Predškolska ustanova Magična Bajka

Registruj se
Prijavi se

Predškolska ustanova Magična Bajka

MAGIČNA BAJKA

Kategorija - Privatni vrtići
Naša „Magična Bajka” smeštena je na Belim Vodama, u prelepom ambijentu kuće, sa dvorištem,
daleko od gužve i buke saobraćaja.Raspolažemo sa 460 m2 namenjenih potrebama dece od jaslenog uzrasta do
polaska u školu. Prostor je bezbedno opremljen i prilagođenog potrebama i interesovanjima dece.

Naš zadatak je da vam pomognemo u podizanju, vaspitavanju, obrazovanju i socijalizaciji dece, kao i da vašoj deci
obezbedimo povoljnu društvenu sredinu u kojoj će imati maksimalnu slobodu za ispoljavanje talenata i razvijanje
kreativnosti. Naš cilj je da omogućimo deci da imaju srećno detinjstvo, da se druže sa svojim vršnjacima, da steknu prave
prijatelje, da se učeći kroz igru osećaju sigurnim i voljenim.

Radno vreme našeg vrtića je od 07:00h do 18:00h svim radnim danima.
Predškolska ustanova Magična Bajka - MAGIČNA BAJKA - 1
Predškolska ustanova Magična Bajka - MAGIČNA BAJKA - 1
Predškolska ustanova Magična Bajka - MAGIČNA BAJKA - 1
Predškolska ustanova Magična Bajka - MAGIČNA BAJKA - 1
Predškolska ustanova Magična Bajka - MAGIČNA BAJKA - 1
Predškolska ustanova Magična Bajka - MAGIČNA BAJKA - 1

USLUGE

Kategorija - Privatne jaslice
OSNOVNI PAKET

Poludnevni paket
- Boravak deteta u vrtiću do 13h
- Učešće deteta u svim aktivnostima koje su programom predviđene
- Logoped 1x nedeljno
- Doručak, užinu i ručak

Celodnevni paket
- Celodnevni boravak deteta u vrtiću
- Učešće deteta u aktivnostima koje su programom predviđene
- Logoped 1x nedeljno
- Doručak, ručak, 2 užine

DODATNE USLUGE

Školica sporta
Cilj programa je pravilan psihofizički razvoj, razvoj motoričkih sposobnosti, negovanje sportskog duha i saradnje.

Školica glume
Od izuzetnog značaja u radu sa decom je obrada sadržaja uz učešće dramskih elemenata. Ključ uspeha pripovedanja
deci je da budu aktivno uključena čineći da se osećaju kao deo procesa pripovedanja ili akter priče.

Engleski jezik
U cilju prihvatanja novih saznanja i aktiviranja intelektualnih sposobnosti dece na svim uzrastima nudimo Vam
mogućnost
usvajanja engleskog jezika na način koji ohrabruje zabavu i angažovanje dece.
Predškolska ustanova Magična Bajka - USLUGE - 1
Predškolska ustanova Magična Bajka - USLUGE - 1
Predškolska ustanova Magična Bajka - USLUGE - 1
Predškolska ustanova Magična Bajka - USLUGE - 1
Predškolska ustanova Magična Bajka - USLUGE - 1
Predškolska ustanova Magična Bajka - USLUGE - 1

PROGRAM RADA

Kategorija - Privatne jaslice
- JASLENA GRUPA
U ovom uzrastu dete upoznaje i otkriva samo sebe, stiče iskustvo i saznanje o drugim ljudima, razvija odnose i
upoznaje svet oko sebe. Mi učenju pristupamo na zanimljiv način, kroz igru, posmatranje, eksperimentisanje i
rešavanje problema, vodeći računa o individualnim sposobnostima i potencijalima svakog deteta.Rad u manjim
grupama omogućava vaspitaču da dobro upozna svako dete, njegove sposobnosti i potrebe, i da pruži adekvatno
usmeravanje i pomoć kada i koliko je to potrebno, kako bi realizacija programa predviđenog za određeni uzrast
protekla uspešno i kako bi svako dete moglo da na najbolji mogući način shvati i savlada zadatke iz određene oblasti.

- VRTIĆKA GRUPA
Polazak deteta u vrtić u ranom uzrastu po pravilu je traumatično za celu porodicu. Roditelji su zabrinuti a deca se
najčešće po prvi put odvajaju od roditelja. Da bi adaptacija dece na naš vrtić protekla na što lakši način imamo
individualan pristup adaptaciji svakog deteta, stručnu podršku i otvorenost ka roditeljima. Najprirodniji oblik učenja u
ovom uzrastu je igra. Kroz igru dete upoznaje i daje smisao fizičkom i socijalnom svetu koji ga okružuje, ovladava
sobom, izgrađuje odnose sa drugima, angažuje i razvija sve svoje sposobnosti zabavlja se i ovladava veštinama
potrebnim za život.

- PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM
U godini pred polazak u školu u skladu sa Zakonom o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja sprovodimo
obavezan Pripremni predškolski program, u trajanju od 9 meseci. Program vaspitno-obrazovnog rada sa predškolskom
decom koncipiran je tako da kontinuirano i sistematski priprema dete za polazak u školu doprinoseći celovitom razvoju
deteta. Celoviti razvoj postižemo kreiranjem uslova i podsticaja koji detetu omogućavaju da razvije sve svoje
potencijale i svojstva ličnosti, da proširuje iskustva i izgrađuje saznanja o sebi, drugim ljudima i svetu koji ga okružuje.
Osposobljavanje deteta za školu vrši se sistematski, uz uvažavanje specifičnosti dece sa kojom se radi.
Predškolska ustanova Magična Bajka - PROGRAM RADA - 1
Predškolska ustanova Magična Bajka - PROGRAM RADA - 1
Predškolska ustanova Magična Bajka - PROGRAM RADA - 1
Predškolska ustanova Magična Bajka - PROGRAM RADA - 1
Predškolska ustanova Magična Bajka - PROGRAM JASLENE GRUPE - 1
Predškolska ustanova Magična Bajka - PROGRAM JASLENE GRUPE - 1

ISHRANA

Kategorija - Privatni vrtići
Poslužujemo kuvane obroke koji se pripremaju u našem vrtiću. Posebno se vodi briga o higijeni kuhinje i pribora i zbog
toga je u našu ustanovu uveden HACCP sistem.

Jelovnik obuhvata sve što je deci potrebno za pravilan rast i razvoj – žitarice, voće, povrće, mleko i mlečni proizvodi,
meso i poneka izvrnuta tortica. Planiranjem ishrane se bavi nutricionista, koji normira i energetski balansira dnevni unos
hrane.
Predškolska ustanova Magična Bajka - ISHRANA - 1
Predškolska ustanova Magična Bajka - ISHRANA - 1
Predškolska ustanova Magična Bajka - ISHRANA - 1
Predškolska ustanova Magična Bajka - ISHRANA - 1
Predškolska ustanova Magična Bajka - ISHRANA - 1
Predškolska ustanova Magična Bajka - ISHRANA - 1
Dušana Kvedera 13 - Beograd - Bele Vode
065 6268337;
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
 • Predškolska ustanova Magična Bajka - 2
 • Predškolska ustanova Magična Bajka - 3
 • Predškolska ustanova Magična Bajka - 4
 • Predškolska ustanova Magična Bajka - 8
 • Predškolska ustanova Magična Bajka - 6
 • Predškolska ustanova Magična Bajka - 5
 • Predškolska ustanova Magična Bajka - 9
 • Predškolska ustanova Magična Bajka - 10
 • Predškolska ustanova Magična Bajka - 7
 • Predškolska ustanova Magična Bajka - 25
 • Predškolska ustanova Magična Bajka - 11
 • Predškolska ustanova Magična Bajka - 42
 • Predškolska ustanova Magična Bajka - 27
 • Predškolska ustanova Magična Bajka - 36
 • Predškolska ustanova Magična Bajka - 28
 • Predškolska ustanova Magična Bajka - 41
 • Predškolska ustanova Magična Bajka - 29
 • Predškolska ustanova Magična Bajka - 37
 • Predškolska ustanova Magična Bajka - 18
 • Predškolska ustanova Magična Bajka - 19
Predškolska ustanova Magična Bajka
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
  Lokacija
 1. Beograd Bele Vode Dušana Kvedera 13
  +381 65 6268337;
Back to Top