Kiropraktičar, Kiropraktika Zvezdara

Registruj se
Prijavi se
Kiropraktičar, Kiropraktika Zvezdara
sempre-viva-centar-kiroprakticar
KIROPRAKTIČAR.
Kiropraktika je nauka zasnovana na principu da je bolest posledica prekida prirodnog nervnog toka, uslovljenog koštano muskularnim disbalansom.
Kiropraktika ( na eng.
Chiropractik) znači uradjen rukama ili jednostavno ručna manipulacija.
To je umetnost korišćenja precizno usmerene, pravilno dozirane sile na zglob koji je izmešten.
Mozak, kičmena moždina i nervi koji su u manjoj meri vezani za mozak, a u većoj za kičmenu moždinu, čine sastavni deo nervnog sistema.
Kičmena moždina predstavlja kanal za prenos “nervnih informacija” od mozga do samih nerava.
Kada se ovaj protok na bilo koji način poremeti, dolazi do promena i smetnji u funkcionisanju organizma.
Kao što je već navedeno gore, uzrok poremećaja može biti hemijskog porekla (nepravilna ishrana, toksini, stres, upala), ali veoma često se radi o mehaničkim problemima (poremećen položaj pršljenova).
Kiropraktičar treba da otkrije precizno mesto od kojeg kreću pomenuti problemi, on dakle traži uzrok problema.
Rešavanjem uzroka otklanja se ili barem ublažava i posledica.
Back to Top