Homeopatija Stari Grad

Registruj se
Prijavi se
Homeopatija Stari Grad
balans-medika-homeopatija

Balans Medika

Beograd, Stari Grad, Bulevar despota Stefana 1 011 3226826 |
011 3340855 |
HOMEOPATIJA.
Danas se i sami lekari žale da se medicina suviše isparčala na specijalnosti pa se često lekovi propisuju da reše samo jedan problem, izleče samo jedan organ ili jedan organski sistem.
Homeopatija je holistička metoda, što znači da čoveka posmatra kao celinu, a lekovi su tako razblaženi da nema toksičnosti već samo podstiču organizam.
Homeopatiju je kao medicinski sistem ustanovio dr Samuel Haneman početkom 19 veka.
Početkom 20 veka, homeopatija je bila rame uz rame sa alopatskom medicinom, da bi kasnije alopatska medicina odnela prevagu i postalO dominantni medicinski sistem.
Međutim, suočavanje sa tim da lekovi, pored svog pozitivnog, pomažućeg efekta, imaju i neke neželjene efekte, vodilo je traženju alternativa.
Homeopatski princip je sasvim drugačiji.
Homeopatski lekovi su interesantni s više aspekata.
Jedan od bazičnih principa homeopatije je dokazivanje lekova na zdravim pojedincima.
Zdrav pojedinac koji uzima homeopatski lek razvija simptome bolesti koju taj lek leči.
Homeopatski lekovi se prave od biljnih, mineralnih i životinjskih supstanci.
Od bilo koje biljke može da se dobije tinktura koja je polazna supstanca za homeopatski postupak razblaživanja i potenciranja, kojim se dobijaju lekovi različite potencije.
Kada se stvori slika pacijenta, treba naći jedan lek koji najviše odgovara toj slici.
Za razliku od alopatskih lekova, nema receptora, ugrađivanja, inhibicije, blokade, gde treba svakog dana vršiti akciju da bi efekat leka bio postojan.
Ovde samo jednom data doza leka svojom sličnošću vrši poticaj organizma da se sam izbori sa određenim tegobama, na fizičkom, mentalnom i emotivnom planu.
Čak i kada nije moguće izlečiti neku bolest, jer nemaju sve bolesti, kao što znamo, reverzibilan tok, pacijent se nakon terapije homeopatskim lekom lakše nosi sa svojom tegobom, raspoloženiji je, opušteniji.
Homeopatija je sistem lečenja razvijen 1796. godine od strane nemačkog doktora, i zasniva se na zakonu sličnosti "Slično se sličnim leči". Homeopatija je efikasna i naučno zasnovana medicinska metoda lečenja koja podstiče prirodne sposobnosti čovekovog organizma na putu izlečenja. Ona polazi od toga da su sva stanja poremećenog zdravlja odraz poremećene ravnoteže u čoveku i da je bolestan čovek taj koji treba da bude lečen, a ne njegova bolest. Postoji bezbroj naučnih dokaza o delotvornosti homeopatskih sredstava i o načinu delovanja na spregu um-telo kako kod čoveka tako i kod životinja i biljaka. Homeopatija ne leči bolest u klasičnom smislu reči, nego poremećenu energiju čija je ta bolest samo manifestacija, a da li će se energija izbalansirati i da li će doći do ozdravljenja zavisi od mnogo faktora. Na prvom mestu to je konstitucija samog čoveka, njegova nasledena i stečena predispozicija za bolesti, uslovi pod kojima živi... Drugim rečima, da li će se neko izlečiti zavisi više od samog bolesnika nego od bolesti od koje boluje. Vidjenjem čoveka kao energije, homeopatija ne negira shvatanja klasične medicine, nego ih nasuprot tome dopunjuje, zalazeći u oblasti živog bića koje su klasičnoj medicini nepoznate. Homeopatija i klasična medicina su komplementarni medicinski sistemi. Homeopatijom se mogu lečiti svi, od beba do starih ljudi, bez izuzetka.
Back to Top