Privatne osnovne škole Košutnjak

Registruj se
Prijavi se
Privatne osnovne škole Košutnjak
obrazovni-sistem-crnjanski-privatne-osnovne-skole

Obrazovni sistem Crnjanski

Beograd, Košutnjak, Đorđa Ognjanovića 2 011 2396743
PRIVATNE OSNOVNE ŠKOLE OBRAZOVNI SISTEM CRNJANSKI Obrazovni sistem „Crnjanski“ koji obuhvata ustanove od predškolske do gimnazije, uključujući Kembridž međunarodni program i Program međunarodne mature, poznat je po svojoj otvorenosti ka novom.
To je obrazovni sistem koji nastoji da spoji istinske vrednosti lokalnog i svetskog, kroz prožimanje i uzajamnost.
Obrazovni sistem „Crnjanski“ počiva na ciljevima, viziji i misiji koji su definisani prema preporukama Saveta Evrope.
Iznikao je na temeljima i bogatim iskustvima nove, drugačije, savremene svetske škole.
Osnovni cilj Obrazovnog sistema „Crnjanski“ je da školuje obrazovane i humane mlade ljude za sutrašnji bolji i lepši svet, a vizija da bude škola za život i škola koja priprema za učenje tokom celog života.
PRIVATNE OSNOVNE ŠKOLE BEOGRAD OBRAZOVNI SISTEM RUDJER BOŠKOVIĆ Osnovna škola Ruđer Bošković zajedno sa gimnazijom Ruđer Bošković čini jedinstven obrazovni sistem. Osnovna škola Ruđer Bošković radi po nastavnom planu i programu propisanom od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije, a primenjuje i međunarodne Kembridž programe za učenike osnovnoškolskog uzrasta odobrene od strane Cambridge International Examinations: Cambridge Primary Programme & Secondary One Programme, a od školske 2015/16. godine se primenjuje model IB Primary Years Programme za uzrast od 3 do 11 godina.
Back to Top