Predškolska ustanova Moj Montessori

Registruj se
Prijavi se

Predškolska ustanova Moj Montessori

O NAMA

Kategorija - Privatne predškolske ustanove
Vrtić “Moj Montessori” je podsticajno mesto koje motiviše decu da istražuju i da usvajaju nova znanja.

Primenom Montesori pedagogije deca imaju potpunu slobodu da spoznaju sebe i svoje potencijale, kao i svet koji ih okružuje.Prema svojim ličnim interesovanjima deca biraju sta će raditi i sa čime će se igrati. Kroz igru negujemo njihovu želju za učenjem poštujući individualni tempo učenja svakog deteta. Deca se razvijaju učeći samostalno kao i jedni od drugih.

Prostor u kome deca borave je kreativno osmišljen i upotpunjem Montesori materijalima koji su im uvek dostupni. Naši vaspitači su u potpunosti posvećeni potrebama svakog mališana.

VERIFIKOVANA PREDŠKOLSKA USTANOVA!
UPIS UZ SUBVENCIJU GRADA BEOGRADA!
Predškolska ustanova Moj Montessori - O NAMA - 1
Predškolska ustanova Moj Montessori - O NAMA - 1
Predškolska ustanova Moj Montessori - O NAMA - 1
Predškolska ustanova Moj Montessori - O NAMA - 1
Predškolska ustanova Moj Montessori - O NAMA - 1
Predškolska ustanova Moj Montessori - O NAMA - 1

CILJEVI I PRINCIPI

Kategorija - Privatni vrtići
Naš cilj se ogleda u motivisanju dece da na kreativan način razmišljaju i uče i tako napreduju kroz dalje školovanje. Želja nam je i cilj da detetu razvijemo potencijale u oblastima: socijalizacija i emocionalni razvoj, jezik i komunikacija, razvijanje pogleda na svet i kreativni razvoj, fizički razvoj i matematičke veštine.

Obrazovni trougao
Obrazovni trougao čine vaspitač dete i okruženje. Detetu je data sloboda izbora, a vaspitač mu pruža podršku i usmerava ga.

Primena znanja
Primenom Montesori pedagogije deca stiču znanja koja su primenljiva u realnim životnim situacijama. Kroz kreativan način razmišljanja imaju svest o pojmovima kao što su pravda i sloboda.

Mešovitost grupe
Mešovitost grupe veoma pozitvno utiče na dečiji razvoj.
Mlađa deca uče od starije dece i na taj način grade samopouzdanje i međusobni osećaj brige. Zajedničim radom podstiču jedni druge na komunikaciju i prilagođovanje.

Radne sobe i okruženje
Naše prostorije su opremljene Montesori materijalom koji je uvek dostupan, na otvorenim policama. Deca po sopstvenom izboru mogu da uzmu igračku koja ih interesuje, a kada završe sa igranjem uredno je vraćaju na svoje mesto čime se uče redu i osećaju zajedništva.
Pored toga vrtić poseduje i prostrano dvorište gde mališani mogu da istražuju i da se bave raznim aktivnostima.

Individualni pristup
Deca tokom svog rasta i razvoja prolaze kroz periode kada su više zainteresovani za svet oko sebe, zapravo period u kome žele da uče. Vaspitači su tu da taj period prepoznaju i pruže detetu sve informacije koje ga interesuju. Tokom perioda adaptacije sa detetom boravi i roditelj, dok zajedničkom saradnjom ne procenimo da dete može samostalno da ostane u vrtiću.

Nezavisnost i samopouzdanje
Jedan od osnovnih ciljeva Montesori pedagogije je postizanje nezavisnosti, čime deca stiču sposobnost da ovladaju određenim situacijama. Trudimo se da kod dece razvijemo pozitivan stav prema rešavanju problema gradeći kod njih osećaj samopoštovanja i samopouzdanja.
Predškolska ustanova Moj Montessori - CILJEVI I PRINCIPI - 1
Predškolska ustanova Moj Montessori - CILJEVI I PRINCIPI - 1
Predškolska ustanova Moj Montessori - CILJEVI I PRINCIPI - 1
Predškolska ustanova Moj Montessori - CILJEVI I PRINCIPI - 1
Predškolska ustanova Moj Montessori - CILJEVI I PRINCIPI - 1
Predškolska ustanova Moj Montessori - CILJEVI I PRINCIPI - 1

UZRASNE GRUPE

Kategorija - Privatne jaslice
Jasleni program obuhvata uzrast dece od 12 meseci do 3 godine. Program koji se sprovodi je u potpunosti njima prilagođen. Tokom ovog perioda kod dece razvijamo jezičke veštine, motoriku kao i sticanje nezavisnosti.
Podstičemo ih da se slobodno izražavaju i na taj način bogate svoj vokabular. Razne aktivnosti koje sprovodimo u vrtići poput pričanja priča i radionica imaju za cilj da razviju dečiju maštu. Staramo se o tome da se svako dete prilagodi dnevnim aktivnostima u vrtiću, dok mu se istovremeno pružaju vežbe iz bontona.

Vrtićki program obuhvata uzrast dece od 3 do 6 godina. U ovom razdoblju decu su izuzetno radoznala, brzo pamte i primaju informacije. Deca će učiti da čitaju i pišu, proširiće svoj vokabular i samostalno rešavati svoje male probleme. Veštine koje ih učimo su primenljive u svakodnevnom životu.

Pripremni predškolski program
Obuhvata uzrast od šeste godine do polaska u školu.
U ovom programu radimo na sticanju znanja i veština koje će ih pripremiti za dalje školovanje.
Predškolska ustanova Moj Montessori - UZRASTNE GRUPE - 1
Predškolska ustanova Moj Montessori - UZRASTNE GRUPE - 1
Predškolska ustanova Moj Montessori - UZRASTNE GRUPE - 1
Predškolska ustanova Moj Montessori - UZRASTNE GRUPE - 1
Predškolska ustanova Moj Montessori - UZRASTNE GRUPE - 1
Predškolska ustanova Moj Montessori - UZRASTNE GRUPE - 1

PLAN I PROGRAM RADA

Kategorija - Privatni vrtići
Svakodnevni život
Kroz svakodnevne životne radnje poput oblačenja, postavljanja pribora za jelo, sipanje vode u čašu, brisanje krpom i ostalih aktivnosti motivišemo decu da budu nezavisna. Učimo ih lepom ponašanju.

Senzorne aktivnosti
Ove aktivnosti se bazirane na dečija čula. Pomoću gledanja, slušanja, dodira, ukusa i mirisa deca istražuju i lakše pamte što im kasnije pomažu u boljem shvatanju prirodnih, naučnih, jezičkih i matematičkih pojmova.

Jezik i komunikacija
Jezici se najbolje savladavaju ako počnu da se uče od malih nogu. U našem programu upoznajemo decu sa alfabetom i bogatimo njihov rečnik kroz pesmu i priču.

Matematika
Pomoću matematičkih materijala koja deca mogu da vide i drže polako se uvode u razumevanje brojeva. Korišćenjem ovih materijala deca tokom vremena mogu razumeti i pojmove sabiranja, oduzimanja, deljenja.

Kultura
Ovaj program obuhvata upoznavanje dece sa oblastima kao što su fizika i hemija, prirodne nauke i botanika, likovno i muzičko.
Predškolska ustanova Moj Montessori - PLAN I PROGRAM RADA - 1
Predškolska ustanova Moj Montessori - PLAN I PROGRAM RADA - 1
Predškolska ustanova Moj Montessori - PLAN I PROGRAM RADA - 1
Predškolska ustanova Moj Montessori - PLAN I PROGRAM RADA - 1
Predškolska ustanova Moj Montessori - PLAN I PROGRAM RADA - 1
Predškolska ustanova Moj Montessori - PLAN I PROGRAM RADA - 1

USLUGE

Kategorija - Privatni vrtići
Zdrava ishrana
Deci se dostavljaju zdravi domaći obroci od strane ketering službe koja poseduje HACCP sertifikat. Ishrana u našem vrtiću obuhvata doručak, ručak, užinu i voće.

Časovi nemačkog jezika
Kroz igru i pesmicu deca se upoznaju sa osnovana nemačkog jezika.

Školica sporta
‘Activity Centar’ je školica sporta koja ima saradnju sa našim vrtićem i kod nas organizuju časove fizičkog vaspitanja. Pored toga deca svakodnevno provode vreme u dvorištu na svežem vazduhu.

Likovno i muzičko
Likovna i muzička kultura su obavezni i sastavni deo našeg plana i programa. Deci su uvek dostupni kreativni materijali.

Vannastavne aktivnosti
Od vannastavnih aktivnosti bismo izdvojili izlete u prirodi, organizovanje sportskih dana, posete bibliotekama i školama, upoznavanje dece sa raznim zanimanjima. Takođe, organizujemo i odlaske na letovanja i zimovanja.

Individualni razgovori
Sa svakim roditeljom obavljamo individualni razgovor u kome dobijaju sve informacije i kompletan izveštaj o napredovanju svog deteta.

Dvojezično okruženje
Deca će boraviti u dvojezičkom okruženju, sa srpskim kao podrazumevanim prvim jezikom i engleskim kao drugim jezikom.

Zdravstena Zaštita
Prijatelj našeg vrtiča je i BelMedic Opšta Bolnica koja u saradnji sa nama obavlja šestomesečne preglede dece koji obuhvataju pregled pedijatra, fizijatra i stomatologa.

Ostale usluge
U ostale usluge vtrića Moj Montessori se ubrajaju pregled logopeda, psihološko savetovalište, noćno spavanje, školica plivanja i profesionalno fotografisanje.
Predškolska ustanova Moj Montessori - USLUGE - 1
Predškolska ustanova Moj Montessori - USLUGE - 1
Predškolska ustanova Moj Montessori - USLUGE - 1
Predškolska ustanova Moj Montessori - USLUGE - 1
Predškolska ustanova Moj Montessori - USLUGE - 1
Predškolska ustanova Moj Montessori - USLUGE - 1
Milovana Marinkovića 4 - Beograd - Voždovac
011 3975512; 062 332283;
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
 • Predškolska ustanova Moj Montessori - 2
 • Predškolska ustanova Moj Montessori - 3
 • Predškolska ustanova Moj Montessori - 4
 • Predškolska ustanova Moj Montessori - 5
 • Predškolska ustanova Moj Montessori - 6
 • Predškolska ustanova Moj Montessori - 7
 • Predškolska ustanova Moj Montessori - 8
 • Predškolska ustanova Moj Montessori - 9
 • Predškolska ustanova Moj Montessori - 10
 • Predškolska ustanova Moj Montessori - 11
 • Predškolska ustanova Moj Montessori - 12
 • Predškolska ustanova Moj Montessori - 13
 • Predškolska ustanova Moj Montessori - 14
 • Predškolska ustanova Moj Montessori - 15
 • Predškolska ustanova Moj Montessori - 16
 • Predškolska ustanova Moj Montessori - 17
 • Predškolska ustanova Moj Montessori - 18
 • Predškolska ustanova Moj Montessori - 19
 • Predškolska ustanova Moj Montessori - 20
 • Predškolska ustanova Moj Montessori - 21
Predškolska ustanova Moj Montessori
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
  Lokacija
 1. Beograd Voždovac Milovana Marinkovića 4
  +381 11 3975512; +381 62 332283;
Back to Top