Kiropraktičar, Kiropraktika Stari Grad

Registruj se
Prijavi se
Kiropraktičar, Kiropraktika Stari Grad
physio-motion-kiroprakticar
KIROPRAKTIČAR - PHYSIO MOTION Lečenje kiropraktikom u ambulanti Physio Motion.
kiropraktika-centar-kiroprakticar

Kiropraktika Centar

Beograd, Stari Grad, Terazije 16 011 2687101
KIROPRAKTIKA.
Kiropraktika je mehanoprocedura i prestavlja ručno korigovanje položaja zglobova, ili u narodu poznata kao “ručno nameštanje izmeštenih zglobova”.
Kiropraktika spada u manipulativne tehnike za koje se znalo pre više hiljada godina, što se vidi još iz biblijskih priča.
Nameštanje kostiju i zglobova spada u tradicionalne postupke.
KIČMA, DISKUS HERNIA, DISKUS HERNIA LEČENJE, LUMBAGO BOL U LEĐIMA, VRTOGLAVICA, GLAVOBOLJA, KOKSARTROZA, SPONDILOZA, BOLNO RAME, KIFOZA, SKOLIOZA.
Kiropraktika CENTAR plus je u Srbiji apsolutni pionir i lider programa rehabilitacije bolesti i stanja vezanih za kičmu, koji je već dve decenije najefikasniji konzervativni metod lečenja u razvijenom svetu.
Program lečenja se potpuno individualno planira i prilagođava svakom pacijentu.
Osnivač programa i vođa tima CENTRA je VLADAN JOVIĆEVIĆ B.Sc.
kiropraktor i dipl.
fizioterapeut koji je boravio u Kanadi od 1990-1996 god.
na dopunskom školovanju i profesionalnom usavršavanju, gde od 1992 god.
vodi svoju prvu kliniku za rehabilitaciju, a od 1994 god.
i drugu zajedno sa dr Samom Simpsonom kiropraktorom.
Tada pokreće poseban program lečenja problema vezanih za kičmu koji je bio pionirski projekat u svetu u to vreme.
Povezivanje kiropraktike, trakcije, mobilizacije, fizikalne terapije i kinezi terapije (terapeutskog vežbanja) je bilo osnova projekta, što se ranije, apsolutno, zbog sukoba među strukama nije dešavalo.
Program se odmah pokazao kao dobitna kombinacija, kako kod akutnih, tako i kod hroničnih stanja tipa: diskus hernija, cervikalni sinrom (bol u vratu), torakalni sindrom (bol u srednjem delu leđa i među lopaticama), lumbalni sindrom (bol u donjem delu leđa), cervikogenih glavobolja i vrtoglavica, deformiteta kičme tipa skolioza i kifoza, degenerativnih promena spondiloza, kao i delimičnih izčašenja pršljenova (ATLASA i drugih) i ostalih zglobova.
Danas se ovakav program sprovodi na stotinama kiropraktskih klinika u svetu i definitivno je prvi izborni konzervativni način lečenja navedenih bolesti i stanja.
balans-medika-kiroprakticar

Balans Medika

Beograd, Stari Grad, Bulevar despota Stefana 1 011 3226826
Nameštanje zglobova – kiropraktika.
To je zasebna zdravstvena disciplina i profesija.
Ona se u prvom redu bavi dijagnostikom i lečenjem obolenja u čijoj osnovi se nalaze smetnje u pokretima ljudskog tela, a naročito njegove kičme.
Ove smetnje mogu nastati kao posledica različitih trauma ili naglog nepravilnog trzajnog pokreta tela, kao i u drugim situacijama.
Ovi uzroci dovode do blokade pogođenog zgloba – smanjenog ili potpunog prestanka pokretljivosti jednog ili više zglobova.
Blokirani zglob može dugo vremena ostati u tom nenormalnom položaju i dovesti do naizgled neobjašnjivih poremećaja kao što su bolovi, ograničena pokretljivost kičmenog stuba i udova, povećane mišićne napetosti i nepravilnog držanje tela.
Pored toga, ova blokada zgloba može refleksnim putem izazvati organske funkcionalne smetnje (disfunkcije) u radu brojnih organa i organskih sistema.
Blokirani zglobovi preko nervnog sistema mogu izazvati veoma različite tegobe, koje ponekad mogu trajati godinama, a da se nikada ne posumnja na kičmu kao njihov mogući uzrok.
Moj zadatak je da otkrijem ovakve smetnje i posle pažljive analize njihovog uzroka da ih otklonim.
Pre preduzimanja tretmana potrebno je uzeti detaljne podatke (anamnezu) pri čemu nisu važne samo trenutne tegobe, nego i ranija oboljenja, povrede, saobraćajni udesi, operacije, sportske povrede… Posle uzimanja anamneze sledi pregled, pri čemu sa na samom početku posmatra držanje i kretanje pacijenta.Posle introspekcije sledi opipavanje i izvođenje neuroloških i ortopedskih testova,mišićnih testova, po potrebi i druga ispitivanja.
Cilj pregleda će da se stekne što potpuniji uvid u zdravstveno stanje pacijenta, a naročito u stanje njegovog mišićno-koštanog sistema.
Tretman se zapravo sastoji od specifičnih blagih i bezbolnih pokreta na blokiranom zglobu kičme.
Na ovaj način se ponovo uspostavlja pokretljivost zglobova pri čemu se njihove zglobne ploče dovode u međusoban normalan položaj.
Po potrebi tretman se može dopuniti i drugim metodama koje imaju za cilj ponovno uspostavljanje funkcionalne sposobnosi aparata za kretanje.
To se pre svega odnosi na otopedske zahvate na izjednačavanju dužine nogu, savetovanje o pravilnom držanju tela i pokretima pod opeterećenjem, navike pri spavanju, sportskim aktivnostima i druge potrebne mere.
Osnovna aktivnost je ciljani tretman blokiranog zgloba, pri čemu se pogođeni zglob neznatno pomera preko svoje normalne granice pokretljivosti (fiziološka granica pokretljivosti), ali uz obavezan uslov da to pomeranje nikada ne pređe njegovu normalnu granicu pokretljivosti.
Pri tome se često može jasno čuti i zvučni fenomen koji za uspešnost zahvata nije neophodan.
Za razliku od vratne i grudne kičme primarna funkcija lumbalnog dela kičme je statička, a funkcionalno lumbalni deo je pokretljiviji od grdunog dela kičme.
Na nivou segmenta L5-S1 obavlja se oko 75% svih savijanja i ispružanja kičmenog stuba.
Tačka oslonca svih pokreta tela, sa ili bez opterećenja, je u lumbalnom delu kičmenog stuba.
Veličina lumbalne krivine – lordoze je od primarnog značaja ne samo za lumbalni već i za vratni deo kičmenog stuba, budući da veličina prednjeg nagiba karlice predstavlja “ključ” stava (držanja).
Pokreti kičme određeni su fasetnim zglobovima, ligamentnim ograničenjima, neuromišićnim strukturama.
Lumbalna kičma se savija i ispravlja, onoliko, koliko to dozvoljava površina zglobova.
Pri savijanju unapred leđni mišići se izdužuju do pune fleksije i savijanje se zaustavlja inhibicijom različitih impulsa iz vertebralnih (kičmenih) ligamenata.
To se zove kritična tačka.
Pri savijanju napred uz rotaciju, ili nagle promene položaja, brži pokret, pa se lumablna lordoza javi ranije i ne uskladi pokret, zglob se može zaključati “sabiti”, ili čak može doći do ispada diska.
Tako da progresivna biomehanika pri radu ili sportu može dovesti do bola i “povrede leđa”.
U jednom ovakvom ispadu, ili više ponovljenih, može se javiti pravi, ozbiljan problem koji se onda dugo leči.
Upravo iz ovih razloga neophodno je putem trtmana delovati na sve zone kičmenog stuba koje su izložene pokretu ili opterećenju za koje nisu spremne da bi se upravo i svaki put kada postoji rizik i posledica oni sanirali odmah i time sprečio razvoj ozbiljnijih stanja.
east-medic-kiroprakticar-387478

East Medic

Beograd, Stari Grad, Maršala Birjuzova 064 0328899
KIROPRAKTIČAR - EAST MEDIC Najbolje metode iz tradicionalne kineske medicine.
Back to Top