Školice sporta Pančevo

Registruj se
Prijavi se
Školice sporta Pančevo
bushido-kids-skolica-sporta-skolice-sporta
Cilj školice sporta.
Perspektivno posmatrano, kod dece treba stvarati osnovu za dobro zdravlje, pravilan rast i razvoj, korisne navike, znanja, veštine i dobre radne sposobnosti, ali ne kao cilj po sebi, već u funkciji stvaranja pozitivnog stava o potrebi za vežbanjem kao paradigme načina života.
Osnovni program za decu od 4 do 10 godina obuhvata tri časa nedeljno u velikoj fiskulturnoj sali. Dva časa u trajanju od 60 minuta usmerena na razvoj motorike i koordinacije dece kroz osnove bazičnih sportova (gimnastika, atletika…), sportova sa loptom, ritmike i plesa kao i borenja. Treći čas u trajanju od 30 minuta obuhvata korektivnu gimnastiku (vežbe jačanja, istezanja i korektivne vežbe). Program za trogodišnjake obuhvata 2 časa nedeljno usmerena na razvoj motorike i koordinacije, u trajanju od 30 minuta. Na svakom času sa decom radi od 3 do 6 profesora fizičkog vaspitanja sa velikim iskustvom u radu sa decom. Tokom cele godine organizuju se izleti koji imaju bogat i interesantan sportski sadržaj, a uz to i značajnu vaspitno obrazovnu ulogu. Godišnji ciklus obuhvata: Bazične sportove ( gimnastika, atletika…) Osnove sportova sa loptom ( fudbal, košarka, rukomet…) Ritmika i ples Osnove borenja Dodatne aktivnosti Obuka vožnje rolera, bicikla Alpinizam Streljaštvo Orijentiring Obuka jahanja Obuka klizanja osnovniprogram PRIJAVA ZA UPIS PREDNOST OVOG PROGRAMA: Prednost ovog programa je što detetu daje svestranost, to jest veliku širinu u smislu motorike i koordinacije, što predstavlja daleko veći kvalitet u odnosu na usmeravanje deteta u samo jednu sportsku disciplinu. U radu sa decom zastupljen je metod igre i sve aktivnosti su prilagođene uzrastu i sposobnostima dece. SENZITIVNI PERIODI U RAZVOJU DETETA. Senzitivni periodi predstavljaju periode kada je jedino moguće uticati na razvoj koordinacije i pojedinih motoričkih sposobnosti. Najčešća greška roditelja je rano usmeravanje dece na određeni sport, jer u tom slučaju, dete nema priliku da dobije dobru motoričku bazu bez koje u periodu svoje sportske zrelosti ne moze da dostigne svoj maksimum. Sa pedagoškog aspekta posebno je značajno to što se senzitivni periodi u razvoju javljaju kao periodi posebne pogodnosti za aktivni uticaj na razvoj i, u određenom smislu, kao period jedinomogućeg aktivnog uticanja na razvoj koji, ako izostane, nije moguće ostvariti izvan ovih perioda. KARAKTERISTIKE MOTORIČKOG RAZVOJA Skolica sporta (10) Za motorički razvoj od najranijeg perioda, u toku prve, druge i treće godine, načelno se može reći da se osnovne promene ostvaruju u uspostavljanju kontrole doživljaja, a zatim i aktivnom razvoju karakteristika kretanja.
Od treće do šeste godine ( predškolski period) brzo se razvijaju karakteristike kretanja i to se ogleda kroz razvoj koordinacije i uspostavljanje viših ciljeva kretanja.
Period od sedme do jedanaeste godine, karakterističan je kao period u kojem je moguće posebno korisno podsticati razvoj kretanja, harmonizaciju u celini i manifestacije motorne aktivnosti. U toku razvoja, deca prolaze kroz faze koje se razlikuju po intenzitetu i obimu promena. RAZVOJ KOORDINACIJE KOD DECE.
Temeljna aktivnost za razvijanje koordinacije jeste upravo: 1.
Različite igre ( jednostavne elementarne igre), 2.
Vežbe s loptom (npr.
manipulacije s loptom u mestu), 3.
Primena elementarnih oblika kretanja (kotrljanja, puzanja, poligoni). Inicijacija – Faza ubrzanog rasta (6 – 10 godina) Ova faza predstavlja najbolji period za razvoj bazične koordinacije. Tokom ove faze vrlo je bitno da dete bude izloženo višestranom razvoju koordinacije. To će biti važno zato što će dete na taj način steći široku bazu koordinacijskih sposobnosti, koje će mu kasnije u specifičnom programu razvoja koordinacije omogućiti lakše i brže savladavanje složenih motoričkih kretnji izabranog sporta. KVANTITATIVNO I KVALITATIVNO RAZLIČITE FAZE.
Nazivaju se faze ubrzanog i usporenog razvoja.
Sa aspekta aktivnog uticaja na razvoj motoričkih sposobnosti značajno je istaći da je u fazama ubrzanog razvoja moguće više uticati na razvoj nego u fazama usporenog razvoja.
Dakle, faze ubrzanog razvoja motoričkih sposobnosti su faze povoljne za uticaje sistematskog, dobro isplaniranog fizičkog vežbanja. U toku povećane osetljivosti, u toku senzitivnih perioda za razvoj pojedinih aspekata motoričkih sposobnosti, postoje periodi u kojima mora doći do pozitivnog uticaja vežbanja, to su tzv.
kritični periodi u razvoju.
U periodu do 5.godine života razvijenost koordinacije dostiže 60% od maksimalno mogućeg razvoja, u periodu 5 – 12.
dostiže 90% od maksimalnog mogućeg razvoja.
Osnovni cilj školi sporta za najmladje je da se deca na adekvatan i uzrastu primeren način uvedu u sport i zavole ga. Program je nadasve zanimljiv, zabavan ali i edukativan. Kroz carstvo igre, uz lopte, osnovom gimnastike i stazom atletike deca trče ka stvaranju zdravih životnih navika. Perspektivno posmatrano, kod dece treba stvarati osnovu za dobro zdravlje, pravilan rast i razvoj, korisne navike, znanja, veštine i dobre radne sposobnosti, ali ne kao cilj po sebi, već u funkciji stvaranja pozitivnog stava o potrebi za vežbanjem kao paradigme načina života. Senzitivni periodi predstavljaju periode kada je jedino moguće uticati na razvoj koordinacije i pojedinih motoričkih sposobnosti. Fizička aktivnost svakog deteta neophodna za pravilan razvoj kako motoričkih tako i intelektualnih sposobnosti. Za malu decu je posebno važno da prvo razviju niz bazičnih veština, fizičku spremnost i spretnost kao osnovu, pa tek onda da se opredele i izaberu neki konkretan sport. Školica sporta - prvi korak ka aktivnom i zdravom životu.
Back to Top