Strani kulturni centri Niš

Registruj se
Prijavi se
Strani kulturni centri Niš
institut-francais-strani-kulturni-centri
Francuski institut u Srbiji sastavni je deo mreže od 130 francuskih instituta i 920 francuskih alijansi u svetu.
Sa sedištem u Beogradu i ograncima u Nišu i u Novom Sadu, predstavlja kulturnu diplomatiju Francuske u Srbiji.
Ovo su veliki pravci njegovih akcija: Predstavlja izlog savremenog francuskog stvaralaštva Francuski institut u Srbiji priznat je i cenjeni partner svih profesionalaca u kulturi u zemlji i u regionu Balkana.
Sarađuje sa efikasnom mrežom ustanova i partnera kako bi omogućio tokom godine prisustvo vrhunskih francuskih umetnika prilikom najznačajnijih kulturnih manifestacija u prestonici i u većim gradovima.
Jača mesto francuskog jezika.
Francuski institut je odredio među svojim najvećim prioritetima bolje učenje francuskog jezika u školskim, univerzitetskim i profesionalnim sredinama, ali i među običnim svetom.
Daje jaču podršku predavačima francuskog jezika u okviru srpskog obrazovanog sistema tako što organizuje njihovu obuku i praksu u Francuskoj.
Teži da proširi mrežu dvojezične nastave na najbolje ustanove u zemlji.
Usmerava ka Francuskoj univerzitetske i naučne krugove.
Francuski institut je dobar partner školskim, akademskim i naučnim krugovima u Srbiji.
Svake godine omogućava da više od 40 ovdašnjih stipendista studira u Francuskoj i to prevashodno prirodne nauke.
Pospešuje saradnju između francuskih i srpskih univerziteta i doprinosi finansiranju zajedničkih visokokvalitetnih istraživačkih projekata.
Podstiče debatu o velikim društvenim pitanjima.
Francuski institut želi da bude mesto u kojem se čuje i raspravlja na temu francuskih ideja o svetskim promenama nastalim kao posledica globalizacije.
Susreti, seminari i okrugli stolovi prilika su da se razmeni mišljenje o velikim društvenim pitanjima koja se tiču i jednih i drugih.
american-corner-strani-kulturni-centri
Američki kutak Beograd je osnovan 16.
maja 2003.
u saradnji sa Bibliotekom Grada Beograda i Ambasadom SAD-a.
17.
oktobra 2006.
Američki kutak je ponovo otvoren na trenutnoj lokaciji u Domu omladine Beograda.
Sponzorisan od Ambasade SAD-a u Beogradu, Biblioteke grada Beograda i Doma omladine Beograda, Američki kutak funkcioniše po uzoru na javne biblioteke, nudeći korisnicima brojne izvore informacija.
Kutak nudi pristup trenutnim i pouzdanim informacijama o SAD-u putem multimedijalnih kolekcija, kolekcija knjiga, serijskih publikacija i Interneta, kao i kroz programe otvorene za sve zainteresovane građane.
Američki kutak raspolaže prostorom za organizovanje programa poput kreativnih radionica, predavanja, filmskih projekcija, izložbi, tribina, sastanaka itd., kao i prostorom za čitanje i učenje.
Knjižni fond Američkog kutka sastoji se od publikacija na engleskom jeziku koje sadrže najraznovrsnije informacije o SAD-u.
Fond obuhvata stručnu i referensnu literaturu, beletristiku, publikacije američke vlade, publikacije o poslovanju, a deo kolekcije dostupen je na Kindle uređajima.
Američki kutak takođe obezbeđuje pristup informacijama o SAD-u putem Interneta, audio i video materijala i CD-ROM-ova.
Pristup svim sadržajima Američkog kutka je besplatan i otvoren za sve zainteresovane građane.
Baš kao i mnoge druge svetske metropole, Beograd je domaćin brojnim stranim kulturnim centrima, koji predstavljaju svojevrsne kulturne ambasadore svojih zemalja. Kako je njihov glavni cilj promocija kulturnog nasleđa svoje zemlje, oni veoma često organizuju zanimljiva predavanja, izložbe, koncerte, radionice i kurseve jezika. Dodatno, ovi kulturni centri su bliski partneri beogradskog kulturnog života, čime se još više naglašava njihov značaj za grad. Svaki kulturni centar predstavlja svoju zemlju što je bolje moguće. Tako se kulturni centri uključuju u brojne projekte na polju arhitekture, umetnosti, filma, književnosti i nauke. Većina njih nudi i izuzetno kvalitetne kurseve jezika. Tako u španskom kuturnom centru možete učiti španski, u nemačkom nemački u italijanskom italijanski... U svakom od njih možete saznati i celokupnu istoriju njihove zemlje, njihovu kulturu, religiju i običaje.
Back to Top