Genetske laboratorije Dorćol

Registruj se
Prijavi se
Genetske laboratorije Dorćol
specijalna-ginekoloska-bolnica-beograd-genetske-laboratorije
GENETSKA LABORATORIJA.
Prenatalna dijagnostika se vrši iz niza razloga u većini razvijenih zemalja.
Većina majki u toku trudnoće prolazi kroz bar neki od vidova prenatalne dijagnostike.
Poznavanje potencijalnih patoloških promena genetike na plodu pre njegovog rođenja omogućava da se budući roditelji prilagode eventualnim zdravstvenim potrebama koje će novorođena beba imati.
Takođe, ovakava saznanja omogućavaju budućim roditeljima da donesu odluku o pobačaju.
Vodeći razlog za sve vrste prenatalnih ispitivanja genetike predstavlja starost majke.
Učestalost pojave naslednih oboljenja je 1:200 živorođene dece.
Neinvazivni skrining (dabl i tripl test) je moguć ispitivanjem određenih hormona u krvi majke, a koji su fetalnog porekla (npr alfa- fetoprotein).
Ovakva vrsta ispitivanja je omogućila selekciju žena koje su mlađe od 35 godina, a imaju povećan rizik za poremećaje nasledne osnove fetusa.
Ovoj kategoriji trudnica se savetuje invazivna prenatalna dijagnostika.
Back to Top