Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić

Registruj se
Prijavi se

Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić

GINEKOLOŠKA - AKUŠERSKA ORDINACIJA RADOJČIĆ

Počeci rada Ginekološko akušerske ordinacije „Radojčić“ datiraju od 1996. godine. Prve lokacije rada su bile Cetinska 6,
Milana Rakića 26, od 2000. Kosovska 28. Septembra 2009. godine ordinacija se preseljava na prelepu lokaciju pored
Svetosavskog platoa u Ulicu Braničevska 2. Prostor je namenski zidan za potrebe ordinacije, po svim zakonskim
propisima za zdravstvenu ustanovu.

U mogućnosti smo pružiti zdravstvene usluge kako iz ginekologije i akušerstva, tako i konsultativne preglede eminetnih
stručnjaka iz oblasti endokrinologije, urologije, reumatologije, hirurgije, dermatologije.

Budućnost vidimo u daljem stručnom usavršavanju i uvođenju najsavremenije opreme, prateći svetske standarde
moderne medicine.
Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić - GINEKOLOŠKA - AKUŠERSKA ORDINACIJA RADOJČIĆ - 1
Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić - GINEKOLOŠKA - AKUŠERSKA ORDINACIJA RADOJČIĆ - 1
Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić - GINEKOLOŠKA - AKUŠERSKA ORDINACIJA RADOJČIĆ - 1
Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić - GINEKOLOŠKA - AKUŠERSKA ORDINACIJA RADOJČIĆ - 1
Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić - GINEKOLOŠKA - AKUŠERSKA ORDINACIJA RADOJČIĆ - 1
Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić - GINEKOLOŠKA - AKUŠERSKA ORDINACIJA RADOJČIĆ - 1

DOKTORI

- Prof. dr sci Ljiljana Radojčić, ginekolog/akušer
- Dr.Mirjana Nikolić-Đokić, ginekolog
- Doc dr sc med Leposava Sekulović - Radiolog
- Spec ginekologije i akušerstva dr Milan Pavlović
- Spec ginekologije i akušerstva dr Milan Brakus
- Specijalista ginekolog akušer dr Sofija Janjić Pejčić
- Spec ginekologije i akušerstva dr Jadranka Duraković
- Dr Jelena Stanković-Specijalista ginekologije i akušerstva
- Dr Aleksandar Raković, Specijalista ginekologije i akušerstva
- Spec ginekologije i akušerstva Đurović Dr Sonja
- Radmila Sparić, prim.dr sci med ginekologije i akušerstva
- Prim. dr Predrag Mitrović
- Dr Dejan ​M​ocović
- Dr Ljiljana Lazarević - Kolarov, anesteziolog i reanimatolog
- Mr sc.med. dr Snežana Kuzmić Janković
- Dr Tatijana Dosev, ginekolog
- Prim.dr sc.med Zoran Đekić
- Dr Jovan Rudić, spec. ginekologije i akušerstva
- Dr Dragutin Jovanović, spec. virusolog i mikrobiolog
- Primarijus dr Ljubica Presetnik
- Prof.dr. Zoran Anđelković, endokrinolog
- Evica Arsić, laboratorijski tehničar
- Sestra Tanja Radošević
- Sestra Stojanovic Magdalena
Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić - DOKTORI GINEKOLOŠKA - AKUŠERSKA ORDINACIJA RADOJČIĆ - 1
Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić - DOKTORI GINEKOLOŠKA - AKUŠERSKA ORDINACIJA RADOJČIĆ - 1
Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić - DOKTORI GINEKOLOŠKA - AKUŠERSKA ORDINACIJA RADOJČIĆ - 1

TRUDNOĆA

Kvalitet života određen je i medicinskom negom tokom fetalnog života te je i velika odgovornost lekara i roditelja za
zdravo potomstvo. Medicinska nega u peri-natalnom periodu (u periodu trunoće) ima za cilj rano otkrivanje i korekciju
fetalnih nenormalnosti, prevenciju hroničnih oboljenja i smrti fetusa.
U tom cilju ordinacija je u mogućnosti omogućiti:
- praćenje trudnoće
- kontrola rizične trudnoće
- laboratorijske analize
- mikrobiološka i virusološka ispitivanja
- laboratorijske skrining analize za genetske anomalije (Doubl i triple test)
- ambulantne intervencije koje se rade u trudnoći za dobijenje informacija o naslednoj osnovi, (chorio centeza, rana
amniocinteza), o infekcijama oboljenjima i dr..
- CTG zapis, (registruje se srčani rad ploda, da li plod dobija dovoljno kiseonika i kontrakcijama materice)

Ultrazvuk u trudnoći:
- rana dijagnoza trudnoće
- rana dijagnoza višeplodne trudnoće
- ispitivanje morfologije ploda: sagledavanje kompletne anatomije embriona, odnosno fetusa
-mbiometrija ploda: biometrijski parametri ukazuju na dinamiku rasta i simetrične pojedinosti pojedinih delova i tip
poremećaja. Pored dijagnostike, biometrijski podaci su važni i za praćenje dinamike poremećaja, odnosno njegove
dalje progresije, kao i efekata terapije.
- uvid u odnos pojedinih delova tela ploda i njegovu dinamiku
- uvid u poremećaj srčanog ritma
- uvid u veličinu - građu i lokalizaciju posteljice
- uvid u količinu i kvalitete plodne vode
- uvid u građu pupčanika
- procenu u kompeticiju unutrašnjeg materičnog ušća, odnosno grlića materice
- biofizički profil: fetalni tonus, fetalni pokreti, pokreti fetalnog disanja, i reaktivnsot kardiovaskularnog sistema, CTG
test i količine plodne vode
- testovi koji se rade iz krvi majke u određenuim nedeljama trudnoće a koji nam ukazuju na rizik od eventualnih
hromozomopatija (poremećaj nesledne osnove)
- invazivnu prenatalnu dijagnostiku (kao pomoćno sredstvo kod aminocenteza, biopsija horiona, kordocenteze..)

Ultrazvuk u dijagnostici patoloških stanja:
- spontani pobačaji
- vanmanternična trudnoća
- anomailije ploda
- fetalni hidrops
- intrauteruine smrti ploda

4D ultrazvuk u trudnoći:
4D ultrazvuk je najnovija ultrazvučna tehnologija koja podrazumeva trodimenzionalni prikaz u realnom vremenu.
- određivanje gestacijske starosti
- analizu razvoja ploda
- praćenje višeplodnih trudnoća i visoko rizičnih trudnoća
- detekciju anomalija ploda
- lokalizaciju placente (posteljice), njene građe i eventualnih oštećenja
- detekciju vanmaterničnih trudnoća i ostalih abnormalnih trudnoća
- detekciju urođenih anomalija materice
- detekciju abnormalnih krvarenja
- detekciju cisti jajnika, tumora jajnika i dr.

4D ultrazvuk u ginekologiji:
- detaljno i merljivo ispitivanje anomalije organa male karlice žene, pre svih materice i jajnika
- dijagnostika tumora jajnika i materice
- ispitivanje uzroka neplodnosti
- praćenje rasta folikula i sluzokože materice
- ispitivanje prohodnosti jajovoda
- zapaljenski procesi u maloj karlici
- praćenje efekta propisane terapije
- interventni ultrazvuk-punkcija cističnih tvorevina
- pregled dojki
- pregled bubrega, jetre, slezene, nadbubrežnih žlezda
- dopler krvih sudova
Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić - TRUDNOĆA GINEKOLOŠKA - AKUŠERSKA ORDINACIJA RADOJČIĆ - 1
Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić - TRUDNOĆA GINEKOLOŠKA - AKUŠERSKA ORDINACIJA RADOJČIĆ - 1
Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić - TRUDNOĆA GINEKOLOŠKA - AKUŠERSKA ORDINACIJA RADOJČIĆ - 1
Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić - TRUDNOĆA GINEKOLOŠKA - AKUŠERSKA ORDINACIJA RADOJČIĆ - 1
Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić - TRUDNOĆA GINEKOLOŠKA - AKUŠERSKA ORDINACIJA RADOJČIĆ - 1
Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić - TRUDNOĆA GINEKOLOŠKA - AKUŠERSKA ORDINACIJA RADOJČIĆ - 1

STERILITET

U ordinaciji se može uraditi kompletno ispitivanje uzroka bračne neplodnosti kod oba partnera.
U tom smislu svojim pacijentima nudimo mogućnost sledećih dijagnostičkih popstupaka i metoda:
- spermogram - ispitivanje plodnosti muškarca analizom ejakulata
- imunološke analize
- postkoiralni test
- mikrobiološka i virusološka ispitivanja
- ispitivanja hormonskog statusa
- folikulometrija
- biopsija i histološka analiza endometrija
- citohormonska analiza vaginalnog epitela
- histerosalpingopgrafija (HSG)
- histeros roskopija
- laparoskopija

Asistirana reprodukcija u ordinaciji se radi:
- intrauterina inseminacija (IUI) sa svimiranom spermom
Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić - STERILITET GINEKOLOŠKA - AKUŠERSKA ORDINACIJA RADOJČIĆ - 1
Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić - STERILITET GINEKOLOŠKA - AKUŠERSKA ORDINACIJA RADOJČIĆ - 1
Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić - STERILITET GINEKOLOŠKA - AKUŠERSKA ORDINACIJA RADOJČIĆ - 1
Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić - STERILITET GINEKOLOŠKA - AKUŠERSKA ORDINACIJA RADOJČIĆ - 1
Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić - STERILITET GINEKOLOŠKA - AKUŠERSKA ORDINACIJA RADOJČIĆ - 1
Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić - STERILITET GINEKOLOŠKA - AKUŠERSKA ORDINACIJA RADOJČIĆ - 1

GINEKOLOŠKI PREGLED

Ginekološki pregled - klasičan, sa uzimanjem uzoraka za:
- papanicolau analiza (PAPA)
- pregled vaginalnog sekreta
- mikrobiološka analiza cervikalnog i vaginalnog brisa
- virusološke analize (HPV in situ hibridizacija, CMV,Rubella, HIV,HSV, WAR,Toxoplasmosa )
- hormonske i druge laboratorijske analize

Ultrazvučna dijagnostika:
- klasični ultrazvučni pregled preko stomaka
- vaginalni ultrazvučni pregled
- rektalni ultrazvučni pregled
- ultrazvučno kontrolisana punkcija cista
- ultrazvučni pregled dojki

Delatnosti rada specijalista:
- kontracepcija
- endokrinologija
- ispitivanje i lečenje steriliteta
- menopauza
- patologija dojke
- ambulantne hiruške intervencije (odstranjenje i stavljanja spirala, explorativne kiretaže, biopsija, uklanjanje
kondiloma, aspiracije, lečenje Bartholinijeve ciste....)

Kolposkopija
Mikroskopski pregled vulve, vagine i grlića maternice je kolposkoopija. Citloški pregled (PAPA)
i kolposkopija su primarni skrining za karcinom grlića, vagine i vulve, te u preko 90% slučajeva
otkrivaju prekancerozu i rani karcinom.
Ponekad je te preglede potrebno upotpuniti sa biopsijom, vagine, vulve ili grlića ili
frakcioniranom kiretažom uterusa (kiretaža kanala grlića meterice i kiretaža maternice).

Histeroskopija
Optički pregled unutrašnjosti meterice. Bitna kod ispitivanja sterliteta, učestalih krvarenja.
Histeroskopija se koristi za dijagnostiku: ustanovljava se postojanje septuma, polipa, hiperplazije,
sraslih zidova meterive (Asherman), u druga funcija terapeuska-ostranjenje polipa,
septuma, uklanjanje priraslica u maternici.

Histerosalpingografija (HSG)
Ispitivanje prolaznosti jajovoda može da se uradi uz pomoć više različitih metoda. Histerosalpingografija (HSG) je
metoda ispitivanja morfologije unutrašnjih genitalnih organa, ali i prolaznosti jajovoda.
Kod žena se najpre uradi mikrobiološko ispitivanje (cervikalni i vaginalni bris), tj.brisevi na specifične mikroorganizme
koji mogu da budu uzrok nemogućnosti začeća. Posle toga se rade hormonske analize (ispitivanje postojanja
ovulacije). Onda se se kao sledeći korak ultrazvukom proverava morfologija unutrašnjih genitalnih organa, i zgled
sluznice materice tokom ciklusa, kao i veličina folikula.
Procedura nije bolna, kratko traje i tokom nje se urade tri radiološka snimka.
Za ovu metodu bitno je vreme kada se radi. Radi se isključivo dva, tri dana po završetku menstrualnog krvarenja.
Radi se folijevim kateterom koji se plasira u kavum uterusa kroz grlić. Kroz kateter se inicira sterilni rastvor i
praćenjem na ekranu vidi se izgled šupljine materice i ulazak kontrasta u jajovode, te izlazak u slobodnu trbušnu
duplju.
Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić - GINEKOLOŠKI PREGLED ORDINACIJA RADOJČIĆ - 1
Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić - GINEKOLOŠKI PREGLED ORDINACIJA RADOJČIĆ - 1
Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić - GINEKOLOŠKI PREGLED ORDINACIJA RADOJČIĆ - 1

PRENATALNI TESTOVI

Prenatalni testovi su uzimanje uzorka bebinog biloškog materijala i mogu biti:
- CVS uzorak horionski čupica
- AC uzorak plodne vode
- Chordocenteza uzorak krvi iz pupčanika

Horion
Horion je jedna od menbrana koje postoje, unutar maternice, locirana između fetusa i majke tokom trudnoće
Horiocenteza ili (CVS) je procedura uzimanja horiona a radi se između 10 i 12-te nedelje trudnoće
Ova procedura nosi rizik od spontanog pobačaja ili drugih komplikacija od oko 0,5-1,0%
Ovaj uzorak je podesan za QF-PCR analizu genetičkih poremećaja, dijagniostiku citomegalo virusa i toksoplasmose,
kao i za utvrđivanje očinstva.

Amnion
Amnion (plodova voda) je tečnost koja tokom trudnoće okružuje fetus.
Amniocenteza je procedura uzimanja amniona. Ova procedura nosi rizik spontanog pobačaja ili drugih komplikacija
0,1-0,5%. Amniocenteza je najmanje rizična procedura za uzimanje uzorka biološkog materijala deteta tokom
trudnoće.
Amnion se može uzeti bilo kada posle 15-te nedelje trudnoće, za QF-PCR analizu genetičkih poremećaja,
dijagnostiku citomegalo virusa, toksoplasmoze, kao i za genetiku utvrđivanja očinstva. Ako se amnion uzme između
16-te i 20-te nedelje trudnoće onda se iz tog uzorka može raditi i citogenetika ili komplet prenatalnih analiza.

Krv iz pupčanika
Kordocenteza je procedura uzimanja krvi iz pupčanika. Ova procedura nosi rizik spontanog pobačaja ili drugih
komplikacija od oko 1,0-2,0%.
Krv iz pupčanika se može uzeti posle 20-te nedelja trudnoće a uzorak je podesan za citogenetiku i/ili QF-PCR analizu
genetičkih poremećaja, dijagnostiku citomegalovirusa, tokosplasmoze kao i za prenatalno utvrđivanje očinstva.
Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić - PRENTALNI TESTOVI GINEKOLOŠKA - AKUŠERSKA ORDINACIJA RADOJČIĆ - 1
Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić - PRENTALNI TESTOVI GINEKOLOŠKA - AKUŠERSKA ORDINACIJA RADOJČIĆ - 1
Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić - PRENTALNI TESTOVI GINEKOLOŠKA - AKUŠERSKA ORDINACIJA RADOJČIĆ - 1

REUMATOLOGIJA

OSTEOPOROZA
- Za ranu dijagnozu osteoporoze žena i muškaraca
- Za praćenje efikasnosti lečenja osteoporoze

OSTEODENZITOMETAR (DEXA METODA) - aparat za merenje koštane gustine
Indikacije su:
- 65 godina i stariji
- Žene u menopauzi
- Rana menopauza, pre 48 godine
- Niske žene, male težine
- Postojanje ostoporoze u familiji
- Prethodni prelomi kostiju
- Sniženje visine
- Postojanje drugih bolesti (štitnjače, dijabetes paraštitne žlezde)
- Upotreba lekova, naročito kortikosteroida, heparina, fenobarbitona i sl.
Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić - REUMATOLOGIJA ORDINACIJA RADOJČIĆ - 1
Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić - REUMATOLOGIJA ORDINACIJA RADOJČIĆ - 1
Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić - REUMATOLOGIJA ORDINACIJA RADOJČIĆ - 1
Braničevska 2 - Beograd - Vračar
011 2451451; 011 6305666; 065 3248941;
Pitaj ordinaciju RADOJČIĆ
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
Ginekološka - akušerska ordinacija Radojčić - 2
Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić - 3
Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić - 4
Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić - 5
Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić - 6
Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić - 7
Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić - 8
Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić - 9
Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić - 10
Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić - 11
Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić - 12
Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić - 34
Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić - 36
Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić - 35
Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić - 13
Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić - 14
Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić - 15
Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić - 16
Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić - 17
Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić - 18
Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić - 19
Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić - 20
Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić - 21
Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić - 33
Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić - 29
Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić - 28
Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić - 31
Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić - 22
Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić - 23
Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić - 24
Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić - 25
Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić - 26
Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić - 27
Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić - 30
Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić - 32
Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić - 37
Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić - 38
Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić - 39
Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić - 40
Ginekološka akušerska ordinacija Radojčić - 41
Back to Top
Mirandre.com logo