Defektološke ordinacije Voždovac

Registruj se
Prijavi se
Defektološke ordinacije Voždovac
defektoloska-ordinacija-dr-stosljevic-defektoloske-ordinacije
MUCANJE, TIKOVI, NOĆNO MOKRENJE.
POTEŠKOĆE U UČENJU, HIPERAKTIVNOST, DISLEKSIJA.
RAZVPJNA DISFAZIJA.
PERVAZIVNI POREMEĆAJI.
OŠTEĆENJA MOTORIKE.
Porodica STOŠLJEVIĆ se bavi lečenjem dece i omladine sa psihofiziološkim poremećajima još od 1953.
godine kada je Prof.
dr Lazar Stošljević (1933-2015) izlečio svog prvog pacijenta od noćnog mokrenja, a desetak godina kasnije i Prof.
Nada Stošljević (1943-2011) svog prvog pacijenta od mucanja.
Krajem 80-tih godina prošlog veka ovoj prvoj generaciji stručnjaka su se priključili dr med.
Mirjana Stošljević koja je osnovala ordinaciju “Stošljević” kao i Prof.
dr Miodrag Stošljević koji i danas obavlja lekarsku praksu.
Trenutno u praktični rad sa pacijentima se uključio i Matija Stošljević, apsolvent Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, pa se ova dugogodišnja tradicija nastavlja i kroz treću generaciju stručnjaka.
Back to Top