Akupunktura Subotica

Registruj se
Prijavi se
Akupunktura Subotica
poliklinika-badawi-akupunktura
AKUNPUKTURA POLIKLINIKA BADAWI Akupunktura je jedan od vidova tradicionalne kineske medicine, koji se koristi za lečenje mnogih bolesti.
Akupunktura je sedamdesetih godina priznata od strane SZO (svetska zdravstvene organizacije) kao oficijalan vid lečenja.
Može se primenjivati posebno ili u kombinaciji sa već prepisanim lekovima.
Lečenje Akupunkturom sprovodi se ubadanjem finih iglica u određene tačke na čovečijem telu.
Akupunktura je terapija otklanjanja bola i lečenja odredjenih bolesti uz pomoć tankih iglica, koje se zabadaju pacijentu u precizno odredjene tačke. Akupunktura je sastavni deo i proizvod drevne kineske filizofije i kulture, koje se značajno razlikuju od savremene zapadno-evropske. Iz klasične akupunkture u poslednje vreme su se razvile i druge vrste akupunkture kao što su aurikulopunktura, akupunkturna analgezija, kraniopunktura, farmakopunktura itd. Akupunktura se bazira na učenju da je čovek, kao uostalom i sve živo, ispunjen životnom energijom, koja kruži našim telom odredenim putevima ili meridijanima. Akupunkturom se ne stvara nova energija već se ponovo uspostavlja energetska ravnoteža. Sa njom se može efikasno suzbiti bol, pa se već uveliko primenjuje umesto klasične anestezije. Prednostima metode smatraju se jednostavnost postupka, ekonomičnost i mali broj neželjenih dejstava i kontraindikacija u koje praktično spada samo “strah od igle”.
Back to Top