Strani kulturni centri Stari Grad

Registruj se
Prijavi se
Strani kulturni centri Stari Grad
British Council je međunarodna organizacija za kulturne odnose iz Velike Britanije. British Council otvara međunarodne prilike za ljude iz Velike Britanije, ali i iz drugih zemalja i gradi poverenje između njih širom sveta. To je ono što mi smatramo kulturnim odnosima. Gradimo poverenje i razumevanje za Veliku Britaniju sa ciljem da stvorimo sigurniji i napredniji svet. Posmatrano u odnosu na naš uticaj, mi smo vodeća svetska organizacija za kulturne odnose. Kulturni odnosi su komponenta međunarodnih odnosa koji se fokusiraju na povezivanje ljudi, ali i uspostavljanje veza između političkih predstavnika i građana, kao i među političkim predstavnicima različitih zemalja međusobno. Koristimo engleski, umetnost, obrazovanje i društvo – najbolje od onoga što Velika Britanije može da ponudi u oblasti kulture – kako bismo približili ljude i učinili saradnju sa Velikom Britanijom što atraktivnijom. British Council ima preko 7.000 zaposlenih u 191 kancelariji u 110 zemalja i teritorija. Beograd je jedan od prvih osam gradova u inostranstvu u kome je British Council otvorio svoju kancelariju.

Institut Francais

Beograd, Stari Grad, Zmaj Jovina 11 011 3023600
Francuski institut u Srbiji sastavni je deo mreže od 130 francuskih instituta i 920 francuskih alijansi u svetu. Sa sedištem u Beogradu i ograncima u Nišu i u Novom Sadu, predstavlja kulturnu diplomatiju Francuske u Srbiji. Ovo su veliki pravci njegovih akcija: Predstavlja izlog savremenog francuskog stvaralaštva Francuski institut u Srbiji priznat je i cenjeni partner svih profesionalaca u kulturi u zemlji i u regionu Balkana. Sarađuje sa efikasnom mrežom ustanova i partnera kako bi omogućio tokom godine prisustvo vrhunskih francuskih umetnika prilikom najznačajnijih kulturnih manifestacija u prestonici i u većim gradovima. Jača mesto francuskog jezika. Francuski institut je odredio među svojim najvećim prioritetima bolje učenje francuskog jezika u školskim, univerzitetskim i profesionalnim sredinama, ali i među običnim svetom. Daje jaču podršku predavačima francuskog jezika u okviru srpskog obrazovanog sistema tako što organizuje njihovu obuku i praksu u Francuskoj. Teži da proširi mrežu dvojezične nastave na najbolje ustanove u zemlji. Usmerava ka Francuskoj univerzitetske i naučne krugove. Francuski institut je dobar partner školskim, akademskim i naučnim krugovima u Srbiji. Svake godine omogućava da više od 40 ovdašnjih stipendista studira u Francuskoj i to prevashodno prirodne nauke. Pospešuje saradnju između francuskih i srpskih univerziteta i doprinosi finansiranju zajedničkih visokokvalitetnih istraživačkih projekata. Podstiče debatu o velikim društvenim pitanjima. Francuski institut želi da bude mesto u kojem se čuje i raspravlja na temu francuskih ideja o svetskim promenama nastalim kao posledica globalizacije. Susreti, seminari i okrugli stolovi prilika su da se razmeni mišljenje o velikim društvenim pitanjima koja se tiču i jednih i drugih.
Goethe-Institut je kulturna ustanova Savezne Republike Nemačke koja svoju delatnost obavlja širom sveta. Mi potpomažemo i unapređujemo učenje nemačkog jezika u inostranstvu i negujemo međunarodnu kulturnu saradnju. Takođe prenosimo sveobuhvatnu sliku Nemačke putem informacija o kulturnom, društvenom i političkom životu. Mrežom Goethe-Instituta, Goethe-Centara, kulturnih društava, čitaonica, ispitnih centara i centara za učenje jezika, preuzimamo centralne zadatke obrazovne i kulturne politike Savezne Republike Nemačke u inostranstvu. Pritom smo partneri javnih i privatnih kulturnih institucija, kao i saveznih pokrajina, komuna i privrede. Koristimo bogatstvo raznolikosti našeg otvorenog društva i žive nemačke kulture. Spajamo iskustva i zamisli naših partnera u zemlji i inostranstvu s našom stručnom kompetencijom i radimo sa njima u partnerskom dijalogu. Pritom pružamo usluge i partneri smo svima onima koji se aktivno bave Nemačkom, njenom kulturom i jezikom. Radimo na sopstvenu odgovornost i politički smo nezavisni. Prihvatamo kulturnopolitičke izazove globalizacije i razvijamo inovativne koncepte u cilju stvaranja humanijeg sveta, u kojem se kulturna raznolikost smatra bogatstvom.
Institut Servantes je institucija koju je španska Vlada osnovala 1991. godine u cilju promovisanja španskog jezika i širenja španske i kulture zemalja sa španskog govornog područja. Centralno sedište institucije nalazi se u Madridu i Alkali de Enares (Madrid), rodnom gradu pisca Migela de Servantesa. Institut Servantes je prisutan u celom svetu u više od 70 centara raspoređenih na pet kontinenata. Naša institucija takođe se bavi: Organizacijom ispita DELE (Diploma španskog kao stranog jezika) kao i izdavanjem sertifikata i zvaničnih diploma za polaznike naših kurseva, Organizovanjem kurseva španskog jezika, Organizovanjem kurseva usavršavanja profesora španskog jezika, Pružanjem podrške hispanistima u njihovim aktivnostima, Stimulisanjem kulturnih aktivnosti i saradnjom sa drugim organizacijama. Radom Instituta Servantes rukovode predstavnici akademskog, kulturnog i književnog sveta Španije i Hispanske Amerike. Institut Servantes u Beogradu zvanično je otvoren decembra 2004. godine, čime je proširio svoju delatnost u glavnom gradu nakon otvaranja Učionice Servantes aprila 2002. godine. Aktivnosti Instituta usmerene su ka promociji zajedničkog jezičkog i kulturnog nasleđa zemalja španskog govornog područja. Cilj Instituta je da se svojim kulturnim i akademskim aktivnostima, kao i ponudom fonda biblioteke “Hose Jero”, integriše u kulturni i društveni život Beograda i Srbije.

American Corner

Beograd, Stari Grad, Makedonska 22 011 3227694
Američki kutak Beograd je osnovan 16. maja 2003. u saradnji sa Bibliotekom Grada Beograda i Ambasadom SAD-a. 17. oktobra 2006. Američki kutak je ponovo otvoren na trenutnoj lokaciji u Domu omladine Beograda. Sponzorisan od Ambasade SAD-a u Beogradu, Biblioteke grada Beograda i Doma omladine Beograda, Američki kutak funkcioniše po uzoru na javne biblioteke, nudeći korisnicima brojne izvore informacija. Kutak nudi pristup trenutnim i pouzdanim informacijama o SAD-u putem multimedijalnih kolekcija, kolekcija knjiga, serijskih publikacija i Interneta, kao i kroz programe otvorene za sve zainteresovane građane. Američki kutak raspolaže prostorom za organizovanje programa poput kreativnih radionica, predavanja, filmskih projekcija, izložbi, tribina, sastanaka itd., kao i prostorom za čitanje i učenje. Knjižni fond Američkog kutka sastoji se od publikacija na engleskom jeziku koje sadrže najraznovrsnije informacije o SAD-u. Fond obuhvata stručnu i referensnu literaturu, beletristiku, publikacije američke vlade, publikacije o poslovanju, a deo kolekcije dostupen je na Kindle uređajima. Američki kutak takođe obezbeđuje pristup informacijama o SAD-u putem Interneta, audio i video materijala i CD-ROM-ova. Pristup svim sadržajima Američkog kutka je besplatan i otvoren za sve zainteresovane građane.
Back to Top