Državne osnovne škole Vračar

Registruj se
Prijavi se
Državne osnovne škole Vračar
osnovna-skola-sveti-sava-drzavne-osnovne-skole
Osnovna škola „Sveti Sava” je osnovana 1852.godine kao Osnovna škola na Vračaru.
Povećanjem broja stanovnika, a tako i đaka, škola je podeljenja na Školu na Istočnom i Zapadnom Vračaru 1869.godine.
One su kasnije podeljenje tako da su pojedini delovi Vračara osnivali svoje škole.
Škola na Čuburi se izdvojila 1892.godine, pa su deca građana koji su osnovali školu na Vračaru bila smeštena u tri osnovne škole.
Građani koji su živeli na prostoru između Makenzijeve ulice i Šumadijskog bulevara osnovali su školu pod imenom Škola na Savincu, a ceo kraj oko škole je 1894.godine dobio naziv Savinac - Savin kraj.
U našoj školi nastava se odvija u periodu od 8:00 dо 14:00 časova, u jednoj smeni.
Besplatni produženi boravak radi do 18:00 časova.
Časovi dopunske, dodatne nastave, sekcije i izborni predmeti realizuju se posle časova redovne nastave. Učenici od prvog razreda uče engleski jezik, a od petog razreda mogu da uče ruski ili francuski jezik.
Od prvog do osmog razreda učenici pohađaju veronauku ili građansko vaspitanje kao izborne predmete.
Od prvog do četvrtog razreda pohađaju sledeće izborne predmete: • Ruka u testu • Narodna tradicija • Čuvari prirode • Od igračke do računara U toku godine učenici pohađaju samo jedan od ponuđenih predmeta. Od petog do osmog razreda pohađaju sledeće izborne predmete: • Crtanje, slikanje, vajanje • Svakodnevni život u prošlosti • Hor i orkestar • Informatika i računarstvo • Izabrani sport - rukomet i odbojka U toku godine učenici pohađaju samo jedan od ponuđenih predmeta. NASTAVNE AKTIVNOSTI.
Back to Top