Sudski tumač za albanski jezik Savski venac

Registruj se
Prijavi se
Sudski tumač za albanski jezik Savski venac
abc-prevodi-sudski-tumac-za-albanski-jezik

ABC Prevodi

Beograd, Savski venac, Admirala Geprata 2 011 6685537
cena: Cenovnik
SUDSKI TUMAČ ZA ALBANSKI JEZIK Prevod i overa dokumenata od strane sudskog tumača za albanski jezik, po potrebi izlazimo i na teren.

Word Shop

Beograd, Savski venac, Nemanjina 4 064 4119796
Prevod overen pečatom sudskog tumača za albanski jezik.

Language Shop

Beograd, Savski venac, Miloša Pocerca 11 011 3614312 |
011 4143223 |
Sudski tumač za albanski jezik. Sudski prevodioci za albanski jezik. Pisani prevodi dokumenata i tekstova sa albanskog jezika i na albanski jezik.
LOKACIJE
Albanski jezik (alb. gjuha shqipe) je indoevropski jezik, koji sam predstavlja jednu granu ove porodice jezika. Tokom istorije, albanski jezik je usvajao reči iz niza stranih jezika: latinskog, slovenskih jezika, turskog, starogrčkog, italijanskog i drugih jezika. Albanski jezik je u dalekoj vezi sa slovenskim i baltičkim jezicima. Pretpostavlja se da njime govori oko 5.4 milona ljudi, od toga 3 miliona u Albaniji, a ostali su na Kosovu i Metohiji (autonomna pokrajina na jugu Srbije), u Makedoniji, Crnoj Gori, severozapadnoj Grčkoj, južnoj Italiji (emigracija iz 15. veka) i dijaspori. Albanski jezik ima dva dijalekta: dijalekat Gega, severno od reke Škumbe, i dijalekat Toska, južno od ove reke. Dijalekt Toske je zvanični jezik Albanije. Na Kosovu i Metohiji se sve do 1972. godine kao književni albanski jezik koristio dijalekat Gega. Njime su štampane knjige, novine, učio se zvanično u školi. Te godine je u Prištini održan skup albanskih lingvista iz Albanije i sa Kosova i Metohije na kome je dogovoreno da se albanski književni jezik unificira. Od tada je i na Kosovu i Metohiji službeni i književni jezik dijalekat Toska, kao što je u Albaniji. Albanski jezik ima mnoge zajedničke osobine sa drugim jezicima Balkana. Standard za pisani albanski jezik je usvojen 1908. godine i zasniva se na latiničnom alfabetu.
Back to Top