Nutricionisti, dijetičari Subotica

Registruj se
Prijavi se
Nutricionisti, dijetičari Subotica
poliklinika-medic-nutricionisti-dijeticari
NUTRICIONISTA.
Konsultacije.
Antropometrijska merenja i pregled.
Izrada algoritma dijete
poliklinika-kuca-zdravlja-nutricionisti-dijeticari
NUTRICIONISTA.
Nutricionista primenjuje znanja o vezi uticaja ishrane na čovekov organizam, daje savete za pravilnu ishranu dece, odraslih, trudnica, sportista.
U slučaju bolesti dijetoterapija može biti od velike koristi (gojaznost, visok krvni pritisak, šećerna bolest, giht, bolesti unutrašnjih organa, policistični jajnici, bulimija/anoreksija i drugo) sa posebnim naglaskom na individualni pristup, uzimajući u obzir sve relevantne faktore i merenje telesnog sastava.
Ishrana, odnosno nutricija se tumači kao nauka o organskim procesima pomoću kojih organizam prisvaja i koristi hranu i tečnosti za normalno funkcionisanje, rast i održavanje, kao i održavanje ravnoteže izmedu zdravlja i bolesti. Nauka o ishrani se kroz istoriju brzo razvijala. Na hranu se gledalo kao na gorivo i sve što je bilo potrebno je da unesemo dovoljnu količinu odredjenih sastojaka kako bismo živeli zdravo. Medjutim, ubrzo je usledila serija brzih otkrića koja je počela sa otkrićem dijetetskih vlakana, što je ukazalo na veoma velike praznine u dotadašnjem znanju o uticaju koji hrana ima na naše zdravlje i normalno funkcionisanje. Danas je jasno da ishrana predstavlja jedan od najvažnijih faktora za ljudsko zdravlje. Nutricionizam, iako mlada nauka, u poslednjih trideset godina je iznedrila brojna značajna otkrića u vezi za zdravom ishranom. Brojna značajna otkrica tokom poslednjih trideset godina bila su vezana za debljinu i ponašanje masnog tkiva. Gojaznost se više ne smatra prvenstveno genetskim ili metaboličkim poremećajem već je postalo jasno da je gomilanje kilograma normalan odgovor organizma na abnormalanu okolinu, laku dostupnost hrane bogate energijom i bitno smanjenu telesnu aktivnost zbog urbanizacije.
Back to Top