Defektološke ordinacije Stari Grad

Registruj se
Prijavi se
Defektološke ordinacije Stari Grad
Defektološko savetovalište Entera osnovano je 2006. godine u Beogradu. Entera je ustanova savremenog tipa, koja se na jedan nov način bavi prevencijom i tretmanom to jest lečenjem poremećaja u ponašanju.
Back to Top