Defektološke ordinacije Zvezdara

Registruj se
Prijavi se
Defektološke ordinacije Zvezdara
DEFEKTOLOŠKA ORDINACIJA. Ordinacija Dr Selaković je specijalizovana za rad sa decom sa smetnjama u razvoju kao i sa odraslim osobama sa intelektualnim i psihičkim teškoćama. Bavimo se ranom dijagnostikom i rehabilitacijom dece sa različitim oblicima razvojnih poremećaja (razvojna disfazija, usporen psihomotorni razvoj, autistični spektar poremećaja, hiperkinteski sindrom…) kroz logopedski, defektološki tretman, reedukaciju psihomotorike, pri čemu koristimo elemente senzorne integracije, floor-time-a, ABA metoda i TEACCH-a obuhvatajući sve oblasti funkcionisanja. Ono sto naš rad čini jedinstvenim, jeste što pored pomenutih dijagnostičkih i rehabilitacionih postupaka i metoda, primenjujemo i biomedicinske pretrage i intervencije (Specijalni Integrativni metod – SIM), kojima nastojimo da kod deteta dobijemo dobru pažnju i koncentraciju, redukujemo hiperaktivnost, ostvarimo kvalitetnu zajedničku pažnju sa drugim, odnosno stvorimo sve preduslove za nesmetan rad i učenje. Specijalni integrativni metod ranih intervencija u autizmu.
Back to Top