Genetske laboratorije Vračar

Registruj se
Prijavi se
Genetske laboratorije Vračar
genmedica-laboratorija-centar-za-citogenetiku-genetske-laboratorije
GENETSKA LABORATORIJA.
Genske analize, MIKRODELECIJE Y HROMOZOMA.
Smanjen broj spermatozoida (oligospermija) ili njihov potpuni nedostatak (azospermija), je osnovni razlog muškog steriliteta.
Takvo stanje može biti nasledno ili stečeno.
Molekularnom analizom Y hromozoma se utvrđuje prisutnost ili odsutnost delova gena (mikrodelecija) u AZF genu (engl.
azoospermia factor) koji je lociran na q kraku Y hromozoma.
Prisutnost mikrodelecija utvrđuje se metodom lančane reakcije polimerazom (PCR).
Analizira se prisutnost sedam genetičkih markera u regionima AZFa, b i c.
Ukoliko se utvrdi postojanje mikrodelecija u nekom regionu molekularno-genetičku analizu moguće je proširiti analizom dodatnih genetičkih markera kako bi se utvrdile granice mikrodelecija, a time i niz izgubljenih gena.
Genetska testiranja, takođe poznata kao DNK ispitivanja, omogućavaju genetsku dijagnozu predispozicija na nasledne bolesti, a može se koristiti za određivanje loze deteta (genetski otac i majka) ili i porekla osobe i biološkog odnosa među ljudima. Pored proučavanja hromozoma do nivoa pojedinačnih gena, genetsko testiranje u širem smislu obuhvata biohemijske testove za utvrđivanje mogućeg prisustva genetskih oboljenja, ili mutiranih oblika gena povezanih sa povećanim rizikom razvoja genetskih poremećaja. Genetsko testiranje identifikuje promene u hromozomima, genima ili proteinima. Raznolikost genetskih testova se proširila tokom godina. U prošlosti, glavni genetski testovi tražili su abnormalno velik broj hromozoma i mutacija koje dovode do retkih, naslednih poremećaja. Danas, testovi obuhvataju analizu više gena za utvrđivanje rizika od razvoja bolesti kao što su bolesti srca i raka. Rezultati genetskog testa može da potvrdi ili isključi genetski poremećaj na koji se sumnja ili mogu pomoći da se utvrdi da li je osoba sklona prenošenju genetskog poremećaja. Pored genetskog ispitivanja u svrhu utvrđivanja predispozicija ka gorepomentumi oboljenjima, veoma su značajna i i najšire primenjena prenatalna genetska ispitivanja u svrhu utvrđivanja zdravlja bebe još pre rođenja. U gllobalu, nekoliko stotina genetskih testova trenutno je u upotrebi i konstantno se razvijaju novi. Pošto genetske umutacije mogu direktno uticati na strukturu proteina koji sačinjavaju gene, genetsko testiranje može se vršiti i na nivou testiranja i analiziranja proteina i njihovih metaboličkih produkata ili gledanjem obojenih ili fluorescentnih hromozoma pod mikroskopom.
Back to Top