Opšta bolnica Una

Registruj se
Prijavi se
Opšta bolnica Una
LOKACIJE

Estetska hirurgija

Plastična, estetska i rekonstruktivna hirurgija.
Estetska hirurgija lica, Korekcija kapaka, Korekcija nosa, Korekcija usana, Korekcija ušiju, Podizanje grudi, Uvećanje grudi.
Male grudi (primenjuju se silikonski implantati.
Spuštene grudi (radi se operacija podizanja grudi ili kombinuje podizanje grudi i primena silikonskih implantata).
Velike grudi ( radi se operacija smanjivanja grudi).
Rekonstrukcija dojke nakon mastektomije.
Kod žena koje imaju uvučene bradavice moguće je hirurškom intervencijom korigovati položaj bradavica.

Sanitetski prevoz

Transport pacijenata.
Zbog toga opšta bolnica UNA u svom tim angažuje samo najbolje, kvalifikovane profesionalace, koji su posvećeni svom poslu i svesni da je brižan odnos prema pacijentu podjednako važan kao i profesionalno znanje.
Upravo vodeći računa o svim aspektima usluge koji su neophodni za bezbedan, udoban i profesionalan transport, opšta bolnica UNA pruža viši nivo zaštite u sistemu zasnovanom na visoko kvalifikovanom medicinskom timu, najsavremenijim tehnologijama, brzi o fizičkim i emocionalnim potrebama pacijenata i njihove porodice.
Želja nam je da naši klijenti budu zadovoljni i sigurni da su izabrali najpouzdaniji, stučan i brižan medicinski prevoz.

Opšta hirurgija

Hirurgija predstavlja granu kliničke medicine koja se striktno bavi proučavanjem i lečenjem bolesti koje se leče radom ruku hirurga i primenom mehaničkih sredstava to jest instrumenata.
Operativna hirurgija, prema pristupu lečenja se može podeliti u grupe: reparacija rana, ekstirpacija obolelih delova ili celih tkiva i organa, rekonstruktivna hirurgija i fiziološka hirurgija Kako bi mogao da se ostvari uspešan rad, pored manuelne spretnosti za hirurga, neophodno je da ima široko medicinsko obrazovanje, kao i poznavanje tehnike i tehnologije.
Zbog napredka same hirurgije i sve većeg obima znanja i razvoja brojnih operativnih tehnika, a u cilju pružanja bolje medicinske usluge pacijentima, hirurzi se sve više specijalizuju za određene grane hirurgije, tako da dolazi do razvoja novih hirurških disciplina ili njihovih poddisciplina.

Reumatologija

Reumatska oboljenja mogu dovesti do privremene, delimične ili trajne onesposobljenosti.
Zato je od velikog značaja rano dijagnostikovanje i lečenje reumatskih oboljenja, od kojih nisu pošteđeni ni mladi ljudi.
U ordinaciji za reumatologiju možete obaviti sledeće preglede: Ultrazvučni pregled zglobova i mekih tkiva, Dijagnostiku i dalje lečenje povezane sa koštanim i vezivnim tkivom, Pregledi interniste reumatologa, Reuma faktor, Infiltracije zglobova

Endokrinologija

Endokrinologija, predstavlja granu medicine koja se zanima endokrinim sistemom čoveka.
Oboljenja endokrinog sistema izazvana su oboljenjima njegovih sastavnih delova to jest žlezda i/ili poremećajem materija koje one luče to jest hormona.
Endokrini sistem jedan je od sistema ljudskog organizma koji je zadužen za kontrolu, komunikaciju i koordinaciju svih procesa u organizmu.
Endokrini sistem zajedno sa nervnim i reproduktivnim sistemom, bubrezima, crevima, jetrom i pankreasom kontroliše: Nivo telesne energije, Reprodukciju, Rast i razvoj, Unutrašnju ravnostežu organizma, to jest Homeostaza, Odgovor na okruženje, stres i povrede Hormoni regulišu gotovo sve telesne funkcije, od reprodukcije, preko rasta i razvoja, do odgovora na stres.
UNA sarađuje sa vrhunskim internistima endokrinologije, stručnjake za poremećaje u radu žlezda sa unutrašnjim lučenjem, i za oboljenja koja nastaju kao posledica tih poremećaja – dijabetes, povećanu ili smanjenju funkciju štitne žlezde, neplodnost, metaboličke poremećaje, srčana oboljenja, osteoporozu, gojaznost

Gastroenterologija

Gastroenterologija predstavlja disciplinu medicine.
Bavi se proučavanjem bolesti probavnog sistema i to kako bolesti jednjaka, želuca, tankog crijeva, debelog creva, tako i bolesti, Pankreasa i Peritoneuma.
Kolonoskopija je pregled donjeg dela gastrointestinalnog trakta, koji se još naziva i kolon ili debelo crevo, to jest creva.
Kolonoskopija je bezbedna procedura kojom se dobijaju nalazi koji drugim testovima ne bi mogli da se pokažu.
Pacijenti kojima je potrebna kolonoskopija su obično zabrinuti i imaju pitanja u vezi procedure.
Kolonoskopiju izvodi endoskopist, lekar koji je specijalizovan za izvođenje procedure endoskopije.
Kolonoskop se uvodi kroz anus i prolazi kroz celo crevo (do cekuma), a moguće je i kroz manji deo tankog creva.
Procedura obično traje od dvadeset minuta do sat vremena.

Internističke ordinacije

Interna medicina.
Medicina (latinski ars medicinae — umetnost lečenja) je nauka i veština lečenja koja se bavi dijagnostikom, preventivom i terapijom bolesti čoveka.
Interna medicina je grana medicine koja se bavi problemima i bolestima unutrašnjih organa.

Kardiološke ordinacije

KARDIOLOŠKI PREGLED.
Lekar specijalista kardiologije obavlja klinički pregled pacijenta.
Kardiološki pregled počinje anamnezom, tačnije razgovorom sa pacijentom.
Lekar obavlja intervju sa pacijentom, postavljajući pitanja o tegobama, simptomima bolesti i razlozima poseti kardiologu.
Kada lekar pažljivo uzme anamnezu to jest istoriju bolesti, iskusan lekar može značajno suziti moguće uzroke bolesti.
Kardiološki pregled dalje podrazumeva inspekciju, palpaciju, auskultaciju, merenje tenzije i EKG.
Inspekcijom lekar posmatra spoljne znakove i simptome bolesti.
Izuzetno iskusnom lekaru sama pojava bolesnika često otkriva dijagnozu bolesti i usmerava ga na prave dijagnostičke procedure.

Pulmološke ordinacije

Pulmologija je grana medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem pacijenata koji imaju problema sa disanjem i plućima.
Lekari koji rade u bolnici UNA imaju dugogodišnje iskustvo i uspešno se bave prevencijom, dijgnostikom i lečenjem svih plućnih bolesti.
Pregledom lekara specijaliste pneumoftiziologa, procenjuje se funkcionalno stanje respitarornog trakta, odnosno disajnog sistema i na osnovu tegoba i objektivnog nalaza predlažu se neophodne dijagnostičke procedure.
U bolnici UNA leče se oboljenja pluća izazvana infekcijom: akutni bronhitis, zapaljenje pluća i plućne maramice, tuberkuloza,bronhiektazije, gljivična oboljenja pluća.
Bronhijalna astma.
Hronična opstruktivna bolest pluća.
Emfizem pluća.
Hronična respiratorna insuficijencija.
Embolija i infarkt pluća.
Tumor bronhija, pluća i plućne maramice.
Fibroza pluća, sarkoidoza

Ginekološke ordinacije

Pregledi Ginekologa.
Ginekološki ultrazvuk vaginalni i transabdominalni, Doppler krvnih sudova male karlice, Kolposkopija, Papanicolaou test, Poremećaji ciklusa, Menopauza Mikrobiološke analize, Brisevi bakteriološki i mikološki, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealityca, Mycoplasma hominis, Brisevi vagine, Grupa vaginalnog sekreta Vođenje trudnoće i visokorizične trudnoće, Rana dijagnostika trudnoće: Beta HCG u krvi – Sreening I trimestra, Screening II trimestra, Cervikometrija, Fetalna ehokardiografija (ultrazvučni pregled srca ploda), Ekspertski ultrazvuk, 3D/4D Ultrazvuk, CTG (Kardiotokografija), CVS Laboratorijske analize, Double test, Triple test, Quadruple test, Ginekološke intervencije, Tretman kondiloma, Termokauterizacija u lokalnoj ili opštoj anesteziji, Terapija radiotalasima

Pedijatrijske ordinacije

Pedijatrija predstavlja granu medicine koja je definisana objektom svog interesa, odnosno detetom, od samog rođenja do kraja adolescencije.
Bolnica UNA, zdravlje dece stavlja na prvo mesto!
Vrhunski pedijatri koji sarađuju sa bolnicom UNA, pružaju Vam mogućnost da uradite testove i preglede za Vašu decu: Pregled dece, Spirometrija (test plućne funkcije), Bronhodilatatorni test (Ventolinški test), Ultrazvuk kukova, Ultrazvuk CNS-a, Ultrazvuk abdomena, Ultrazvuk srca sa Dopplerom, Vakcinacija u skladu sa kalendarom redovne imunizacije

Dermatološke ordinacije

Dermatovenerologija.
Pregledi specijaliste dermatologa.
Dijagnosticke metode: Dermatoskopija, Melanomoskopija, Biopsija kože, Mikrobiološke analize: nokta, dlake, kože.
Tretmani promena na koži: Elektrokauterizacija, Krioterapija tečnim azotom, Terapija radio talasima.
Venerologija – dijagnostika i terapija polno prenosivih bolesti Dijagnostika: Tzanck test (citoloska analiza nativnog preparata), Biopsija kože (punch biopsija), Alergolosko epikutano PATCH testiranje (dokazivaje kontaktne preosetljivosti).
Terapija: Krioterapija terapija tečnim azotom, Elektroterapija destrukcija lezija elektricnim talasima, Radioterapija destrukcija lezija radio talasima, Laseroterapija destrukcija lezija CO2 laserom Intraleziona aplikacija trimacinolon acetonida u terapiji keloida Lokalna terapija ulcus cruris-a (aplikacija flastera po Giljeu, Varihesive).

Radiologija

Radiologija predstavlja granu medicine koja se prevshodno bavi otkrivanjem bolesti i povreda, tj dijagnostikom.
Danas pored klasičnog rentgenskog snimanja, postoji i ultrazvučno snimanje, kompjuterizovana tomografija odnosno skener, nuklearna magnetna rezonanca (NMR).
Ove tehnike imale su za cilj da budu jednostavne za upotrebu i jeftine, poput ultra- zvuka.
Da budu neškodljive za zdravlje, kao što su ultra-zvuk i NMR, ali i da daju potpuno novi pogled na ljudsko telo praveči poprečne preseke organa sa izuzetnom oštrinom slike, kakva se može dobiti skenerom.
U zavisnosti od potreba pacijenta, UNA je u mogućnosti da obavi svu potrebnu radiološku dijagnostiku.
Standardnim rendgen aparatom mogu se uraditi: snimci zglobova, pluća, trbuha, nativni snimci kostiju, ali i različite vrste kontrastnih snimanja.
Bolnica UNA na raspolaganju ima ultrazvuk, mamograf i najsavremeniji 64-slajsni CT skener za pregled svih delova tela.

Oftalmološke ordinacije

Oftamologija je grana medicine koja se bavi anatomijom, funkcijom i bolestima oka.
Osoba koja je stručna da se bavi ovom naukom je očni lekar koji se naziva oftamolog.
To je specijalista medicinske i hirurške nege i zbrinjavanja očnih problema.
Iz razloga što oftamolog obavlja i operacije na očima, on je istovremeno i hirurški i medicinski stručnjak.
Ofatmologija obuhvata teorijska, praktična i istraživačka znanja i rad.
Očni lekari su specijalno obučeni da pruže pun spektar zaštite očiju, od propisivanja naočara i kontaktnih sočiva do izvođenja složenih i delikatnih operacija oka.
Mnogi oftamolozi su takođe uključeni u naučno istraživanje uzroraka i lekova za bolesti oka.
U bolnici UNA možete izvršiti: Operacije strabizma odnosno razrokosti, Hirurgiju očnih kapaka, Hirurgiju očne duplje

Estetska dermatologija

Estetska dermatologija.
Hemijski piling (TCA, Neostrata, Jessner sol) Botox Dermalni fileri (Hijaluronska kiselina) Rejuvenacija radiotalasima Dermoroler (bore, ožiljci, strije, proširene pore, hiperpigmentacije)

Neurologija

Neurologija.
U našoj ustanovi obavljamo veliki broj neurohiruških intervencija.
Najčešće operativne procedure koje radimo su diskus hernije lumbalnog segmenta kičme, diskus hernije vratnog segmenta, kao i hirurgija perifernih nerava.
Pored ovoga vršimo i kompleksne operacije ekspanzivnih promena kičmenog stuba.
Opremljeni smo savremenim tehničkim uređajima, mikroskopom savremene (oznaka i karakteristike mikroskopa i slike iz operacione sale samo mikroskop i dok se radi u sali) generacije, kao i najsavremenijim instrumentarijumom za neurohiruške operacije.
Lumbalne diskus hernije rade se najšire svetski prihvaćenom metodom minimalno invazivno, hiruškom tehnikom koja se stručno zove mikrodiscektomija!
Vratne diskus hernije rade se minimalno invazivnom prednjom mikrodiscektomijom sa umetanjem veštačkog diska.
Pored ovih najčešćih procedura radimo kompletnu hirurgiju perifernih nerava, kao i komplekse operacije ekspanivnih promena to jest tumora kičmenog stuba.
Lokacije
    Lokacija
  1. Beograd Voždovac Vojvode Skopljanca 19
    +381 11 7858777;
Back to Top