Sistematski pregledi Dedinje

Registruj se
Prijavi se
Sistematski pregledi Dedinje
opsta-bolnica-medicinski-sistem-beograd-msb-sistematski-pregledi
Sistematski pregledi.
Pojedincima, kao i firmama MSB je u mogućnosti da pruži redovne sistematske preglede, koji imaju za cilj zdravstvenu prevenciju, rano otkrivanje bolesti u početnoj fazi, kao i lečenje istih.
Sistematski pregledi za žene, Sistematski pregledi za muškarce: Pregled lekara opšte prakse, Anamneza (bolesti, lična, porodična, po sistemima), Status (opšti, glava i vrat, grudni koš, abdomen, ekstremiteti), Spirometrija - funkcionalno ispitivanje pluća, Kompletna krvna slika, Klinički pregled urina, Internistički pregled, Klinički pregled interniste (anamneza i status), EKG, EHO srca ( ultrazvučni pregled srca ), Ultrazvučni pregled abdomena (jetra, pancreas, želudac, slezina, veliki krvni sudovi, žučna kesa i žučni putevi), Ultrazvučni pregled male karlice (uroloski UZ), Urološki pregled, Specijalistički urološki pregled, Pregled očnog lekara-kompletni, Pregled stomatologa – kompletan, Davanje završnog misljenja sistematskog pregleda.
Back to Top