Poliklinika Fizikus

Registruj se
Prijavi se
Poliklinika Fizikus
LOKACIJE

Fizikalna terapija

FIZIKALNA TERAPIJA, elektroterapija, magneto terapija, tarapijski ultrazvuk, laser, intraartrikularne i periartri-kularne infiltracije lekova, pregled stopala i određivanje stepena deformiteta, punkcije, preoperativna i postoperativna rehabilitacija.
FIZIKALNA MEDICINA.
Pored dijagnostike i terapije sportskih povreda, u oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije vršimo ultrazvučnu dijagnostiku oboljenja koštano-zglobnog i tetivno mišićnog sistema i sprovodimo potrebne metode fizikalne terapije - elektroterapija, magneto terapija, terapijski ultrazvuk, laser i druge.
Vršimo preglede stopala kod dece i odraslih i odredjivanje stepena deformiteta.
U saradnji sa Ortopedijom Univerzal, licencirani protetičari uzimaju trodimenzinalne otiske stopala i izrađuju individualne uloške po meri.
Primenjujemo intraartikularne i periartikularne infiltracije lekova pod kontrolom ultrazvuka, punkcije zgloba kolena, preoperativnu i postoperativnu rehabilitaciju.
Tim lekara i terapeuta u oblasti fizikalne medicine i reahbilitacije vodi dr Goran Rodić.
Fizijatar sa dugogodišnjim iskustvom u lečenju sportskih povreda.

Poliklinike

Poliklinika Fizikus pruža kvalitetnu medicinsku uslugu iz oblasti: fizikalne medicine i rehabilitacije, interne medicine, sportske medicine, akupunkture.
Kao i pouzdane rezultate u dijagnostici: kompletna laboratorijska dijagnoza, sve dijagnostičke procedure u oblasti sportske medicine, fizikalne i interne medicine

Sportska medicina

SPORTSKA MEDICINA, pregled i overa takmičarskih legitimacija, antroprometrija, motorička testiranja, biohemijska testiranja, dinamometrija, ergospirometrija, fleksimetrija, ocena takmičarske sposobnosti, procena konačne visine, terenski testovi, test opterećenja, ultrazvuk skeletnog sistema, ishrana i suplementacija, identifikacija talenata.
U oblasti medicine sporta, vršimo periodične sistematske preglede sportista i overu takmičarskih legitimacija, uz osnovni pregled - EKG u miru, antropometrija, pregled srca i pluća, lokomotornog sistema, TA, testom opterećenja i krvnom slikom.
Raspolažemo mogućnostima najsavremenijih funkcionalnih testiranja sportista, svih kategorija i uzrasta, u laboratorijskim i terenskim uslovima.Vršimo procenu i prognozu sportske forme i dostignuća, obezbeđujemo neophodne informacije treneru u izradi plana treninga, ishrane i suplementacije.
Na osnovu rezultata testiranja pomažemo u predselekciji za vrstu sporta i poziciju u timu.
Kod mlađih kategorija sportista vršimo procenu biološkog sazrevanja i konačne visine.
Sportsku medicinu u Poliklinici vodi stručni tim na čelu sa prof.dr Sergejom Ostojićem i dr Milkom Poljak, a o njihovom radu govori i veliki broj zadovoljnih klijenata sa kojima godinama saradjujemo (Sportsko društvo Crvena zvezda, Sportsko društvo Partizan, FK Rad, FK Spartak, FK Donji Srem, Teniski savez Srbije, Odbojkaški savez Srbije, Atletski savez, Olimpijski komitet)

Internističke ordinacije

INTERNA MEDICINA, reumatološki pregledi, kardiološki pregledi, imunološki i alergološki, gastroenterološki, pulmološki pregledi.
Internistički deo Poliklinike vodi njen osnivač, mr sc dr med Miloš Obrenović

Kardiološke ordinacije

KARDIOLOŠKA ORDINACIJA.
Pri proceni stanja kardiovaskularnog i respiratornog sistema koristimo sledeće dijagnostičke procedure i opremu: Stres-test – ergometrija i ergospirometrija, za procenu stanja kardiovaskularnog sistema tokom napora.
Test opterećenja je medicinski test koji ima za cilj praćenje fizioloških odgovora (npr bol u grudima, zamor, nesvestica) tokom izvodjenja odredjene kontrolisane fizičke aktivnosti.
Holter EKG za 24 časovno praćenje električne aktivnosti i srčanog ritma, Holter pritiska za 24 časovno praćenje krvnog pritiska u miru i tokom napora.
Portabilni aparat (holter) se nosi oko pojasa tokom svakodnevnih aktivnosti (uključujući i noćni odmor) u cilju detekcije kardiovaskularnih odgovora na uobičajene aktivnosti tj otkrivanja suptilnih poremećaja električne aktivnosti srca (npr pretkomorska fibrilacija, paroksizmalna tahikardija) ili oscilacija krvnog pritiska (u cilju dijagnostike hipertenzije) koji ne mogu da se uoče pri klasičnim testiranjima u kliničkim uslovima.
Dijagnostički ultrazvuk za ehokardiografiju i kolor dopler krvnih sudova.
Ultrazvučni pregled srca predstavlja jednu od najkompletnijih i najinformativnijih dijagnostičkih metoda kojom se mogu odrediti debljina zida leve komore, proceniti masa miokarda i dijagnostikovati razna patološka stanja.

Alergologija

ALERGOLOGIJA.
Vršimo alergijska testiranja (kožne probe, specifične rinoprovokacione testove) – utvrđivanja osetljivosti na alergene, lečenje alergijskog dermatitisa, alergijskog rinitisa i alergijske astme.
Lokacije
    Lokacija
  1. Beograd Savski venac Deligradska 27
    +381 11 2643242; +381 11 2645554;
Back to Top