Kardiološke ordinacije Palilula

Registruj se
Prijavi se
Kardiološke ordinacije Palilula
klinika-za-srce-prof-hadzitanovic-kardioloske-ordinacije
Ekspertiza stanja srca i uopšte kardiovaskularnog sistema.
Kardiološki pregled sa EKGom.
Konzilijum za srce.
Dijagnostika i terapija pacijenata sa hipertenzijom.
Dijagnostika i terapija pacijenata sa srčanim aritmijama.
Dijagnostika i terapija pacijenata sa slabošću srčanog mišića.
Ehokardiogram-UZ srca.
Color Doppler karotida.
Priprema za operacije na srcu.
Kontrola i praćenje pacijenata posle operacije na srcu.
Terapija i rehabilitacija posle prelezanog infarkta srca ili operacije na srcu.
Stres test-test opterećenja.
Procena fizičke spremnosti sportista za vrhunska opterećenja.
Procena stanja srca za bavljenje sportom kod dece.
Određivanje stepena bezbednog fizičkog opterećenja kod rekreativaca
kardioloska-ordinacija-pavlovic-kardiologija-kardioloska-ordinacija
KARDIOLOGIJA.
Ultrazvuk srca i krvnih sudova, Holter EKG, Holter krvnog pritiska (TA), PWA (procena starosti krvnih sudova).
Osnovni pregled koji obuvhvata: EKG – snimanje i tumačenje, Merenje krvnog pritiska, Merenje telesne težine i proračunavanje indeksa telesne težine, SPO2 – merenje kiseonika u krvi.
Ovim pregledom se vide: veličina i oblik Vašeg srca, sve 4 srčane komore, stanje zidova srca, ulaz i izlaz krvi iz Vašeg srca, Pericardium – koji obavija Vaše srce.
Metoda ultrazvučnog pregleda srca je potpuno bezbolna, i nema nikakvog zračenja.
Može se primeniti na pacijentima bilo kog uzrasta.
Holter EKG i Holter pritiska 24/48 sati.
U našoj ordinaciji možete dobiti uslugu kontinuiranog snmanja rada Vašeg srca i vašeg pritiska, za period od 24 ili 48 sati, ili više ako je potrebno.
Slika sa desne strane prikazuje kako izgleda postavljanje elektroda, kao i uredjaji koji se nose.
Trenutna slika se odnosi na Holter pritiska.
nasa-poliklinika-dr-rodoljub-ristic-kardioloske-ordinacije
Kardiološki pregled sa EKG monitoringom.
EKG monitoring predstavlja EKG u trajanju od 30-45 minuta.
Često nam dolaze pacijenti koji se žale na preskakanja srca, ili na ubrzan srčani rad, a da pri tom raniji EKG zapisi nisu pokazali poremećaje srčanog ritma.
To se dešava zato što pacijenti baš u trenutku kada im je rađen EKG nisu imali aritmiju, a trajanje trake EKG zapisa je samo nekoliko sekundi.
Kada takvog pacijenta prikopčamo na monitoring u trajanju od pola sata, skoro u 70% slučajeva otkrivamo tip poremećaja srčanog ritma.
Monitoriranje pacijenta značajno je i u slučaju poremećaja sprovođenja tranzitornog tipa, ishemijske bolesti srca.
ColorDopplerehokardiografija (Ultrazvuk srca).
Ultrazvuk srca predstavlja neprocenljivu pomoć kardiologu, kada se na neinvazivan (bezbolan) i potupno neškodljiv način želi proceniti stanje srčanog mišića, kontraktilnost, snaga srčane kontrakcije, veličina srca, stanje srčanih zalistaka.
Metoda koristi ultrazvučni snop za prikaz srčanih struktura.
Upotrebljava se kardiološka sonda, koja se prislanja na prednji zid grudnog koša zbog čega se ova metoda stručno zove transtorakalni ultrazvuk srca.
Savremeni ultrazvučni aparati koriste i color Doppler tehnike, kojima se precizno utvrdjuje stanje srčanih zalistaka, brzina toka krvi preko njih i daje konačna procena morfološkog i funkcionalnog stanja srca.
Ovim pregledom se mogu okriti mnoga stečena i nasledna srčana oboljenja.
Moguće je otkrivanje urođenih anomalija srca, evaluacija “šumova” na srcu, procena zapaljenskih oboljenja srca (miokarditisi, perikarditisi), stanja srčane maramice i još mnogih drugih potrebnih anatomskih i funkcionalnih detalja, zbog čega je ovaj pregled široko preporučen kao kvalitetna i bezbedna metoda, čak i u okviru sistematskih pregleda zdravih pojedinaca.
Ehokardiografija je tehnika pomoću koje se stvaraju brzo pulsirajući zvučni talasi ultra-visokofrekventni.
24h Holter EKG-a.
Holter monitoring EKG-a je neinvazivna dijagnostička proceduraodnosno poseban postupak praćenja rada srca u toku 24 ili 48 sati.
Izuzetno je važna, obzirom da su potrebe srca za kiseonikom veće kada se čovek kreće nego kada miruje, kao što je slučaj tokom pregleda.
Ukoliko pacijent oseća poremećaje ritma, nesvestice, bol u grudnom košu, zamaranje i gubitak daha, a da se prethodnim pregledima nije utvrdilo srčano poreklo pomenutih simptoma , Holter ekg-a je neophodan dijagnostički postupak.
Holter EKG snimanje izvodi se tako što se pacijentu na grudni koš postave elektrode koje su povezane sa malim aparatom.
Sam aparat, veličine mobilnog telefona, beleži EKG pacijenta sve vreme tokom 24 ili 48 sati.
Pacijent tokom nošenja holtera obavlja uobičajene dnevne aktivnosti koje beleži u dnevnik ( kao i vreme eventualnog uzimanja leka, ukoliko je pod terapijom), što je kardiologu izuzetno važno da bi analiza rezultata bila što bolje tumačena.
Često predlažemo pacijentu da šeta malo više ukoliko nema tu naviku, kako bismo pravilnije ocenili koronarnu rezervu.
Tokom nošenja parata, pacijent ne sme da se kupa, pomera kablove ili odlepljuje elektrode, o čemu dobija detaljna uputstva prilikom postavljanja holtera.
Ergometrijski test (test opterećenja srca).
Ergometrija (test opterećenja, ergometrijski test) je neinvazivna kardiološka metoda kojom se na posredan način ispituje stanje i funkcionalna sposobnost krvnih sudova koje krvlju opskrbljuju srčani mišić.
Testu se pristupa tek kad je lekar-kardiolog na temelju razgovora s Vama i kliničkog pregleda, postavio sumnju na bolest krvnih sudova srca odnosno koronarnu bolest.
Test se takođe izvodi i iz sledećih razloga: procena težine, već od ranije prisutne koronarne bolesti ispitivanje stepena oporavka srčanog mišića nakon srčanog udara; ispitivanje raznih aritmija srca; procena funkcionalnog statusa u sklopu bolesti srčanih zalistaka; ispitivanje kondicionog stanja osobe.
euromedik-bolnica-dom-zdravlja-poliklinika-kardioloske-ordinacije
KARDIOLOŠKA ORDINACIJA.
Kardiološki pregled je bezbolan, nije potrebna nikakva priprema, ne koriste se nikakvi invazivni instrumenti (uobičajeno se koristi stetoskop, tenziometar, EKG aparat).
Traje prosečno oko 20-30 minuta a po potrebi i duže.
Kardiološki pregled obuhvata: Anamnezu odnosno uzimanje podataka o postojećim tegobama i smetnjama.
Ličnu i porodičnu anamnezu, odnosno podatke o prethodnim bolestima i detekciju faktora rizika od vaskularnih, endokrinih, neuroloških, nefroloških i drugih faktora rizika kod bolesnika i krvnih srodnika).
Kardiološki pregled (status), Završno mišljenje i određivanje terapije.
Dopunske dijagnostičke procedure.
Tegobe koje se javljaju naglo ili postepeno i zahtevaju da se obavi kardiološki pregled su neke od sledećih: bol u sredogruđu, gušenje, lupanje i preskakanje srca, glavobolja, vrtoglavice, otoci potkolenica, zamor, mučnina, opšta slabost, promene u vidu, krvarenje iz nosa i dr Deo kardiološkog pregleda (statusa) je uzimanje podataka o prethodnim bolestima kao i podaci o bolestima u porodici i kod krvnih srodnika zbog postojanja eventualno naslednih oboljenja.
Kardiološki pregled obuhvata: opšti pregled (stav, visina, telesna težina, simetričnost građe tela, muskulatura, koža i potkožno tkivo, telesna temperatura, disanje, psihičko stanje); pregled glave (oblik, kosmatost, oči, nos, usta) i vrata (pokretljivost, stanje štitaste žlezde, stanje vena na vratu, pulsacije: arterijske i venske); pregled grudnog koša i pluća (simetričnost i oblik grudnog koša, respiratorna pokretljivost hemitoraksa, zvuk pluća, tip disanja, pojava patološkog disajnog šuma, pojava propratnih šumova); pregled srca i krvnih sudova (ritam srčanih kontrakcija, srčanih tonova, galopa, nalaz šumova: vreme javljanja, karakter, pravci propagacije, što nas usmerava ka daljoj dijagnostici); pregled abdomena: položaj tbušnog zida, osetljivost, prisustvo slobodne tečnosti, šumova abdominalne aorte, stanje jetre i slezine, osetljivost bubrega; pregled ekstremiteta: deformiteti, otoci, varikoziteti.
Na osnovu rezultata kardiološkog pregleda donosi se odluka o daljnim dijagnostičkim postupcima u cilju postavljanja tačne dijagnoze i određivanja odgovarajuće terapije.
Dijagnostičke procedure koje se mogu obuhvatiti: određivanje laboratorijske analize (osnovne bioh.
analize krvi; analize za nekrozumiokarda- Troponin, Mioglobin, CK-MB, CK; analize za srčanu insuficijenciju-proBNP, BNP; analize za tromboemboliju pluća- D-dimer; hormoni štitaste žlezde), Rtg srca i pluća, ehokardiografija, 24 h EKG holter monitoring, 24 h ambulatorni monitoring krvnog pritiska, test fizičkog opterećenja-ergometrija, STRES ehokardiografija.
EHOKARDIOGRAFIJA, Ehokardiografskip regled spada u grupu tzv.
neinvanzivnih metoda, koja pored poznavanja anatomskih struktura srca zahteva i odredjeno iskustvo, pa i veštinu upri usmeravanju ultrazvučnog snopa, odnosno sonde prema odredjenim strukturama srca ili krvnog suda.
24h AMBULATORNI MONITORING KRVNOG PRITISKA (AMKP), Merenje krvnog pritiksa čini sastavni deo ispitivanja kardiovaskularnog sistema.
Izvodi se savremenim aparatima koji obezebeđuju podatke o 24-časovnom prosečnom krvnom pritisku, kao i srednjim vrednostima tokom ograničenih vremenskih perioda, kao što su dan, noć ili jutro.
24h HOLTER EKG MONITORING, 24h Holter EKG monitoring omogućava registraciju EKG-a pri aktivnosti bolesnika tokom 24 h, tako da se može pratiti razvoj EKG-promena u određenim vremenskim intervalima i određenoj aktivnosti bolesnika.
Zahvaljujući 24 h Holter EKG monitoringu, mogu se otkriti brojni poremećaji ne samo u srčanom ritmu, već i u razvoju ishemičkih i metaboličkih poremećaja.
24 h Holter EKG monitoring se indukuje i kod bolesnika radi procene praćenja dejstva terapije
Back to Top