Turističke škole Rakovica

Registruj se
Prijavi se
Turističke škole Rakovica

Visoka hotelijerska škola

Beograd, Rakovica, Kneza Višeslava 70 011 2547255
Škola je, 2007. godine, sa uspehom završila proces akreditacije čime je dobila status visokoškolske ustanove u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju. Tada su akreditovana i sva tri studijska programa. U 2012. godini Škola je, u skaldu sa zakonom, obnovila akreditaciju ustanove i sva tri studijska programa: Hotelijerstvo, Restoraterstvo i Gastronomija. Specifičan sistem praktične nastave (1640 sati kroz tri godine studija) kao deo ukupnog nastavnog procesa, realizuje se u malim grupama u renomiranim hotelima i restoranima Beograda, Srbije, Crne Gore, Engleske, Francuske, Grčke, Rusije, Nemačke, Poljske, Slovačke, Slovenije, Makedonije, Bugarske, Kipra, Švajcarske, Turske, Meksiko i SAD-a. Od osnivanja do danas, programski koncept Škole je dobar spoj teorije i prakse što diplomiranim studentima omogućava brzo uključenje u procese rada preduzeća, odnosno u proizvodne, uslužne i menadžerske poslove. Iskustva i znanja stečena u ovom dinamičnom nastavnom procesu koji se velikim delom realizuje u hotelima i restoranima različitih lokacija, tipova, kultura, organizacije i strukture i personala i gostiju omogućava studentima međunarodnu mobilnost i brzo zapošljavanje.
Back to Top