Strani kulturni centri Savski venac

Registruj se
Prijavi se
Strani kulturni centri Savski venac
Italijanski institut za kulturu je institucija Republike Italije koja se bavi kulturnim aktivnostima u Srbiji. Zadatak Italijanskog instituta za kulturu je da promoviše italijansku kulturnu baštinu u njenim različitim izrazima putem inicijativa koje sa jedne strane mogu da prikažu različitost duha italijanske stvarnosti, a sa druge da ponude mogućnost susreta i dijaloga između lokalne kulturne stvarnosti i italijanske, sa ciljem uzajamnog vrednovanja kao rezultat interakcije. U skladu sa ovim ciljevima Institut se bavi organizacijom kulturnih događaja, kulturnom saradnjom i naučnim istraživanjem (konferencije i debate), podrškom širenja književnih, filmskih i pozorišnih dela italijanskih autora na srpskom jeziku. Budući da posebno mesto u približavanju italijanskoj kulturi zauzima jezik, Institut nudi kurseve za učenje italijanskog jezika (standardne i intenzivne), za proširivanje znanja, kao i one okrenuti posebnim aspektima kao što je konverzacija ili stručna terminologija. Pored toga, organizuju se i kursevi za pripremu polaganje ispita za sticanje certifikata o jezičkom znanju, kao i seminari za profesionalno usavršavanje namenjeni profesorima italijanskog jezika.
Back to Top