Genetske laboratorije Vračar

Registruj se
Prijavi se
Genetske laboratorije Vračar
genmedica-laboratorija-centar-za-citogenetiku-genetske-laboratorije
GENETSKA LABORATORIJA.
Genske analize, MIKRODELECIJE Y HROMOZOMA.
Smanjen broj spermatozoida (oligospermija) ili njihov potpuni nedostatak (azospermija), je osnovni razlog muškog steriliteta.
Takvo stanje može biti nasledno ili stečeno.
Molekularnom analizom Y hromozoma se utvrđuje prisutnost ili odsutnost delova gena (mikrodelecija) u AZF genu (engl.
azoospermia factor) koji je lociran na q kraku Y hromozoma.
Prisutnost mikrodelecija utvrđuje se metodom lančane reakcije polimerazom (PCR).
Analizira se prisutnost sedam genetičkih markera u regionima AZFa, b i c.
Ukoliko se utvrdi postojanje mikrodelecija u nekom regionu molekularno-genetičku analizu moguće je proširiti analizom dodatnih genetičkih markera kako bi se utvrdile granice mikrodelecija, a time i niz izgubljenih gena.
Back to Top