Sudski tumač za makedonski jezik Savski venac

Registruj se
Prijavi se
Sudski tumač za makedonski jezik Savski venac
language-shop-sudski-tumac-za-makedonski-jezik

Language Shop

Beograd, Savski venac, Miloša Pocerca 11 011 3614312 |
011 4143223 |
cena: Cenovnik
Sudski tumač za makedonski jezik.
Sudski prevodioci za makedonski jezik.
Pisani prevodi dokumenata i tekstova sa makedonskog jezika i na makedonski jezik.
Prevodi sa overom ovlašćenog sudskog tumača za makedonski jezik.
Sudski prevodioci za makedonski jezik, sa višegodišnjim iskustvom, deo su našeg tima.
Poverite nam prevođenje Vaših dokumenata i svih vrsta tekstova i ukoliko Vam je potrebno prevod će imati pečat i potpis sudskog tumača za makedonski jezik.
Usmeno prevođenje sudskog tumača za makedonski jezik u svim situacijama kada je njegovo prisustvo neophodno.
Konsekutivno i simultano prevođenje.
Prevod sa ili bez pečata i potpisa sudskog tumača za makedonski jezik biće urađen u najkraćem mogućem i unapred dogovorenom roku.
Okupićemo naš tim i uradićemo hitno prevod za Vas ukoliko imate takav zahtev.
Uz poštovanje rokova, dobićete zagarantovano kvalitetan prevod urađen od strane jezičkih stručnjaka sa iskustvom.
abc-prevodi-sudski-tumac-za-makedonski-jezik

ABC Prevodi

Beograd, Savski venac, Admirala Geprata 2 011 6685537 |
011 6649028 |
cena: Cenovnik
SUDSKI TUMAČ ZA MAKEDONSKI JEZIK.
Makedonski jezik je jedan od južno-slovenskih jezika koji se najkasnije razvio iz staroslovenskog jezika.
U svom timu imamo stalno zaposlene sudske tumače za makedonski jezik, koji su u svakom momentu spremni da odgovore na vašu potrebu za prevodom i overom određenog dokumeta za koji je potreban pečat sudskog tumača za makedonski jezik.
Naši sudski tumači za makedonski jezik Vam stoje na usluzi u kada je potreban: prevod sudskog tumača za makedonski jezik, izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog tumača za makedonski jezik, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja, overa već prevedenog teksta, lektura i korektura teksta koji je na makedonskom jeziku.
Sudski tumač ili sudski prevodilac je lice koje poseduje licencu izdatu od strane Ministarstva Pravde i svaki prevod koji je overen od strane sudskog tumača tj, sudskog prevodioca predstavlja zvaničan dokument.
Prevodi dokumenta koji zahtevaju overu sudskog tumača su najčešće: Ugovori, Sertifikati, Lična dokumenta, Svedočanstva, potvrde, diplome, Izvodi iz registra, Ovlašćenja i punomoćja, Policijski izveštaji, Lekarski nalazi.
vavilon-prevodi-sudski-tumac-za-makedonski-jezik

Vavilon prevodi

Beograd, Savski venac, Balkanska 46 011 6649190 |
064 4030270 |
SUDSKI TUMAČ ZA MAKEDONSKI JEZIK: Makedonski jezik je istočnojužnoslovenski, indoevropski jezik.
To je jedan od jezika sa najstarijim književnojezičkim tradicijama.
Usluge naših sudskih tumača / prevodilaca za makedonski jezik: Prevođenje opštestručne dokumentacije sa srpskog na makedonski sa overom sudskog tumača za makedonski jezik, Prevođenje opštestručne dokumentacije sa makedonskog na srpski sa overom, Prevođenje opštestručne dokumentacije sa makedonskog na drugi strani jezik sa overom, Prevođenje opštestručne dokumentacije sa drugog stranog jezika na makedonski sa overom, Prevođenje uskostručnih oblasti sa srpskog na makedonski sa overom, Prevođenje uskostručnih oblasti sa makedonskog na srpski sa overom, Prevođenje uskostručnih oblasti sa makedonskog na drugi strani jezik sa overom, Prevođenje uskostručnih oblasti sa drugog stranog jezika na makedonski sa overom, Usmeno tumačenje.
Sudski tumač odnosno, sudski prevodilac je ovlašćena osoba od strane suda koja izdaje overeni prevod dokumenata i koja svojim potpisom i pečatom garantuje da je prevod veran originalu.
Njihova uloga je neophodna u javnim državnim ustanovama (sudovi, ministarstva, zdravstvene ustanove, fakulteti, MUP-ovi).
LOKACIJE
Makedonski jezik (mkd. Македонски јазик) je južnoslovenski jezik kojim se kao maternjim jezikom govori u Republici Makedoniji, kao i od strane makedonske dijaspore. Makedonski je službeni jezik Republike Makedonije, a ima i status manjinskog jezika u delovima Albanije, Rumunije i Srbije. U današnjoj Bugarskoj preovladava mišljenje da je makedonski jezik jedan od dijalekata bugarskog jezika, dok je u svetu priznat kao samostalni jezik. Piše se makedonskom ćirilicom. Makedonski jezik nema nikakve filogenetske veze sa jezikom antičkih Makedonaca. Najveću sličnost sa makedonskim jezikom imaju bugarski i srpski jezik (naročito prizrensko-timočki dijalekt). Tokom postojanja Kraljevine Srbije i Kraljevine Jugoslavije, govori na teritoriji današnje Republike Makedonije su se smatrali južnim dijalektima srpskog jezika. Godine 1944 Makedonci su priznati kao poseban narod i nakon formiranja Narodne Republike Makedonije u okviru FNRJ, makedonski jezik je postao zvaničan jezik te republike.
Back to Top