Strani kulturni centri Novi Pazar

Registruj se
Prijavi se
Strani kulturni centri Novi Pazar
american-corner-strani-kulturni-centri

American Corner

Novi Pazar, Stevana Nemanje 2 020 311301
Američki kutak Beograd je osnovan 16.
maja 2003.
u saradnji sa Bibliotekom Grada Beograda i Ambasadom SAD-a.
17.
oktobra 2006.
Američki kutak je ponovo otvoren na trenutnoj lokaciji u Domu omladine Beograda.
Sponzorisan od Ambasade SAD-a u Beogradu, Biblioteke grada Beograda i Doma omladine Beograda, Američki kutak funkcioniše po uzoru na javne biblioteke, nudeći korisnicima brojne izvore informacija.
Kutak nudi pristup trenutnim i pouzdanim informacijama o SAD-u putem multimedijalnih kolekcija, kolekcija knjiga, serijskih publikacija i Interneta, kao i kroz programe otvorene za sve zainteresovane građane.
Američki kutak raspolaže prostorom za organizovanje programa poput kreativnih radionica, predavanja, filmskih projekcija, izložbi, tribina, sastanaka itd., kao i prostorom za čitanje i učenje.
Knjižni fond Američkog kutka sastoji se od publikacija na engleskom jeziku koje sadrže najraznovrsnije informacije o SAD-u.
Fond obuhvata stručnu i referensnu literaturu, beletristiku, publikacije američke vlade, publikacije o poslovanju, a deo kolekcije dostupen je na Kindle uređajima.
Američki kutak takođe obezbeđuje pristup informacijama o SAD-u putem Interneta, audio i video materijala i CD-ROM-ova.
Pristup svim sadržajima Američkog kutka je besplatan i otvoren za sve zainteresovane građane.
Baš kao i mnoge druge svetske metropole, Beograd je domaćin brojnim stranim kulturnim centrima, koji predstavljaju svojevrsne kulturne ambasadore svojih zemalja. Kako je njihov glavni cilj promocija kulturnog nasleđa svoje zemlje, oni veoma često organizuju zanimljiva predavanja, izložbe, koncerte, radionice i kurseve jezika. Dodatno, ovi kulturni centri su bliski partneri beogradskog kulturnog života, čime se još više naglašava njihov značaj za grad. Svaki kulturni centar predstavlja svoju zemlju što je bolje moguće. Tako se kulturni centri uključuju u brojne projekte na polju arhitekture, umetnosti, filma, književnosti i nauke. Većina njih nudi i izuzetno kvalitetne kurseve jezika. Tako u španskom kuturnom centru možete učiti španski, u nemačkom nemački u italijanskom italijanski... U svakom od njih možete saznati i celokupnu istoriju njihove zemlje, njihovu kulturu, religiju i običaje.
Back to Top