Genetske laboratorije Palilula

Registruj se
Prijavi se
Genetske laboratorije Palilula
dnk-centar-za-genetiku-1-genetske-laboratorije

DNK Centar za genetiku

Beograd, Palilula, Svetozara Ćorovića 10 011 2182111
cena: Cenovnik
GENETSKE LABORATORIJE BEOGRAD DNK CENTAR ZA GENETIKU DNK analiza je jedini pouzdan i vrlo precizan test za utvrđivanje očinstva, odnosno bližeg i daljeg srodstva. Moguće je utvrditi i pra-poreklo muškaraca analizom muške komponente DNK molekula (Y hromozom). Genetički materijal se nasleđuje od bioloških roditelja. Utvrđivanje očinstva i srodstva u DNK centru se bazira na poređenju DNK profila osoba koje se testiraju. Test podrazumeva i odgovarajuće biostatističke proračune. Očinstvo se može utvrditi i prenatalno, odnosno pre rođenja bebe, nakon 10.
nedelje trudnoće.
Rezultati dobijeni u DNK centru mogu biti validni na sudu a za same analize su odgovorni stručnjaci koji su upisani u Registar stalnih sudskih veštaka i koji su do sada obavili preko 1.000 sudskih veštačenja.
Back to Top