Sistematski pregledi Voždovac

Registruj se
Prijavi se
Sistematski pregledi Voždovac
bel-medic-opsta-bolnica-i-dom-zdravlja-1-sistematski-pregledi
SISTEMATSKI PREGLEDI BEOGRAD BEL MEDIC OPŠTA BOLNICA I DOM ZDRAVLJA Briga o zdravlju, koja uključuje i redovne sistematske preglede, dobra je navika kojom se, vremenom, za budućnost obezbeđuje veliki zdravstveni kapital. Sistematski pregled se savetuje pre svega radi prevencije bolesti, ali i blagovremenog otkrivanja zdravstvenih problema i rizika, i rane dijagnostike bolesti, čime se obezbeđuje pravovremeno i uspešno lečenje. Bel Medic Vam omogućava uvid u trenutno zdravstveno stanje u jednom danu. Najčešće je dovoljno obaviti jedan sistematski pregled godišnje, osim ako lekar ne savetuje drugačije. Program sistematskog pregleda može biti i širi, u zavisnosti od pola, zdravstvenog stanja, porodične zdravstvene istorije, vrste posla koji radite kao i od životnog stila i navika (pušenje, konzumiranje alkohola, nedovoljna fizička aktivnost). Sistematski pregledi za pojedince: Za žene, Za muškarce, Individualizovani pregledi, Menadžerski program. Sistematski pregledi za kompanije: Prethodni pregledi zaposlenih, Periodični pregledi zaposlenih.
opsta-bolnica-medicinski-sistem-beograd-msb-sistematski-pregledi
Sistematski pregledi.
Pojedincima, kao i firmama MSB je u mogućnosti da pruži redovne sistematske preglede, koji imaju za cilj zdravstvenu prevenciju, rano otkrivanje bolesti u početnoj fazi, kao i lečenje istih.
Sistematski pregledi za žene, Sistematski pregledi za muškarce: Pregled lekara opšte prakse, Anamneza (bolesti, lična, porodična, po sistemima), Status (opšti, glava i vrat, grudni koš, abdomen, ekstremiteti), Spirometrija - funkcionalno ispitivanje pluća, Kompletna krvna slika, Klinički pregled urina, Internistički pregled, Klinički pregled interniste (anamneza i status), EKG, EHO srca ( ultrazvučni pregled srca ), Ultrazvučni pregled abdomena (jetra, pancreas, želudac, slezina, veliki krvni sudovi, žučna kesa i žučni putevi), Ultrazvučni pregled male karlice (uroloski UZ), Urološki pregled, Specijalistički urološki pregled, Pregled očnog lekara-kompletni, Pregled stomatologa – kompletan, Davanje završnog misljenja sistematskog pregleda.
Back to Top