Škole baleta, Škole baleta za decu Šabac

Registruj se
Prijavi se
Škole baleta, Škole baleta za decu Šabac
academia-educativa-skole-baleta-za-decu
ŠKOLA BALETA ZA DECU ACADEMIA EDUCATIVA.
BALETSKI I PLESNI PROGRAMI obuhvataju: Ritmiku i moderan balet, Džez balet, Školu plesa.
Ritmika i moderan balet su namenjeni deci od 4 do 12 godina i usmereni su na sticanje osnovnih baletskih stilizovanih i slobodnih tehnika kroz estetske komponente klasične baletske tehnike i savremenog baletskog izraza.
Džez balet za decu stariju od 12 godina obuhvata upoznavanje sa umetnošću i tehnikama igre uz koreografiju sa ciljem sticanja baletsko-plesne kulture. Škola plesa za decu i odrasle obuhvata sticanje plesnih veština kroz igru i koreografiju od klasičnih do savremenih plesnih igara.
Prednosti igranja baleta u ranom detinjstvu, pre svega, ogledaju u ispravljanju deformiteta, ojačavanju muskulature, pravilnom držanju, razvijanju osećaja ravnoteže i motorike tela. Idealan je za devojčice u ranom uzrasnom periodu jer pored gracioznosti, gipkosti i koordinacije pokreta, balet razvija muzikalnost i osećaj za ritam, predstavljajući osnovu svih plesnih stilova. Koreografije i muzičke vežbe služe da bismo podstakli muzikalnost i memoriju. Kreativni deo programa i improvizacije služe za razvoj kreativnosti i umetničkog duha. Jazz balet predstavlja moderniju formu plesa koja je u korenima proizašla iz klasičnog i modernog baleta. Tehniku jazz baleta karakterišu slobodniji stil i elementi pokreta, što umnogome ide u prilog popularnosti koji stiče među damama koje se jazz baletom bave isključivo rekreativno. Časovi jazz baleta su sve odjednom- uživanje, rekreacija, istezanje, zatezanje mišića, učenje plesnih pokreta i koreografija… Rad sa decom i njihovo obrazovanje u oblastima modernog i džez baleta zahteva niz specifičnosti u odnosu na klasično baletsko obrazovanje.
Back to Top