Kiropraktičar, Kiropraktika Banovo brdo

Registruj se
Prijavi se
Kiropraktičar, Kiropraktika Banovo brdo
fitness-medico-ambulanta-za-rehabilitaciju-kiroprakticar
KIROPRAKTIČAR.
Kiropraktika kao zdravstvena tehnika.
Kiropraktika je zdravstvena tehnika koja se bavi dijagnostikom, lečenjem i prevencijom neuromuskuloskeletnog sistema.
Kiropraktika je stara više od jednog veka, a njeno ime potiče od reči grčkih reči hiro – ruka i praktika – sprovođenje akcije.
Dakle, kiropraktika podrazumeva ručno nameštanje i manipulaciju kičme, pršljenova, zglobova i mekih tkiva.
U savremenom svetu kiropraktika je treće najzastupljenije zdravstveno zanimanje.
U prošlosti, postojale su određene kontraveze u vezi sa kiropraktikom, ali danas, kiropraktika predstavlja zdravstvenu granu koja je u ekspanziji. u rukama profesionalca.
U ambulanti za rehabilitaciju Fitness Medico kiropraktika se koristi kao deo terapije kada se u individualnom radu sa pacijentom pokaže da ima potrebe za primenom kiropraktike.
Glavni kiropraktičar ordinacije je Dimitrije Kovač.
Dimitrije je po zanimanju fizioterapeut, radni terapeut i kiropraktičar.
Ogrmono poverenje Dimitriju je ukazao i naš Emir Bekrić, atletičar, sa kojim Dimitrije blisko sarađuje i čiji je lični terapeut.
Zahvaljući znanju, stručnosti i iskustvu koje Dimitrije ima, u njegovu tehniku možete imati apsolutno poverenje.
Bol u kičmi, leđima, bol u vratu?
Kod kiropraktičara se najčešće dolazi zbog tegoba kao što su: bolovi u kičmi, bolovi u leđima, bolovi u vratu, bol u ramenima, bol između lopatica, a najčešći razlog posete kiropraktičaru je bol u krstima, odnosno donjem delu leđa.
Klinička istraživanja pokazuju da preko 80% pacijenata oseća olakšanje i prestanak bolova nakon posete kiropraktičaru.
Zbog kontraverzi koje su početkom prošlog veka pratile kiropraktiku, ponekad se postavlja pitanje da li je kiropraktika bezbedna.
Naravno, kiropraktika je apsolutno bezbedna, pod uslovom da je sprovodi stručan i medicinski školovan kiropraktičar.
Kada se sprovodi stručno i adekvatno, kiropraktika gotovo i da nema neželjenih efekata, a u više od jednog veka postojanja kiropraktike nisu zabaleženi slučajevi povreda prilikom kiropraktičkih tretmana.
Kiropraktika je najpopularnija grana alternativne medicine i ona leči prirodnim putem, bez medikamenata i operacija. Kiropraktika je namenjena svima. Njen fokus je kičma i korelacija pršljenova i nervnog sistema. Cilj kiropraktike je skidanje pritiska sa nerava otklanjanjem subluksacija u cilju normalizovanja protoka impulsa kroz nerve, čime se dobija bolji rad organa i tkiva, veća pokretljivost u zglobovima i osećaj rasterećenosti. Da biste postali kiropraktičar, morate biti doktor kiropraktike, što znači da morate završiti medicinu ili biologiju pa potom postdiplomske studije na univerzitetu za kiropraktiku. Nadrilekari, samouki, i nedovoljno obrazovani ljudi koji se usudjuju da izvode zahvate kiropraktike, dovode pacijente u rizik od katastrofalnih i nepovratnih posledica. Da bi neko imao terapiju kiropraktikom, nije potrebno da ima ikakve simptome. Na žalost, mali broj ljudi vodi računa o zdravlju kada nemaju simptome ili nikakve bolove. Terapija kiropraktikom je potpuno bezbolna, čak i prija. Jedina neprijatnost može biti zvuk koji se čuje pri kiropraktičkom nameštanju pršljenova. Kiropraktičari imaju holistički pristup lečenju, verujući da telo, uz pomoć stručnjaka, ima sposobnost samoozdravljenja. Oni koriste urođenu sposobnost organizma da se sam izleči uz pomoć pravilnog funkcionisanja nervnog. U svom radu, kiropraktičari palpacijom (dodirom ili pokretom) i mnogim drugim metodama ispituju kičmu, njenu strukturu i funkciju kako bi izvršili nameštanje kičme, karlice ili kostiju lobanje, zavisno o konkretnoj dijagnozi. Kiropraktičari putem takve manipulacije tretiraju poremećaje kičme kako bi uspostavili sposobnost ozdravljenja bez primene lekova ili hiruškog zahvata. Ublažavanje tegoba zbog pogrešnog položaja pršljenova i iritacije živaca pomaže organizmu u pokušaju uspostavljanja normalnog zdravstvenog stanja, a pritom je takođe potrebno voditi računa i o držanju tela, ishrani, vežbama i radnim i rekreacijskim navikama. Cilj tretmana kiropraktike je otkriti i korigovati vertebralne subluksacije čime se potiče prirodan proces isceljivanja te se poboljšava opšte zdravstveno stanje.
Back to Top