Laboratorije, Biohemijske laboratorije Paraćin

Registruj se
Prijavi se
Laboratorije, Biohemijske laboratorije Paraćin
poliklinika-alba-biohemijska-laboratorija
BIOHEMIJSKA LABORATORIJA.
Rade se kompletne laboratorijske analize (hematološke, biohemijske, mikrobiološke, tumor markeri) za pacijente svih uzrasta i oba pola.
Detaljan spisak laboratorijskih analiza koje se vrše u našoj laboratoriji.
Hematologija: Eritrociti, leukociti, hemoglobin, hematokrit, trombociti, vreme krvarenja, vreme koagulacije, trombotest,LF, retikulociti, fibrinogen, Le ćelije.
Urin: Hemijski pregled, Bens Džons, klirens kreatinina, proteini, Ca u urinu, profobilinogen, melanin, Urinokultura, test na trudnoću.
Biohemija: Glukoza, ureja, bilirubin ukupni, bilirubin direktni, kreatini, mokraćna kiselina, ukupni proteini, albumini, alfa amilaza, lipaza, alkalna fosfataza, gama GT, ALT, AST, CK, LDH, kisela fosfataza, prostatična fosfataza, ukupni holesterol, LDL Holesterol, HDL holesterol, Fe, UIBC- TIBC, litijum, Na, K, CL-, bikarbonati, kalcijum, fosfor, magnezijum.
Hormoni: T , T , TSH, FT , Ft , tireoglobulin, TgAt, PTH intakt, kortizol, aldosteron, FSH LH, estradiol, estriol-slobodni, progesteron, prolaktin, beta HCG, insulin.
Tumor markeri: CEA, CA-15-3 - za dojku, Ca-125, HE4 sa ROMA indeksom - ovarium, Ca-19-9 - kolon i pankreas, PSA - prostata, CA-50 - želudac, CA-242 - rektum i kolon, PAPP-a - prostata, AFP - alfa feto protein, feritin (serum), feritin (eritrociti), 5-HIAA - urin, CA-72-4 - jajnik, Tati - endometrium i cervix, PIIINP - skelet, NSE - pluća-mikro i adeno, CYFRA-21, TPA, HCG.
Brisevi: bris grla, bris nosa, oka, uva, dojke, rane kože, bris vagine, cerviksa, uretre: na patogene bakterije, trichomonas, gonococcus, chlamidia trachomatis, ureaplasmaurealyticum et mycoplasma.
Ejakulat: Spermokultura(patogene bakterije i gljivice), spermogram.
Feces: koprokultura(patogene bakterije), candida, jaja crevnih parazita, protozoe, Adler Weber.
Sputum: sputum kultura(patogene bakterije i gljivice), preparat na BK, duodenalni sok na lambije, perianalni bris, autovakcine.
Mikologija: direktan preparat na mikoze(koža, dlaka, nokti), mikološka kultura.
Virusologija: HbsAg, HCV, HIV-1, HIV-2, adeno virus, Coxackie-gr.B -B, EBV, Borelia Burgdorferi-At, Echinococcus-At, helicobacter p.test, helicobacter p.
IgA+IgG Paul-Bunnell, TPHA "TORCH" "TORCH"(komplet)-IgG ili igM, IgG+IgM, toxoplasma, rubella, cytomegalo-virus, herpes simplex-1, herpes simplex-2.
Imunologija: IgE, IgA, IgM , IgG, C, C.
Serologija: ASTO, CRP, RF; Waaler-Rose
biohemijske-laboratorije-biomedica-biohemijske-laboratorije
Biohemijska laboratorija BioMedica osnovana je 1998 godine u Beogradu.
Zavod za laboratorijsku dijagnostiku BioMedica osnovan je 2005 godine u Beogradu.
Osnivač i direktor Zavoda za laboratorijsku dijagnostiku BioMedica je Mr Ph Mirjana Sarkić, specijalista medicinske biohemije.
Mr Ph Mirjana SarkićZavod za laboratorijsku dijagnostiku BioMedica je registrovan za laboratorijsku dijagnostiku iz oblasti hematologije, biohemije, imunologije, mikrobiologije, virusologije i patohistologije.
Zavod je opremljen najsavremenijom laboratorijskom opremom.
Sva ispitivanja se izvode na automatizovanim hematološkim, biohemijskim i imunohemijskim analizatorima koji su umreženi sa računarskim sistemom što omogućava visoku preciznost i tačnost u radu.
Informacioni sistem je omogućio stvaranje baze podataka svih pacijenata.
Zavod za laboratorijsku dijagnostiku BioMedica u svom radu primenjuje principe dobre laboratorijske prakse.
Stručni tim Zavoda prati sve novine u razvoju savremene medicine i laboratorijske dijagnostike i primenjuje ih u Zavodu.
LOKACIJE
Biohemijske laboratorije Beograd, laboratorije Beograd je strana gde možete saznati cenu vađenja krvi, cene analiza krvi, cene analiza urina, urinokulture i još mnogo toga. Lokacije biohemijskih laboratorija u Beogradu. Pogledajte cenovnike laboratorijskih analiza u beogradskim biohemijskim laboratorijama i uporedite cene. Biohemijske laboratorije u Beogradu nude veliki broj biohemijskih analiza iz oblasti: biohemije, hematologije, imunohemije, mikrobiologije, patohistologije, genetike, prenatalnog skrininga i specifičnih analiza. Ako Vas je lekar uputio u laboratoriju da uradite analize krvi kao što je krvna slika, merenje šećera u krvi ili da uradite bilo koju analizu krvi ili urina, pronađite najbližu biohemijsku laboratoriju u Beogradu i u najkraćem roku odradite sve neophodne analize. U privatnim biohemijskim laboratorijama analize ćete uraditi bez čekanja i gužvi a rezultate analiza možete preuzeti lično ili Vam mogu biti poslati mejlom. U trudnoći je potrebno često raditi analize krvi kako bi se pratili svi bitni parametri i kontrolisalo zdravlje mame i bebe. U laboratorijama u Beogradu radi stručno i ljubazno osoblje koje će učiniti da se osećate prijatno i da ne osećate nelagodu prilikom vađenja krvi. Uz korišćenje najmodernijih uređaja za analizu uzoraka beogradske biohemijske laboratorije daju Vam precizne i tačne rezultate analiza. - Biohemijske laboratorije bave se analizama uzoraka i u svojoj ponudi imaju veliki broj različitih analiza iz oblasti: biohemije, hematologije, imunohemije, mikrobiologije, patohistologije, genetike, prenatalnog skrininga i visokospecifičnih analiza. Savremene biohemijske laboratorije uzorke obrađuu komjuterski koristeči najsavremeniju tehnlogiju i po tome se ne razlikuju od biohemijskih lanboratorija u razvijenim zemljama. Korišćenjne napredne tehnologije je doprinelo preciznosti dobijenih rezultata a i brzini obrade uzoraka. Razne analize krvi i urina su najčešće laboratorijske analize koje se u laboratorijama svakodnevno obavljaju u velikom broju. Dabi analiza bila što verodostojnija potrebno je ispoštovati pripremne procedure. Medicinsko osoblje - laboranti, zaduženi su za pravilno uzimanje uzoraka (na primer vađenje krvi) i za pravilno odlaganje uzoraka koji se analiziraju. Savremena medicina danas ne može da se zamisli bez laboratorijske dijagnostike koja je veoma važna za brzo otkrivanje bolesti i za što uspešnije lečenje, praćenje toka bolesti i izlečenje.Brzina odredjivanja i tačnost analiza su veoma uznapredovali zadnjih godina sa razvojem novih tehnologija, robotike i on-line obaveštavanja. Moderno opremljena laboratorija je osnovni faktor za brzo i tačno postavljanje dijagnoze. Pravilna priprema pacijenta pre uzorkovanja je izuzetno značajna, jer od toga zavisi tačnost laboratorijskih rezultata. Međutim, način pripreme je specifičan i zavisi od vrste analiza koje se rade. Da bi se obezbedilo pravilno tumačenje rezultata i odredjivanje odgovarajućih referentnih vrednosti potrebno je dati tačne podatke pre uzorkovanja. Ukoliko niste sigurni da li postoji određena preanalitička procedura specifična za laboratorijsku analizu koju treba da uradite, najbolje je da kontaktirate neku od laboratorija da biste dobili precizna uputstva.
Back to Top