FMMS OnkoMedikus ordinacija za radiologiju i onkologiju

Registruj se
Prijavi se
FMMS OnkoMedikus ordinacija za radiologiju i onkologiju
LOKACIJE

Onkologija

ONKOLOGIJA.
Specijalistička radiološko onkološka ordinacija FMM Onkomedikus prisutna je u privatnom zdravstvenom sistemu Republike Srbije od 2001 godine, za koje vreme je razne usluge ordinacije koristilo preko 15.000 bolesnika.
Vlasnik i nosilac delatnosti ordinacje je Prim dr sci med Mirjana Durbaba, radijacijoni onkolog (radiolog /radioterapet), sa 35 godišnjim iskustvom u onkologiji.
Kako se većina tumora u nekoj fazi lečnja leči i zračenjem, uloga radiacionog onkologa je značajna, ne samo u fazi multidiscipliranog odlučivanja o lečenju, već i u planiranju i izvodjenju lečenja zračenjem, bilo samog ili u kombinaciji sa hirurgijom i/ili, hemijoterapijom (kombinovani režimi lečenja), odnosno praćenju toka bolesti, te dijagnostikovanju očekivanih i/ili neželjenih reakcija na zračenje ili kombinovane pristupe lečenja.
Suočavanje sa spoznajom da neko od članova porodice boluje od maligene bolesti je bolno saznanje za onoga koji boluje, ali i za članove njegove porodice.
Tokom konsulativnog pregleda može se saznati više o bolesti, načinu lečenja, dobiti odgovore na sva pitanja koja plaše i stvaraju osećaj izgubljenosti.
Iako je onkologija doktrinarna nauka, sa utemeljenim načinom lečenja za većinu tumora, koju poštuje i primenjuje onkološka medicinska praksa postoji i neotuđivo pravo svakog obolelog i njegove porodice da traži i ostvari pravo na drugo mišljenje.

Mamografija

MAMOGRAFIJA.
Klinički pregled obe dojke, mamografija i ultrazvuk su komplementarne metode pregleda koje se dopunjuju i izvode zavisno od godina života žene, menstrulanog statusa, gustine tkiva dojke i uočenih promena u dojkama.

Ultrazvučna dijagnostika

ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA.
Ultrazvučni pregled je jednostavna, orijentaciona i brza metoda, putem koje je moguće otkriti uzroke subjekitvnih tegoba, ali uočiti i promene na vitalnim organima.

Radiologija

RADIOLOGIJA.
Specijalistička radiološko onkološka ordinacija FMM Onkomedikus prisutna je u privatnom zdravstvenom sistemu Republike Srbije od 2001 godine, za koje vreme je razne usluge ordinacije koristilo preko 15.000 bolesnika.
Vlasnik i nosilac delatnosti ordinacje je Prim dr sci med Mirjana Durbaba, radijacijoni onkolog (radiolog /radioterapet), sa 35 godišnjim iskustvom.
Lokacije
    Lokacija
  1. Beograd Novi Beograd Gandijeva 71
    +381 11 2287187; +381 11 2287202;
Back to Top