Kardiološke ordinacije Voždovac

Registruj se
Prijavi se
Kardiološke ordinacije Voždovac
bel-medic-opsta-bolnica-i-dom-zdravlja-kardioloske-ordinacije

Bel Medic Opšta bolnica i Dom zdravlja

Beograd, Voždovac, Koste Jovanovića 87 011 3091000
KARDIOLOŠKE ORDINACIJE BEOGRAD BEL MEDIC OPŠTA BOLNICA I DOM ZDRAVLJA Kardiologija. Pregled interniste kardiologa, EKG, Ultrazvuk srca sa color dopplerom, Ergometrija (test opterećenja srca), Stres EHO - test, 24 satni monitoring EKG-a po Holteru (Holter EKG), 24- satni monitoring krvnog pritiska po Holteru (Holter krvnog pritiska), MSCT koronarografija. Kao specijalista, kardiolog se bavi lečenjem bolesti srca i krvnih sudova, koje su najučestalije bolesti modernog doba, a verovatno jedna od najpoznatijih bolesti je hipertenzija. Tim kardiologa klinike Bel Medic bavi se prevencijom, dijagnostikom koja uključuje test opterećenja, skenersku koronarografiju, ultrazvuk srca sa Color dopplerom i lečenjem kardiovaskularnih poremećaja. Na raspolaganju smo vam i u trenutku kad imate akutan problem koji zahteva hitno rešavanje.
internisticka-kardioloska-ordinacija-zora-kardioloska-ordinacija
KARDIOLOŠKI PREGLED, EHOKARDIOGRAFIJA, HOLTER EKGA, HOLTER KRVNOG PRITISKA, ERGOMETRIJA (TEST OPTEREĆENJA), FARMAKODINAMSKI STRES, EHO TESTOVI, KONSULTANTSKI PREGLEDI, SISTEMATSKI PREGLEDI, ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA.
Svima koji imaju simptome u vidu bola ili neprijatnosti u grudima, zamaranje, gušenje, suv kašalj, malaksalost, osećaj lupanja i preskakanja srca, vrtoglavice, gubitak svesti, jer su to najčešći simptomi srčanih bolesti.
U ovoj ordinaciji prvi osnovni kardiološki pregled uvek traje najmanje 60 minuta i obuhvata detaljan razgovor sa kardiologom, a potom pregled u koji su uključeni, pored standardnog pregleda slušalicama i merenja pritiska, EKG, ehokardiografija, analiziranje ranije dokumentacije (nekad veoma obimne), utvrđivanje potrebe za dodatnim dijagnostičkim procedurama, određivanje terapije i dogovor za dalje kontrole.
ordinacija-za-nuklearnu-medicinu-dr-baskot-kardioloske-ordinacije
NUKLEARNA KARDIOLOGIJA.
Nuklearna kardiologija (SPECT miokarda) danas u svetskoj medicini je nezaobilazna dijagnostička procedura.
U SAD se godišnje uradi između 7 i 10 miliona ovih dijagnostičkih procedura.
Ova visoko sofisticirana procedura ispituje perfuziju (prokrvljenost) srčanog mišića kreirajući preseke (trodimenzionalne slike) „DEBLJINE“ 6,2 do 6.3 mm kroz srčani mišić.
Preciznost ove dijagnostičke procedure je takva da je danas u SAD normalan nalaz omogućava dobijanja polise osiguranja na 5 godina da se ništa neće desiti srčanom mišiću.
To je komercijalni efekat ove dijagnostike, dok je medicinski efekat takav da se zauzimaju mere primarne zdravstvene zaštite (eliminišu se faktori rizika za nastanak ishemijske bolesti srca odnosno angine pectoris kao što su, gojaznost, pušenje, konzumiranje prevelike količine alkohola, leči visok pritisak, povišene masnoći i šećer u krvi, i traži se za uzrok tegoba u drugim sistemima).
Njezin normalan nalaz praktično eliminiše upotrebu invazivne dijagnostičke procedure tipa koronarografije, tako da se pacijent sa normalnim nalazom SPECT-a miokarda ne upućuje na koronarografiju.
To ne samo da pogoduje našem zdravstvenom sistemu, gde vidimo velike redove upućenih na ovu invazivnu proceduru, ponekad i višegodišnje čekanje, nego i pogoduje pacijentima kojima je ova procedura potpuno nepotrebna, ali i stavlja svojim patološkim nalazom bolesnike u prvi red hitnosti za revaskularizacionu terapiju.
Danas, po preporukama najznačajnijih svetskih asocijacija iz kardiologije (AHA, ACC i ASNC) sada u SAD ispred svake koronarne jedinice (gde je obezbeđen prijem bolesnika sa akutnim infarktom miokarda) se nalazi gama kamera (neophodna oprema za izvođenje nuklearne kardiodijagnostike), čiji normalan nalaz perfuzije srčanog mišića omogućuje da se bolesnik sa grudnom boli koja „glumi“ akutni infarkt miokarda, ne prima u korornarnu jedinicu.
internisticka-ordinacija-dr-petric-kardioloske-ordinacije
KARDIOLOŠKA ORDINACIJA.
Pregled kardiologa sa EKG u ordinaciji i na terenu (kućna poseta).
Kardiološki pregled, 24h holter EKG, 24h holter pritiska.
opsta-bolnica-una-kardioloske-ordinacije

Opšta bolnica Una

Beograd, Voždovac, Vojvode Skopljanca 19 011 7858777
KARDIOLOŠKI PREGLED.
Lekar specijalista kardiologije obavlja klinički pregled pacijenta.
Kardiološki pregled počinje anamnezom, tačnije razgovorom sa pacijentom.
Lekar obavlja intervju sa pacijentom, postavljajući pitanja o tegobama, simptomima bolesti i razlozima poseti kardiologu.
Kada lekar pažljivo uzme anamnezu to jest istoriju bolesti, iskusan lekar može značajno suziti moguće uzroke bolesti.
Kardiološki pregled dalje podrazumeva inspekciju, palpaciju, auskultaciju, merenje tenzije i EKG.
Inspekcijom lekar posmatra spoljne znakove i simptome bolesti.
Izuzetno iskusnom lekaru sama pojava bolesnika često otkriva dijagnozu bolesti i usmerava ga na prave dijagnostičke procedure.
opsta-bolnica-st-medica-kardioloske-ordinacije

Opšta bolnica ST Medica

Beograd, Voždovac, Kumodraška 241v 011 2460697
KARDIOLOŠKE ORDINACIJE.
KARDIOLOGIJA.
Stalno zaposleni kardiolozi i konsultanti profesori i docenti Medicinskog fakulteta u Beogradu, kao i ostalo ljubazno osoblje naše bolnice, poštujući osnovni princip medicine, da se čovekovo telo leči kao celina, a ne samo pojedinačni organi, pružiće vam svu potrebnu pažnju i pristupiti sistematskom lečenju.
opsta-bolnica-medicinski-sistem-beograd-msb-kardioloske-ordinacije
Kardiologija: klinički pregled, EKG, UZ srca, ergotest sa treadmillom, holter pritiska, holter EKG-a
Back to Top