Kardiološke ordinacije Zemun

Registruj se
Prijavi se
Kardiološke ordinacije Zemun
poliklinika-intermed-plus-kardioloske-ordinacije
KARDIOLOŠKE ORDINACIJE BEOGRAD POLIKLINIKA INTERMED PLUS Intermed Plus poliklinka Vam nudi najbolje stručnjake iz oblasti kardiologije, nutriciologije i psihološkog savetovanja kako biste postigli najviši nivo kardiovaskularnog zdravlja. Dijagnostika i lečenje srčanih obolenja: - Angina pectoris (ishemijska bolest srca) - Arterijska hipertenzija (povišen krvni pritisak) - Srčane aritmije - Bolesti srčanih zalistaka - Bolesti srčanog mišića (miokarditis, kardiomiopatije) - Bolesti srčane maramice (perikarditis) - Bolesti srca koje nastaju zbog drugih bolesti
euromedik-bolnica-dom-zdravlja-poliklinika-kardioloske-ordinacije
KARDIOLOŠKA ORDINACIJA.
Kardiološki pregled je bezbolan, nije potrebna nikakva priprema, ne koriste se nikakvi invazivni instrumenti (uobičajeno se koristi stetoskop, tenziometar, EKG aparat).
Traje prosečno oko 20-30 minuta a po potrebi i duže.
Kardiološki pregled obuhvata: Anamnezu odnosno uzimanje podataka o postojećim tegobama i smetnjama.
Ličnu i porodičnu anamnezu, odnosno podatke o prethodnim bolestima i detekciju faktora rizika od vaskularnih, endokrinih, neuroloških, nefroloških i drugih faktora rizika kod bolesnika i krvnih srodnika).
Kardiološki pregled (status), Završno mišljenje i određivanje terapije.
Dopunske dijagnostičke procedure.
Tegobe koje se javljaju naglo ili postepeno i zahtevaju da se obavi kardiološki pregled su neke od sledećih: bol u sredogruđu, gušenje, lupanje i preskakanje srca, glavobolja, vrtoglavice, otoci potkolenica, zamor, mučnina, opšta slabost, promene u vidu, krvarenje iz nosa i dr Deo kardiološkog pregleda (statusa) je uzimanje podataka o prethodnim bolestima kao i podaci o bolestima u porodici i kod krvnih srodnika zbog postojanja eventualno naslednih oboljenja.
Kardiološki pregled obuhvata: opšti pregled (stav, visina, telesna težina, simetričnost građe tela, muskulatura, koža i potkožno tkivo, telesna temperatura, disanje, psihičko stanje); pregled glave (oblik, kosmatost, oči, nos, usta) i vrata (pokretljivost, stanje štitaste žlezde, stanje vena na vratu, pulsacije: arterijske i venske); pregled grudnog koša i pluća (simetričnost i oblik grudnog koša, respiratorna pokretljivost hemitoraksa, zvuk pluća, tip disanja, pojava patološkog disajnog šuma, pojava propratnih šumova); pregled srca i krvnih sudova (ritam srčanih kontrakcija, srčanih tonova, galopa, nalaz šumova: vreme javljanja, karakter, pravci propagacije, što nas usmerava ka daljoj dijagnostici); pregled abdomena: položaj tbušnog zida, osetljivost, prisustvo slobodne tečnosti, šumova abdominalne aorte, stanje jetre i slezine, osetljivost bubrega; pregled ekstremiteta: deformiteti, otoci, varikoziteti.
Na osnovu rezultata kardiološkog pregleda donosi se odluka o daljnim dijagnostičkim postupcima u cilju postavljanja tačne dijagnoze i određivanja odgovarajuće terapije.
Dijagnostičke procedure koje se mogu obuhvatiti: određivanje laboratorijske analize (osnovne bioh.
analize krvi; analize za nekrozumiokarda- Troponin, Mioglobin, CK-MB, CK; analize za srčanu insuficijenciju-proBNP, BNP; analize za tromboemboliju pluća- D-dimer; hormoni štitaste žlezde), Rtg srca i pluća, ehokardiografija, 24 h EKG holter monitoring, 24 h ambulatorni monitoring krvnog pritiska, test fizičkog opterećenja-ergometrija, STRES ehokardiografija.
EHOKARDIOGRAFIJA, Ehokardiografskip regled spada u grupu tzv.
neinvanzivnih metoda, koja pored poznavanja anatomskih struktura srca zahteva i odredjeno iskustvo, pa i veštinu upri usmeravanju ultrazvučnog snopa, odnosno sonde prema odredjenim strukturama srca ili krvnog suda.
24h AMBULATORNI MONITORING KRVNOG PRITISKA (AMKP), Merenje krvnog pritiksa čini sastavni deo ispitivanja kardiovaskularnog sistema.
Izvodi se savremenim aparatima koji obezebeđuju podatke o 24-časovnom prosečnom krvnom pritisku, kao i srednjim vrednostima tokom ograničenih vremenskih perioda, kao što su dan, noć ili jutro.
24h HOLTER EKG MONITORING, 24h Holter EKG monitoring omogućava registraciju EKG-a pri aktivnosti bolesnika tokom 24 h, tako da se može pratiti razvoj EKG-promena u određenim vremenskim intervalima i određenoj aktivnosti bolesnika.
Zahvaljujući 24 h Holter EKG monitoringu, mogu se otkriti brojni poremećaji ne samo u srčanom ritmu, već i u razvoju ishemičkih i metaboličkih poremećaja.
24 h Holter EKG monitoring se indukuje i kod bolesnika radi procene praćenja dejstva terapije
poliklinika-park-medica-kardioloske-ordinacije
Kardiologija.
Kardiologija je oblast interne medicine koja se bavi bolestima srca i krvnih sudova.
Bolesti srca i krvnih sudova kod savremenog čoveka predstavljaju najčešći uzrok oboljevanja i smrtnosti.
Ono što zabrinjava je činjenica da je oboljevanje od kardiovaskularnih bolesti sve češće kod osoba mlađe životne dobi (u 2.
i 3.
deceniji života).
Kao glavni razlog za ovo navodi se savremen način života koji karakterišu stres, nepravilna ishrana, pušenje, ali i nasledni faktor.
Sve ovo dovodi do oštećenja srca i razvoja koronarne srčane bolesti, povišenog krvnog pritiska (hipertenzije), poremećaja srčanog ritma (aritmija), srčanog udara (infarkta), ali i do niza metaboličkih poremećaja (dijabetes, povišene vrednosti holesterola i triglicerida) koji ponovo vode ka oštećenju srca i krvnih sudova.
Pušenje je glavni faktor rizika na koji možemo uticati, a koji značajno povećava rizik od kardiovaskularnog mortaliteta.
Prestanak pušenja dovodi do smanjenja štete do koje je pušenje dovelo.
Drugi faktor rizika na koji možemo uticati su masnoće u krvi i povišen krvni pritisak.
Faktori rizika na koje ne možemo uticati su pol i genetsko nasleđe.
U cilju prevencije nastanka i razvoja bolesti srca i krvnih sudova potrebno je u što većoj meri eliminisati faktore rizika, ali i sprovoditi preventivne kardiološke preglede koji će otkriti eventualno postojanje bolesti srca (povišenog krvnog pritiska, koronarne srčane bolesti, poremećaja srčanog ritma) ili rizika za njihov nastanak.
opsta-bolnica-analife-kardioloske-ordinacije
KARDIOLOŠKI PREGLED.
Lekar specijalista interne medicine i subspecijalista kardiologije obavlja klinički pregled pacijenta.
Pregled počinje anamnezom, odnosno razgovorom sa pacijentom.
Lekar vodi intervju sa pacijentom, postavljajući pitanja o tegobama, simptomima bolesti i razlozima poseti kardiologu.
Nakon pažljivo uzete anamneze (istorije bolesti), iskusan lekar može značajno suziti moguće uzroke bolesti.
Kardiološki pregled dalje podrazumeva inspekciju, palpaciju, auskultaciju, merenje tenzije i EKG.
Inspekcijom lekar posmatra spoljne znakove i simptome bolesti.
Iskusnom oku lekara sama pojava bolesnika često otkriva dijagnozu bolesti i usmerava ga na prave dijagnostičke procedure.
Palpacijom lekar pregleda štitnu žlezdu, trbuh (abdomen), dojke, periferne pulseve -arterijske i venske, spoljne promene na telu.
Auskultacija je metod slušanja stetoskopom.
Auskultacijom se pregledaju pluća, srce, veći krvni sudovi, peristaltika.
Auskultacijom se mogu otkriti razna plućna obljenja, srčani šum, šum nad većim arterijama.
Tenziometar nam služi za merenje krvnog pritiska.
Dobijamo vrednosti sistolnog (gornjeg) i dijastolnog (donjeg) srčanog pritiska.
EKG- pregled, EKG (elektrokardiogram) beleži sa 6 standardnih odvoda i 6 prekordijalnih odvoda električnu aktivnost srca.
Na osnovu EKG zapisa mogu se utvrditi: srčana frevenca, osovina srca, uvećanje srca, ishemija (angina pektoris, akutni infark miokarda), poremećaji ritma, poremećaji provođenja srčanog impulsa.
Po završenom pregledu kardiolog postavlja radnu dijagnozu ili konačnu.
Pacijent se upućuje ciljano na dodatne preglede i dobija terapiju ako je potrebno.
Kardiologija - Holter krvnog pritiska.
Holter krvnog pritiska je postupak kojim se krvni pritisak meri u određenim intervalima tokom 24 časa.
Ovo je odlična metoda za: procenu dnevnog i noćnog ciklusa promene pritiska, otkrivanje perioda naglih hipotenzija, kontrolu efekata antihipertenzivne terapije, korekciju vrste i vremena u toku dana kada se uzimaju antihipertenzivi, izbegavanje fenomena “belog mantila” (porast krvnog pritiska uzrokovan strahom od doktora, a ne oboljenjem).
Najvažnije indikacije (razlozi) za primenu holtera: vrtoglavice, krize svesti, kontrola efekata antihipertenzivne terapije, neregulisana arterijska hipertenzija, sumnja na povišen pritisak u trudnoći, druge situacije koje zahtevaju detaljniju analizu krvnog pritiska
egzakta-medika-kardioloske-ordinacije

Egzakta Medika

Beograd, Zemun, Ulica 22. oktobra br. 16 065 2615544
KARDIOLOŠKE ORDINACIJE - EGZAKTA MEDIKA Naši kardiolozi vam mogu pomoći u pravovremenoj prevenciji, dijagnostici i lečenju kardiovaskularnih poremećaja.
Back to Top