Školice sporta Novi Sad

Registruj se
Prijavi se
Školice sporta Novi Sad
vrtic-i-rodjendaonica-skocko-hop-skolice-sporta
ŠKOLICE SPORTA BEOGRAD VRTIĆ I ROĐENDAONICA SKOČKO HOP Fizička aktivnost je izuzetno važna za pravilan rast i razvoj deteta.
Deca sve više vremena provode u pasivnom položaju.
Dugo i nepravilno sedenje ispred TV-a, kompjutera, radnog stola su doveli do pojave lošeg držanja tela, ravnih stopala i raznih deformiteta kičmenog stuba već u nižim razredima osnovne škole.
Ne postoji donja granica kada treba početi sa fizičkom aktivnošću.
Organizovano, stručno vođeno fizičko vežbanje u preventivne i korektivne svrhe ima veoma pozitivno dejstvo kako na fizički, tako i na psiho-socijalni razvoj deteta.
Dete kroz sport, igru i zabavu razvija svoj sportski i timski duh, raduje se, takmiči i stiče prijateljstva.
Osnovni cilj školi sporta za najmladje je da se deca na adekvatan i uzrastu primeren način uvedu u sport i zavole ga. Program je nadasve zanimljiv, zabavan ali i edukativan. Kroz carstvo igre, uz lopte, osnovom gimnastike i stazom atletike deca trče ka stvaranju zdravih životnih navika. Perspektivno posmatrano, kod dece treba stvarati osnovu za dobro zdravlje, pravilan rast i razvoj, korisne navike, znanja, veštine i dobre radne sposobnosti, ali ne kao cilj po sebi, već u funkciji stvaranja pozitivnog stava o potrebi za vežbanjem kao paradigme načina života. Senzitivni periodi predstavljaju periode kada je jedino moguće uticati na razvoj koordinacije i pojedinih motoričkih sposobnosti. Fizička aktivnost svakog deteta neophodna za pravilan razvoj kako motoričkih tako i intelektualnih sposobnosti. Za malu decu je posebno važno da prvo razviju niz bazičnih veština, fizičku spremnost i spretnost kao osnovu, pa tek onda da se opredele i izaberu neki konkretan sport. Školica sporta - prvi korak ka aktivnom i zdravom životu.
Back to Top