću svoje maternje jezike, pojava da se gube reči je loša i zabrinjavajuća. Engleski jezik je zahvaljujući velikom broju uticaja od samih početaka, danas jedan od najbogatijih a svetu. Drugi jezici ne mogu mu parirati po broju reči. Njih treba očuvati, uprkos tendenciji da osobe kojim nije maternji u komunikaciji upotrebljavaju što manje reči mogu i time se jezik postepeno siromaši. Tako da i sam engleski jezik plaća cenu globalne popularnosti.

Prevodioci u svojim tekstovima nastoje da očuvaju leksičko bogatstvo engleskog jezika. To ne može svako, zato prevodilačke agencije okupljaju oko sebe isključivo najveće jezičke stručnjake. Oni s lakoćom obavljaju kompleksne zadatke usmenog konsekutivnog, simultanog prevođenja kao i pismenog prevođenja sa srpskog jezika na engleski jezik ili sa engleskog jezika na srpski. U skladu za zahtevima naručioca posla, moguće su i druge kombinacije jezika zajedno sa engleskim. Stoga, prevodilačke agencije mogu preuzeti na sebe zadatak kao što je prevođenje sa engleskog jezika na španski ili sa španskog jezika na engleski jezik, na primer.

Pročitajte još:

- Upozorenje – Kad ne treba samostalno prevoditi na engleski jezik
- Prevodilačke agencije – Oprez – pazite s kim delite poverljive informacije
- Prevodilačka agencija ili samostalni prevodilac – koga pozvati

M. K.

Back to Top