Defektološke ordinacije Voždovac

Registruj se
Prijavi se
Defektološke ordinacije Voždovac
MUCANJE, TIKOVI, NOĆNO MOKRENJE. POTEŠKOĆE U UČENJU, HIPERAKTIVNOST, DISLEKSIJA. RAZVPJNA DISFAZIJA. PERVAZIVNI POREMEĆAJI. OŠTEĆENJA MOTORIKE. Porodica STOŠLJEVIĆ se bavi lečenjem dece i omladine sa psihofiziološkim poremećajima još od 1953. godine kada je Prof. dr Lazar Stošljević (1933-2015) izlečio svog prvog pacijenta od noćnog mokrenja, a desetak godina kasnije i Prof. Nada Stošljević (1943-2011) svog prvog pacijenta od mucanja. Krajem 80-tih godina prošlog veka ovoj prvoj generaciji stručnjaka su se priključili dr med. Mirjana Stošljević koja je osnovala ordinaciju “Stošljević” kao i Prof. dr Miodrag Stošljević koji i danas obavlja lekarsku praksu. Trenutno u praktični rad sa pacijentima se uključio i Matija Stošljević, apsolvent Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, pa se ova dugogodišnja tradicija nastavlja i kroz treću generaciju stručnjaka.
Back to Top