Eco Pro

Registruj se
Prijavi se
Eco Pro
LOKACIJE

Oprema za dečija igrališta

Klackalica Oprema za dečija igrališta Predstavlja jedan od osnovnih elemenata svakog dečijeg igrališta, koji kod dece u najmanjem uzrastu razvijaju osećaj kretanja uz puno radosti u igri.
Klackalica je izrađena od punog borovog drveta, dok joj metalni ankeri i mehanizam omogućavaju stabilnost i dugotrajnost.
Sprava se radi u svim kombinacijama boja po želji kupca.
Ljuljaška Letenje i ljuljanje za decu imaju posebnu draž, tako da su ljuljaške jedan od omiljineh elemenata svakog igrališta.
Spava je izrađena od drvene konstrukcije koja je izuzetno otporna na uvijanje.
Metalni elementi koji se koriste omogućavaju stabilnost i dugotrajnost.
Ljuljaška penjalica Kombinacijom ljuljanja i penjanja i spuštanja kod dece se podstiče razvoj motoričkih sposobnosti i razvija osećaj kretanja. Spava je izrađena od drvene konstrukcije koja je izuzetno otporne na uvijanje.
Metalni elementi koji se koriste omogućavaju stabilnost i dugotrajnost. Penjanje se omogućava korišćenjem metalnih lestvi kao i penjalice od blažujke koji svojom čvrstinom i stabilnošću osiguravaju sigurno korišćenje.
Penjalica tobogan Penjanje uz korišćenje penjalice je veoma zdravo, jer opterećuje sve grupe mišića.
Penjanje se omogućava korišćenjem metalnih lestvi kao i penjalice od blažujke koji svojom čvrstinom i stabilnošću osiguravaju sigurno korišćenje sprave. Sprava može da se kombinuje sa toboganom uz velike peščanike kao element koji dodatno povećava zabavu.
Tobogan kula sa dve kule Tobogan sa dve kule predstavlja najveću spravu iz naše ponude i kao takva idealna je za opremanje velikih površina gde se očekuje puno dece.
Viseći most koji povezuje kule predstavlja mali vidikovac sa kojeg deca posmatraju igralište i na njemu se najčešće odmaraju. Prostor ispod platformi može da se upotpuni različitim sadržajem, a najčešće je to pesak.

Kontejneri

Tankvane – Modularna gazišta Kontejneri Tankvane – modularna gazišta predstavljaju praktična rešenja za privremeno odlaganje materije koje mogu da izazovu zagađenje životne sredine. U našoj ponudi vidite rešenja koja smo razvijali za naše kupce, ali u kratkom roku možemo da dizajniramo i proizvedemo proizvod koji će u potpunosti odgovarati vašim potrebama. Specijalni kontejneri Proizvedeni su na zahtev kupca sa performansama potpuno prilagođenim sistemu upravljanja otpadom u kom će biti korišćeni. Takođe, možemo ponuditi razvoj idejnog rešenja kao i 3D model, gde bi kupac mogao da vidi kako će izgledati gotov proizvod.
Rade se u različitim dimenzijama, mogu biti opremljeni sa i bez točkića, sa oznakama i bojom koju kupac […] Kontejner za zauljene krpe i filtere Izrađuje se od čeličnih cevi i limova u dimenzijama koje definiše kupac.
Kontejner je opremljen ocednom kadom koja ima slavinu za ispust ulja. Dimenzije ocedne kade takođe prilagođavamo potrebama i zahtevima kupca.
Može biti opremljen okretnim točkićima ili fiksnim štelujućim stopama. Recilkažni centar U našem dugogodišnjem radu susretali smo se sa zahtevima da se projektuje i proizvede kompletan sistem upravljanja ne opasnim i posebnim otpadima u industrijskim sistemima.
Nezaobilazni element u takvim sistemima je reciklažni centar to jest mesto gde bi svi otpadi imali adekvatan tretman do momenta otpreme drugim operaterima otpada. Za ne opasne otpade obično se pristupa izradi […] Eko kontejner sa tankvanom Kontejneri su izrađeni od čeličnih cevi i limova.
Kontejneri su opremljeni kiselo-otpornom nezapaljivom kadom preko koje se nalazi čelična cinkovana rešetka koja osigurava prihvat posebnih otpada u slučaju havarije ili curenja.
Ispust otpada iz kade vrši se uz pomoć ventila i slavine ¾“. Stope kontejnera imaju mogućnost podešavanja po visini, tako da se montaža može izvršiti […] Kontejner za samopodizač 5 i 7 kubnih metara Kontejner za samopodizač 5m3 i 7m3. Kontejner za kipovanje – SK750 Kontejner za kipovanje, to jest samoistovarni kontejner odlično je rešenje za jednostavnu i brzu manipulaciju raznim vrstama otpada.
Takođe , ovaj tip kontejnera svoju primenu može naći u različitim procesima proizvodnje.
Osnovna prednost ovog u odnosu na druga rešenja ogleda se u veoma brzom, preciznom i jednostavnom procesu pražnjenja odnosno kipovanja.
Da bih Vam ovaj proces […] Kontejner za kipovanje, to jest samoistovarni kontejner odlično je rešenje za jednostavnu i brzu manipulaciju raznim vrstama otpada.
Takođe , ovaj tip kontejnera svoju primenu može naći u različitim procesima proizvodnje.
Osnovna prednost ovog u odnosu na druga rešenja ogleda se u veoma brzom, preciznom i jednostavnom procesu pražnjenja odnosno kipovanja.
Da bih Vam ovaj proces […] Kontejner za kipovanje – SK1125 Kontejner za kipovanje, to jest samoistovarni kontejner odlično je rešenje za jednostavnu i brzu manipulaciju raznim vrstama otpada.
Takođe , ovaj tip kontejnera svoju primenu može naći u različitim procesima proizvodnje.
Osnovna prednost ovog u odnosu na druga rešenja ogleda se u veoma brzom, preciznom i jednostavnom procesu pražnjenja odnosno kipovanja.
Da bih Vam ovaj proces […]

Oprema za parkove

Parkovska oprema.
Klupa tip Park.
U našoj ponudi parkovske opreme nalaze se različiti tipovi klupa, info tabli i ograda.
Klupa tip Dijamant.
Ograda.
Info tabla.
Klupa za tenis.

Oprema za sportske terene

Košarkaški obruč sa mrežicom Oprema za sport Izrađuje se od čeličnih cevi i limova.
Dimenzije i performanse samog obruča prilagođene su standardu SRPS EN 1270. Posebnu pažnju obratili smo na zaštitu svih metalnih površina, koja je izvedena postupkom plastifikacije.
Golovi Oprema za sport Izrađuju se od čeličnih cevi 80 x 80 mm u standardnim dimenzijama 2000 x 3000 mm.
Zaštita svih metalnih površina vrši se pomoću temeljnog i završnog laka u boji koju kupac izabere.
Koš sa konstrukcijom Oprema za sport Izrađuje se od čeličnih cevi i limova.
Dimenzije i performanse samog obruča prilagođene su standardu SRPS EN 1270. Posebnu pažnju obratili smo na zaštitu svih metalnih površina, koja je izvedena postupkom plastifikacije.

Urbana oprema

Stalci za bicikle – Stojeći stalak Stalci za bicikle Proizvode se od čeličnih cevi koji osiguravaju kvalitet i dugotrajnost.
Stalci su zaštićeni postupkom plastifikacije i nude se u 4 osnovne boje: urban green, urban graphite, elegance black, silver, ali na vaš zahtev možemo da ih ponudimo u bilo kojoj boji iz RAL karte.
Autobusko stajalište 3m Autobusko stajalište Autobusko stajalište izrađeno je dimenzijama 1,5m x 3m i visine 2,5m.
Konstrukcija stajališta je od čeličnih cevi i profila, krov je pokriven leksanom i ima ugrađen oluk.
Bočne strane stajališta napravljene su od fiberglasa koji je providan radi bolje preglednosti. Unutrašnjost stajališta je opremljena klupom u dužini od 3,5m i bočnim naslonom u dužini od 3m.
[…].
Stalci za bicikle – Ležeći stalak Stalci za bicikle Proizvode se od čeličnih cevi koji osiguravaju kvalitet i dugotrajnost.
Stalci su zaštićeni postupkom plastifikacije i nude se u 4 osnovne boje urban green, urban graphite, elegance black, silver, ali na vaš zahtev možemo da ih ponudimo u bilo kojoj boji iz RAL karte.
Lokacije
    Lokacija
  1. Gajdobra Jovana Dučića 102
    +381 21 763145;
Back to Top