Državne osnovne škole Zvezdara

Registruj se
Prijavi se
Državne osnovne škole Zvezdara
osnovna-skola-1300-kaplara-drzavne-osnovne-skole
Osnovna škola "1300 kaplara" sa sedištem u Pančinoj ulici broj 1, osnovana je 2002.godine spajanjem dve škole.
Te godine, kada je zbog niskog nataliteta u državi ugašeno više škola, osam na teritoriji Beograda, prestale su sa radom i škole "Dragica Pravica" i "1300 kaplara" (ranije "Moša Pijade"). Osnovna škola "Moša Pijade" osnovana je 1957.godine i bila je od velikog značaja za ovaj deo Zvezdare, Bulbuder.
Radila je u tri smene, a njen prvi direktor bio je Živorad Munjić.
Nasledili su ga Milan Mraović, Steva Lazarević, Dragoslav Adamović i Ivanka Marković.
Na inicijativu kolektiva i tadašnjeg direktora Dragoslava Adamovića, škola 1992.
godine menja ime u "1300 kaplara".
Po odluci Ministarstva prosvete i sporta, u zgradu ove škole 2002.godine useljava se Zubotehnička škola. Zbog velikog priliva stanovništva 1961.
Bulbuder dobija još jednu osnovnu školu, naime te godine je počela sa radom škola "Dragica Pravica".
Direktor novoosnovane škole bila je Jelisaveta Miljković, nasledio ju je Radomir Radosavljević, zatim je školu vodio Milan Lazović.
Poslednji direktor škole "Dragica Pravica" bio je Milovan Nikšić koji je bio i direktor novoosnovane škole "1300 kaplara" do 2007.godine.
Od 2007-2013.godine direktor škole je bila Biserka Sabo.
Sadašnji direktor škole je Marica Remenski. Škola "Dragica Pravica" je svoj velik uspeh imala 1971.
godine kada je sprovedeno testiranje među učenicima osnovnih škola i kada je ova škola osvojila prvo mesto.
Godinu dana kasnije škola postaje eksperimentalna, otvara se prva medijateka sa 217 nastavnih filmova od kojih je sačuvano oko 150. Ime škole "1300 kaplara" je naziv za još nedoškolovane oficire koji su poslati kao pojačanje Prvoj armiji u Kolubarskoj bici.
Sastav ove jedinice činio je budući intelektualni krem Srbije.
Početkom rata veliki broj mladića, kako iz Srbije tako i iz Austrougarske, napustio je školovanje i stavio se na raspolaganje vrhovnoj komandi.
Oni su upućeni u vojnu školu u Skoplju.
Iako njihova obuka nije bila završena, razvoj događaja primorao je vrhovnu komandu da ih pošalje u borbu.
Srpska vojska je bila u povlačenju, demoralisana, sa manjkom municije, Beograd je bio u neprijateljskim rukama, tako da se svet već pomirio sa potpunim slomom Srbije.
Za odsudnu borbu bile su neophodne sve raspoložive snage, zbog čega su mladićima u Skoplju pre vremena podeljeni činovu kaplara (otud i naziv) i oni su odmah naredno jutro upućeni ka Kolubarii Suvoboru.
Srpska vojska je tada izvojevala jednu od najsjajnijih pobeda u Prvom svetskom ratu, predvođena Živojinom Mišićem.
1300 kaplara predstavljaju simbol žrtvovanja za slobodu sopstvene zemlje i naroda jer su ih činili, mahom, golobradi mladići koji su svesno krenuli u borbu.
Mnogi misle da se pesma Milana Rakića "Na Gazimestanu" odnosi na 1300 kaplara.
Dan otvorene škole Program saradnje sa porodicom obuhvata i organizaciju otvorenog dana škole svakog meseca, kada roditelji, odnosno staratelji mogu da prisustvuju obrazovno-vaspitnom radu.
Radi praćenja uspešnosti programa saradnje sa porodicom, škola, na kraju svakog polugodišta, organizuje anketiranje roditelja, odnosno staratelja, u pogledu njihovog zadovoljstva programom saradnje sa porodicom i u pogledu njihovih sugestija za naredno polugodište. Roditelj se prijavljuje za prisustvo određenom času u toku dana, popunjavanjem pismene prijave i predajom iste odeljenjsko starešini.
Neblagovremene prijave se ne razmatraju.
Jedan roditelj može da se prijavi za praćenje jednog časa u toku svakog meseca, kako bi svi zainteresovani dobili priliku da učestvuju.
Najviše dva roditelja mogu prisustvovati svakom od časova, kako se ne bi stvarale velike gužve u učionici.
Izuzetak su časovi koji se organizuju za dva odeljenja, kada se i broj mogućih posetilaca povećava na četiri.
Odeljenjske starešine prikupljaju prijave roditelja do 10.
u mesecu, i prosleđuju ih pedagoškom kolegijumu.
Pedagoški kolegijum odobrava prijave i pravi raspored poseta, vodeći računa o redosledu prijavljivanja roditelja, ravnomernoj posećenosti časova, kao i o ravnomernom učešću svakog od roditelja u toku školske godine.
Odluka Pedagoškog kolegijuma biće dostavljena preko deteta, u pisanom obliku.
Tokom časa roditelji ne smeju remetiti rad, ometati učenike i nastavnike, niti se na bilo koji način mogu mešati u tok časa.
Obavezni su da dođu na vreme (pre zvona) i napuste učionicu po završetku časa, ne remeteći odvijanje nastave.
Back to Top