Sudski tumač za makedonski jezik Smederevska Palanka

Registruj se
Prijavi se
Sudski tumač za makedonski jezik Smederevska Palanka
agencija-za-prevodilacke-usluge-poliglota-balkan-sudski-tumac-za-makedonski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA MAKEDONSKI JEZIK - POLIGLOTA BALKAN U ponudi za makedonski jezik vršimo: usluge prevoda sa većine svetskih jezika na makedonski jezik kao i sa makedonskog na druge svetske jezike.
Usluge sudskog tumača za prevode na makedonski koji zahtevaju overu pečatom ovlašćenog sudskog tumača.
LOKACIJE
Makedonski jezik (mkd. Македонски јазик) je južnoslovenski jezik kojim se kao maternjim jezikom govori u Republici Makedoniji, kao i od strane makedonske dijaspore. Makedonski je službeni jezik Republike Makedonije, a ima i status manjinskog jezika u delovima Albanije, Rumunije i Srbije. U današnjoj Bugarskoj preovladava mišljenje da je makedonski jezik jedan od dijalekata bugarskog jezika, dok je u svetu priznat kao samostalni jezik. Piše se makedonskom ćirilicom. Makedonski jezik nema nikakve filogenetske veze sa jezikom antičkih Makedonaca. Najveću sličnost sa makedonskim jezikom imaju bugarski i srpski jezik (naročito prizrensko-timočki dijalekt). Tokom postojanja Kraljevine Srbije i Kraljevine Jugoslavije, govori na teritoriji današnje Republike Makedonije su se smatrali južnim dijalektima srpskog jezika. Godine 1944 Makedonci su priznati kao poseban narod i nakon formiranja Narodne Republike Makedonije u okviru FNRJ, makedonski jezik je postao zvaničan jezik te republike.
Back to Top