Kardiološke ordinacije Savski venac

Registruj se
Prijavi se
Kardiološke ordinacije Savski venac

EUROMEDIK Bolnica Dom zdravlja Poliklinika

Beograd, Savski venac, Višegradska 20 011 3650660 |
011 3650700 |
KARDIOLOŠKA ORDINACIJA. Kardiološki pregled je bezbolan, nije potrebna nikakva priprema, ne koriste se nikakvi invazivni instrumenti (uobičajeno se koristi stetoskop, tenziometar, EKG aparat). Traje prosečno oko 20-30 minuta a po potrebi i duže. Kardiološki pregled obuhvata: Anamnezu odnosno uzimanje podataka o postojećim tegobama i smetnjama. Ličnu i porodičnu anamnezu, odnosno podatke o prethodnim bolestima i detekciju faktora rizika od vaskularnih, endokrinih, neuroloških, nefroloških i drugih faktora rizika kod bolesnika i krvnih srodnika). Kardiološki pregled (status).

Poliklinika Fizikus

Beograd, Savski venac, Deligradska 27 011 2643242 |
011 2645554 |
KARDIOLOŠKA ORDINACIJA. Pri proceni stanja kardiovaskularnog i respiratornog sistema koristimo sledeće dijagnostičke procedure i opremu: Stres-test – ergometrija i ergospirometrija, za procenu stanja kardiovaskularnog sistema tokom napora. Test opterećenja je medicinski test koji ima za cilj praćenje fizioloških odgovora (npr bol u grudima, zamor, nesvestica) tokom izvodjenja odredjene kontrolisane fizičke aktivnosti. Holter EKG za 24 časovno praćenje električne aktivnosti i srčanog ritma, Holter pritiska za 24 časovno praćenje krvnog pritiska u miru i tokom napora. Portabilni aparat (holter) se nosi oko pojasa tokom svakodnevnih aktivnosti (uključujući i noćni odmor) u cilju detekcije kardiovaskularnih odgovora na uobičajene aktivnosti tj otkrivanja suptilnih poremećaja električne aktivnosti srca (npr pretkomorska fibrilacija, paroksizmalna tahikardija) ili oscilacija krvnog pritiska (u cilju dijagnostike hipertenzije) koji ne mogu da se uoče pri klasičnim testiranjima u kliničkim uslovima. Dijagnostički ultrazvuk za ehokardiografiju i kolor dopler krvnih sudova. Ultrazvučni pregled srca predstavlja jednu od najkompletnijih i najinformativnijih dijagnostičkih metoda kojom se mogu odrediti debljina zida leve komore, proceniti masa miokarda i dijagnostikovati razna patološka stanja.
Back to Top